TikTok is een thuisbasis voor miljoenen mensen die ons platform bezoeken voor entertainment, informatie en plezier. Om deze omgeving in stand te houden hebben wij het afgelopen jaar belangrijke vooruitgang geboekt met de ontwikkeling van onze infrastructuur voor veiligheid. In januari hebben we onze communityrichtlijnen geüpdatet omdat wij onze waarden nog duidelijker wilden maken, en deze maand hebben we deze richtlijnen opgefrist om te laten zien hoe onze mening over complexe onderwerpen zoals zelfbeschadiging en pestgedrag zich voortdurend ontwikkelt. 

Bij alles wat we doen – uitbreiding van onze wereldwijde Trust and Safety Hubs, lancering van veiligheidsfuncties, samenwerking met experts – streven we ernaar TikTok een veilige plek te houden voor creatieve en authentieke expressie. Met onze blik gericht op het nieuwe jaar, kijken we terug op onze groei en wat wij hebben geleerd in 2020.

Authenticiteit op TikTok bevorderen

Wij hechten groot belang aan het bevorderen van authenticiteit en willen de verspreiding van misleidende informatie zoveel mogelijk voorkomen. In de loop van het afgelopen jaar hebben wij ons integriteitsbeleid versterkt en aanvullende rapportagemogelijkheden ingevoerd om onze community te helpen bij het signaleren van bedenkelijke content en accounts. Daarnaast hebben wij factcheckers aangetrokken om ons te helpen de juistheid van content met betrekking tot de Amerikaanse verkiezingen, COVID-19, vaccins en andere content te beoordelen. Tegelijkertijd hebben wij aanzienlijk geïnvesteerd in voorlichting over digitale geletterdheid om onze gebruikers te helpen geïnformeerde beslissingen te nemen over de content die ze online bekijken – van onze serie ‘Be Informed’ in de VS en de campagne #thinkb4youdo in Singapore, tot ons initiatief voor mediageletterdheid met de NGO Génération Numérique  in Frankrijk.
Om onszelf publiekelijk te verantwoorden hebben wij de praktijkcode betreffende desinformatie van de Europese Unie ondertekend en toegezegd desinformatie op TikTok te bestrijden om zo oprechte content en interacties te ondersteunen. Wij zijn van mening dat desinformatie schadelijk is voor de op vertrouwen gebaseerde omgeving die onze gebruikers willen en verdienen, en wij investeren in maatregelen om elke vorm daarvan tegen te gaan. 

Ons commitment voor transparantie voortzetten 

Transparantie is cruciaal om het vertrouwen te krijgen van onze community. Dit jaar hebben wij onze infrastructuur voor veiligheid versterkt. Dat betekent dat we voortaan kunnen uitleggen waarom content verwijderd kan worden, maar ook dat het eenvoudiger is bezwaar te maken tegen verwijdering van content. Bovendien beschikken we nu over gedetailleerdere transparantieverslagen. Merken vormen een groeiend deel van de TikTok-community, en wij streven ernaar hen te helpen veilig contact te maken met hun doelgroep. Met onze samenwerkingen en integraties met  OpenSlate, de Trustworthy Accountability Group in het VK, en de Global Alliance for Responsible Media willen wij merkveiligheid stimuleren en verantwoordelijkheid nemen voor het verwijderen van schadelijke content. Verder hebben wij onze eerste Transparency and Accountability Centers geopend om beleidsmakers en experts mee te laten kijken met hoe wij content verwerken, controleren en aanbevelen, en hoe wij ons inzetten om privacy en veiligheid te waarborgen. TikTok streeft ernaar marktleider te zijn op het gebied van transparantie over onze werkwijze en de manier waarop wij onze gebruikers veilig houden, die we voortdurend zullen verbeteren in het kader van dit streven. 

TikTok veilig houden

Veiligheid is voor ons altijd de belangrijkste prioriteit, en wij zijn voortdurend bezig met het verbeteren van onze systemen om onze community en hun informatie te beschermen. Naast ons speciale wereldwijde beveiligingsteam breiden wij in samenwerking met HackerOne ons openbare programma uit voor het blootleggen van bugs, zodat wij onze beveiligingssystemen kunnen versterken met de hulp van wereldwijde beveiligingsonderzoekers en -experts. Op dat gebied hopen wij samen met onze community te kunnen groeien. Met dit in het achterhoofd bieden wij ook regelmatig beveiligingsupdates aan en werken we samen met partners zoals het Center for Digital Society en het Onno Center in Indonesië, om whitepapers te publiceren over cybersecurity. 
Zorgdragen voor onze wereldwijde community is complex en vergt genuanceerde maatregelen die voortdurend verder worden ontwikkeld. Bij ons heeft veiligheid absolute prioriteit, omdat onze gebruikers het verdienen om met een gerust gevoel de app te kunnen openen. TikTok zou anders geen thuisbasis voor creatieve expressie kunnen zijn.


Het welzijn van onze gemeenschap op de eerste plaats 

De coronapandemie heeft gevolgen voor ons allemaal. Wij zetten ons in om onze bijdrage te leveren aan het geïnformeerd houden van onze community. Eerder dit jaar lanceerden we in de app een hub voor coronagerelateerde informatie en startten we campagnes – waaronder #HeapsGood in Australië voor meer positiviteit tijdens de pandemie, de #vudieruatay handenwas-challenge in Vietnam om naleving van hygiënemaatregelen te stimuleren, en #happyathome om mensen over de hele wereld eraan te helpen herinneren dat we allemaal één community zijn. Welzijn gaat om meer dan alleen fysieke gezondheid – emotionele gezondheid is net zo belangrijk. Het afgelopen jaar hebben we steeds vaker advies ingewonnen bij deskundigen op het gebied van geestelijke gezondheid om een inclusiever en omvangrijker beleid rondom zelfbeschadiging, eetstoornissen, pesten en intimidatie te kunnen ontwikkelen. Daarnaast hebben wij informatie over mentale ondersteuning gepresenteerd met op feiten gebaseerde stappen die mensen kunnen ondernemen als zij problemen ervaren met hun welzijn. 

Het afgelopen jaar hebben wij deelgenomen aan de campagne voor zelfmoordpreventie Yellow September in Brazilië, die zich sterk maakt voor betere toegang tot geestelijke gezondheidszorg. In het kader van de World Mental Health Awareness Day hebben we roerende gesprekken mogelijk gemaakt onder TikTok-gebruikers over hun ervaringen door in de VS de hashtag #MentalHealthMatters te starten, en een collectief van makers te vormen die inspirerende content over welzijn delen in het VK. Wij hopen het stigma rond geestelijke gezondheid weg te nemen door gesprekken en verbinding mogelijk te maken, zodat degenen die hiermee worstelen weten dat ze niet alleen zijn.
Wij vinden het belangrijk dat iedereen op TikTok zich comfortabel en veilig voelt om zich uit te drukken. Onlangs hebben wij ons beleid tegen pestgedrag versterkt, en in ons streven naar verbetering zullen wij blijven luisteren naar experts. Wij hebben bijvoorbeeld samen met de Parent Teacher Association in de VS, het ministerie van Communicatie en Informatietechnologie in Indonesië, en de NASSCOM Foundation in India campagnes, workshops, en programma's ontwikkeld voor goed digitaal burgerschap en online vriendelijkheid. 

Zorgdragen voor onze jongere gebruikers

TikTok heeft een zeer uiteenlopende groep gebruikers, variërend van opa's en oma's die nieuwe dance moves leren, tot tieners die creatieve manieren ontdekken om hun dagelijks leven vast te leggen. Wij willen dat iedereen zich veilig voelt op TikTok, en dat geldt met name voor onze jongere gebruikers. Hoewel TikTok is bedoeld voor gebruikers van 13 jaar en ouder, erkennen wij dat ervaringen van tieners enorm kunnen verschillen van die van oudere gebruikers. Wij besteden veel tijd aan het begrijpen van de speciale ontwikkeling die tieners en jongvolwassenen doormaken bij het vormen van hun online identiteit. Wij spreken regelmatig met ouders en tieners over hun perspectieven, zodat we ze kunnen voorbereiden op een positieve ervaring op TikTok met behulp van tools voor tijdbeheer, privacy en comments. De zorg voor jongere tieners speelt hierbij een cruciale rol. Wij werken er daarom hard aan om alert te blijven op mogelijk schadelijk gedrag en passen onze tools, praktijken en ons beleid aan op de ontwikkelingen. Een voorbeeld daarvan is ons onlangs bijgewerkte beleid met betrekking tot schadelijke activiteiten door minderjarigen.

Onze samenwerking met toonaangevende organisaties op het gebied van jongeren en veiligheid, zoals het National Center for Missing and Exploited Children, het Family Online Safety Institute, en ConnectSafely, hebben wij voortgezet om de veiligheid van jongeren op TikTok op de eerste plaats te zetten. Met de input van deze organisaties hebben wij Family Pairing en ons Jongerenportal ontwikkeld, om tieners voor te lichten over digitale geletterdheid en binnen gezinnen gesprekken te stimuleren over online veiligheid. Op basis van onderzoek naar veiligheid onder jongeren zijn berichten en live streaming niet beschikbaar voor geregistreerde accounts jonger dan 16 jaar, waarmee we ons inspannen om de kans op negatieve ervaringen of schade te beperken. TikTok heeft ook toegezegd zich te houden aan de Vrijwillige principes om online seksuele exploitatie en uitbuiting van minderjarigen tegen te gaan en is lid van de WePROTECT Global Alliance. Accounthouders die jonger zijn dan 16 jaar kunnen geen gebruik maken van direct messaging of een livestream hosten; de leeftijdsdrempels kunnen in sommige regio's hoger zijn. Accounthouders die jonger zijn dan 18 jaar kunnen geen geschenken versturen of ontvangen via onze virtuele giftfuncties.

Groeien met empathie en inclusiviteit

Veiligheid en inclusiviteit gaan hand in hand, en wij staan voor het behouden van een omgeving waar ruimte is voor iedereen. Wij hebben ons beleid rondom haatzaaiende taal verder ontwikkeld om beter te kunnen reageren op situaties waarin ondervertegenwoordigde groepen zich buitengesloten of gemarginaliseerd kunnen voelen, en om haatzaaiende ideologieën tegen te gaan. 

Het is cruciaal dat we luisteren naar de perspectieven van onze gebruikers, ervan leren en ons handelen daarop afstemmen. Wij bieden ruimte aan Black History Month, festiviteiten van de LGBTQ+-community, en andere belangrijke gelegenheden die betekenisvolle gesprekken mogelijk maken binnen de community. In de VS hebben we het Creator Diversity Collective gelanceerd, met daarin gebruikers van verschillende achtergronden die regelmatig met ons team bij elkaar komen om ideeën te delen en te bespreken hoe wij vertegenwoordiging, diversiteit en inclusiviteit een centrale plaats kunnen geven in zowel onze programma's als op ons platform. 

Ware inclusiviteit betekent bouwen aan een platform dat door iedereen eenvoudig te gebruiken is en waar iedereen plezier aan kan beleven. Op dat vlak is er voor ons nog werk aan de winkel, en wij nemen belangrijke stappen om ons platform veiliger te maken voor iedereen met visuele gevoeligheid. Wij informeren makers nu als zij video's maken die lichtflitsgevoelige epilepsie zouden kunnen uitlokken, en hebben een functie ingevoerd waarmee mensen  lichtgevoelige content kunnen overslaan. Wij hebben ook opt-in waarschuwingsschermen geïntroduceerd voorafgaand aan video’s die sommigen mogelijk storend of grafisch vinden. Daarnaast hebben wij een tekst-naar-spraak-functie uitgerold die getypte tekst omzet in audio. 

Een veilige omgeving is cruciaal om je comfortabel te kunnen uitdrukken en creatief te zijn. Dit jaar werd gekenmerkt door enorme groei en uitdagingen, en ook door mogelijkheden om te vernieuwen op het gebied van veiligheid en ondersteuning van onze community. Wij hebben gewerkt aan een duurzame infrastructuur die de veiligheid van onze gebruikers op de eerste plaats zet. Dit is de grondslag waarop wij zullen voortbouwen, en wij zijn vastberaden om nog meer na te denken over en proactief te zijn in hoe wij het komende jaar zorg kunnen dragen voor onze community.

Over TikTok 

TikTok is het toonaangevende platform voor korte mobiele video's. Onze missie is om mensen te inspireren en verrijken door ze een creatief thuis te geven en een authentieke, onderhoudende en positieve ervaring te bieden. TikTok heeft wereldwijd kantoren in Los Angeles, New York, Londen, Parijs, Berlijn, Dubai, Mumbai, Singapore, Jakarta, Seoul en Tokio. www.tiktok.com

Voor journalisten: als u vragen of feedback heeft, neem dan contact op met tiktok@coopr.nl.