មនុស្សគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈប្រើប្រាស់កម្មវិធី TikTok ដើម្បីកម្សាន្តអារម្មណ៍ បង្កើតភាពសប្បាយរីករាយប្រចាំថ្ងៃ និងចែករំលែកគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់ពួកគេជាមួយមនុស្សដទៃទៀត។ មិនថាតាមរយៈការបើកមើលសៀវភៅដែលត្រូវបានណែនាំនៅលើ ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនាពេលថ្មីៗនេះ #BookTok ឬតាមរយៈការបង្ហាញពីការរកឃើញថ្មីរបស់ពួកគេអំពី #ការជួសជុល (​#renovation) នោះឡើយ មនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចស្វែងរកសហគមន៍របស់ពួកគេនៅលើកម្មវិធី TikTok បាន ហើយគោលដៅរបស់ យើងគឺចង់បង្កើតបរិយាកាសមួយប្រកបទៅដោយសុវត្ថិភាព និងភាពស្វាគមន៍រាក់ទាក់សម្រាប់សហគមន៍ដ៏រស់រវើកនិងចម្រុះលក្ខណៈទាំងនេះ។ ហើយយើងមានគោលដៅនេះចំពោះកម្ពុជាផង និងពិភពលោកទាំងមូលផងដែរ។

នៅលើកម្មវិធី TikTok យើងមានកម្មវិធីគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាព និងការគ្រប់គ្រងឯកជនភាពជាច្រើន ដើម្បីផ្តល់សិទ្ធ អំណាចដល់អ្នកប្រើប្រាស់ ក្នុងការសម្រេចចិត្តថាតើពួកគេចង់ចែករំលែកមាតិការបស់ពួកគេជាមួយអ្នកណា។

យើងក៏ជឿជាក់ថាវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការដែលយើងធានាឲ្យបាននូវការអនុវត្តន៍គោលការណ៍ការពារទុកជាមុន ដែលកាន់តែរឹងមាំ ដើម្បីជួយរក្សាសុវត្ថិភាពដល់យុវជនវ័យជំទង់ ហើយយើងបានបន្តធ្វើការកែប្រែផ្សេងៗ ដើម្បីពង្រឹងគាំទ្របទពិសោធន៍ សមស្របសម្រាប់មនុស្សតាមអាយុ នៅលើកម្មវិធីរបស់យើង។ នេះក៏រួមបញ្ចូលទាំងការកំណត់ ឯកជនភាពតាមលំនាំដើម ចំពោះគណនីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ដែលមានអាយុក្រោម១៦ឆ្នាំ ការបើកឲ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីដូចជា ការផ្ញើសារដោយផ្ទាល់ សម្រាប់តែអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានអាយុចាប់ពី១៦ឆ្នាំឡើង និងអនុញ្ញាតឱ្យ ឪពុក-ម្តាយធ្វើការណែនាំដល់កូនៗដែលជាយុវជនវ័យជំទង់អំពីការប្រើ TikTok តាមរយៈកម្មវិធីគ្រប់គ្រងលក្ខណៈគ្រួសារ (Family Pairing)។

ថ្ងៃនេះ យើងសូមណែនាំការផ្លាស់ប្តូរថ្មីមួយផ្សេងទៀត សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានអាយុពី ១៣ ឆ្នាំរហូតដល់ ១៧ឆ្នាំ ដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមទៅលើការការពារទុកជាមុននេះ។​ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះនឹងផ្ដល់ជូន ដល់អ្នកប្រើប្រាស់របស់យើង ទូទាំងពិភពលោក ជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះ។

ការផ្លាស់ប្តូរថ្មីលើការកំណត់ឯកជនភាពក្នុងការផ្ញើសារផ្ទាល់

យើងចង់ជួយយុវវ័យឲ្យធ្វើការសម្រេចចិត្តយ៉ាងសកម្មអំពីការកំណត់ឯកជនភាពរបស់ពួកគេ ដូច្នេះនៅពេលនរណា ម្នាក់មានអាយុពី ១៦ឆ្នាំ រហូតដល់១៧ឆ្នាំចូលរួមជាមួយកម្មវិធី TikTok កម្មវិធីកំណត់ការផ្ញើសារដោយផ្ទាល់ របស់ពួកគេនឹងត្រូវបានកំណត់ជា «គ្មាននរណា» តាមលំនាំដើម។ ដើម្បីផ្ញើសារទៅអ្នកដទៃ ពួកគេនឹងត្រូវប្តូរទៅ ជម្រើសចែករំលែកផ្សេង។ គណនីដែលមានស្រាប់ដែលមិនធ្លាប់ប្រើការផ្ញើសារផ្ទាល់នឹងទទួលបានការស្នើសុំឱ្យពួកគេពិនិត្យឡើងវិញ និងបញ្ជាក់ពី ការកំណត់ឯកជនភាពរបស់ពួកគេ នៅពេលដែលពួកគេប្រើមុខងារនេះលើកក្រោយ។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទាំងនេះ គឺជាការពង្រឹងបន្ថែមទៅលើការការពារក្នុងមុខងារផ្ញើសារនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់យើង ដូចជាការមិនអនុញ្ញាតឱ្យផ្ញើរូបភាពឬវីដេអូនៅក្នុងសារ និងការបិទមុខងារផ្ញើសារសម្រាប់គណនីអាយុក្រោម១៦ ឆ្នាំ។

សម្រេចចិត្តឲ្យនរណាម្នាក់អាចមើលវីដេអូរបស់អ្នក​បាន

ការប្រើ TikTok គឺពោរពេញភាពសប្បាយរីករាយ និងភាពច្នៃប្រឌិត ដូចជានៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសភ្លេង ជ្រើសរើស effect និងដាក់តំណភ្ជាប់វីដេអូដែលសាកសម ប៉ុន្តែវាក៏សំខាន់ណាស់ដែរ ដែលយើងត្រូវកំណត់ថា តើវីដេអូ នោះនឹងត្រូវបានចែករំលែកជាមួយអ្នកណាខ្លះ។ ដើម្បីជួយយុវវ័យឱ្យយល់ពីជម្រើសនៃការចែករំលែក ឥឡូវនេះយើងបន្ថែមមុខងារផុសឡើង ឫ (pop-up) ដែលលេចឡើងនៅពេលក្មេងជំទង់អាយុក្រោម ១៦ ឆ្នាំ ត្រៀមនឹងបង្ហោះវីដេអូដំបូងរបស់ពួកគេ ដោយសួរអំពីជម្រើសរបស់ពួកគេ ថាអ្នកណាអាចមើលវីដេអូរបស់គេបាន។ ពួកគេនឹងមិនអាចបង្ហោះវីដេអូរបស់ពួកគេបានទេ រហូតទាល់តែពួកគេធ្វើការជ្រើសរើសជម្រើសណាមួយ។


សម្រាប់វីដេអូដែលបង្ហោះជាបន្តបន្ទាប់ទៀត អ្នកបង្កើតវីដេអូ អាចសម្រេចចិត្តមុនពេលបង្ហោះបានថា មានអ្នកណាខ្លះដែលអាចមើលវីដេអូរបស់គេបាន។ គណនីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អាយុពី១៣ឆ្នាំ​ រហូតដល់ ១៥ ឆ្នាំ ត្រូវបានកំណត់ជាឯកជនភាពតាមលំនាំដើមតែម្ដង ហើយគណនីឯកជន អាចជ្រើសរើសការចែករំលែកមាតិការបស់ពួកគេជាមួយអ្នកតាមដាន ឬមិត្តភក្តិរបស់គេ ព្រោះការកំណត់ «មនុស្សគ្រប់គ្នា» ត្រូវបានបិទ។ មុខងារ Duet និង Stitch ក៏ត្រូវបានបិទសម្រាប់គណនីអាយុក្រោម ១៦ ឆ្នាំផងដែរ។

ជ្រើសរើសអ្នកដែលអាចទាញយកវីដេអូសាធារណៈរបស់អ្នក

យើងកំពុងផ្តល់ខ្លឹមសារបន្ថែម ដើម្បីជួយយុវវ័យអាយុ១៦ឆ្នាំ ​រហូតដល់១៧ឆ្នាំ ​ឲ្យយល់ដឹងអំពីរបៀប នៃការទាញយកវីដេអូ ដូច្នេះពួកគេអាចជ្រើសរើសជម្រើសដែលងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់ពួកគេ។ ប្រសិនបើ ពួកគេជ្រើសរើសបើកមុខងារនេះ ពួកគេនឹងទទួលបានសារផុសឡើងមួយ ដែលស្នើឲ្យពួកគេបញ្ជាក់អំពី ជម្រើសនោះ មុនពេលអ្នកប្រើប្រាស់ដទៃទៀតអាចទាញយកវីដេអូរបស់ពួកគេបាន។ សូមចំណាំថាការទាញយកត្រូវបានបិទជាអចិន្ត្រៃយ៍លើមាតិកាពីគណនី ដែលមានអាយុក្រោម ១៦ ឆ្នាំ។


វិធីសាស្រ្តយកចិត្តទុកដាក់ ចំពោះសារជូនដំណឹង (notifications)

កម្មវិធី TikTok ផ្តល់អាទិភាព និងគាំទ្រសុខុមាលភាពរបស់សមាជិកក្នុងសហគមន៍របស់យើង ជាមួយនឹងមុខងារដូចជា ការគ្រប់គ្រងពេលវេលានៃការប្រើប្រាស់ ដែលអាចត្រូវបានបើកដោយម្ចាស់គណនី ឬ ឪពុកម្តាយ ដែលមានក្នុងមុខងារផ្គូរផ្គងគណនីជាលក្ខណៈគ្រួសារ (Family Pairing)។

យើងចង់ជួយជាពិសេសដល់អ្នកប្រើប្រាស់វ័យក្មេងរបស់យើង ឲ្យបង្កើតទម្លាប់ឌីជីថលវិជ្ជមានតាំងពីដំបូងទៅ ហើយយើងតែងតែពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកជំនាញផ្នែកកុមារភាពឈានមុខគេ និងអ្នកតស៊ូមតិខាងសុខុមាលភាពយុវជន ដើម្បីអភិវឌ្ឍមុខងារផ្នែកយុវជន (Youth Portal) របស់​យើង និងការណែនាំអំពីការការពារការមើលងាយ និងមុខងារផ្សេងទៀតដែលជួយដល់សុខុមាលភាពយុវជន

ឥឡូវនេះយើងនឹងយកការស្រាវជ្រាវនេះ ធ្វើជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរដែលកាត់បន្ថយម៉ោង ដែលយុវវ័យ របស់យើងទទួលបានសារជូនដំណឹង។ គណនីដែលមានអាយុចាប់ពី ១៣ឆ្នាំ រហូតដល់ ១៥ឆ្នាំ នឹងមិនទទួលបានសារជូនដំណឹងទេ ចាប់ពីម៉ោង៩ យប់ឡើងទៅ ហើយគណនីដែលមានអាយុចាប់ពី១៦ឆ្នាំ រហូតដល់ ១៧ ឆ្នាំ នឹងត្រូវបិទសារជូនដំណឹងពីម៉ោង១០ យប់។

ការកែប្រែទាំងអស់នេះ បន្តជំរុញការប្តេជ្ញាចិត្តឥតឈប់ឈររបស់យើង ពីព្រោះថា ការការពារសុវត្ថិភាព ឯកជនភាព និងសុខុមាលភាពរបស់សហគមន៍យើង គឺគ្មានដែនកំណត់នោះឡើយ។ យើងកំពុងធ្វើការជាមួយយុវវ័យ អង្គការសហគមន៍ អាណាព្យាបាល និងអ្នកបង្កើតមាតិកា ដើម្បីនាំយកគំនិតថ្មីៗបន្ថែមទៀត ហើយយើងពិតជារំភើបរីករាយក្នុងការចែករំលែកបន្ថែម ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះ។​ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើង ក្នុងការគាំទ្រយុវជន និងគ្រួសារ អ្នកអាចអានសៀវភៅមគ្គុទ្ទេសក៍អាណាព្យាបាលរបស់យើង។