Auteur: Julie de Bailliencourt, Global Head of Product Policy, TikTok

Vandaag krijgen onze Community Guidelines een update. Dit zijn de regels en normen die voor alles en iedereen gelden en die gevolgd moeten worden om deel uit te kunnen maken van de TikTok-community.

Als onderdeel van de update delen we voor het eerst de Community Principles, waarmee we mensen willen helpen begrijpen hoe we werken aan de veiligheid op TikTok. Daarnaast willen we hiermee werken aan het vertrouwen in onze werkwijze en aanpak rondom moderatie. De principes rondom het handhaven van mensenrechten, zijn afgestemd op internationale wettelijke kaders.

Deze beginselen vormen de leidraad voor onze beslissingen over hoe we content modereren, zodat we ernaar kunnen streven eerlijk te handelen, menselijke waardigheid te kunnen beschermen en een evenwicht te kunnen vinden tussen vrijheid van meningsuiting en het voorkomen van mogelijk letsel.

Voor de meest uitgebreide updates van onze Community Guidelines tot nu toe hebben we naast leden van onze community, meer dan 100 organisaties over de hele wereld geraadpleegd, waaronder Regional Safety Advisory Councils en IASP. Hun inbreng heeft ons geholpen onze regels aan te scherpen en zo te reageren op nieuwe bedreigingen en potentiële gevaren. Enkele van de belangrijkste wijzigingen zijn:

  • het verbeteren van onze regels voor de benadering van synthetische media, d.w.z. door AI-technologie gecreëerde of gemodificeerde content;
  • het toevoegen van "stam" als beschermd kenmerk in ons beleid inzake haatzaaien en haatdragend gedrag;
  • meer details over ons werk om de integriteit van burgers en verkiezingen te beschermen, waaronder onze werkwijze met betrekking tot accounts van regeringen, politici en politieke partijen.

De nieuwe Community Guidelines gaan in op 21 april. In de komende maanden zullen we onze moderatoren extra training geven om deze bijgewerkte regels en normen effectief te kunnen handhaven.

We hebben alles over onze regels en normen op één plaats gebundeld, zodat iedereen, van creators tot onderzoekers, kan vinden wat hij nodig heeft. Dit doen we naar aanleiding van feedback uit het veld. We hebben de indeling van onze regels per thema herzien en voor elk daarvan (bijvoorbeeld Gedrag en Geestelijke gezondheid) een korte toelichting gegeven wat we niet toestaan, gevolgd door meer details, zoals definities en het scala aan maatregelen dat we kunnen nemen. We hebben ook de vier pijlers van onze moderatie aanpak op een rij gezet:

  1. schendende content verwijderen;
  2. volwassen content beperken zodat deze alleen door volwassenen (18 jaar of ouder) wordt bekeken. (Ter herinnering: deze content moet nog steeds voldoen aan onze Community Guidelines);
  3. content die niet geschikt is voor een breed publiek niet in aanmerking laten komen voor aanbeveling in de For You feed;
  4. onze community voorzien van informatietools en hulpmiddelen om hun ervaring in eigen hand te houden.

Deze update van onze Community Guidelines breidt ook onze handhavingsstrategie op de volgende manieren verder uit:

  • Meer informatie over de acties die we ondernemen tegen accounts die onze regels schenden, na onze update eerder dit jaar, en verduidelijken dat we het gebruik van meerdere accounts niet toestaan om onze regels of de handhaving ervan opzettelijk te omzeilen.
  • Uitleg over de afwegingen die wij maken bij de handhaving van onze regels op basis van publieke belangen, en onze aanpak van content waarin publieke figuren worden bekritiseerd.
  • Meer details over hoe wij gebruik maken van informatieve labels, waarschuwingen en opt-in schermen.

We zijn trots op deze vernieuwde Community Guidelines, die onze community veel meer transparantie bieden over onze regels en hoe we deze handhaven. Er is een heel dorp nodig om mensen online veilig te houden. We zijn dan ook ontzettend dankbaar voor onze TikTok-community en alle externe experts die hebben bijgedragen en ons blijven helpen om onze regels te verbeteren en nieuwe bedreigingen een stap voor te zijn.

Wij geloven dat iedereen het verdient zich veilig te voelen online, en dat een veilig gevoel de sleutel is tot het ontsluiten van verbeelding en creatieve expressie. Daarom blijven we investeren in ons werk om TikTok een veilig, toegankelijk en authentiek thuis te houden voor onze wereldwijde community, zodat ze kunnen creëren, ontdekken en verbinden.

Over TikTok
TikTok is het toonaangevende platform voor korte mobiele video's. Onze missie is om mensen te inspireren en verrijken door ze een creatief thuis te geven en een authentieke, onderhoudende en positieve ervaring te bieden. TikTok heeft wereldwijd kantoren in Los Angeles, New York, Londen, Parijs, Berlijn, Dubai, Mumbai, Singapore, Jakarta, Seoul en Tokio.
www.tiktok.com

TikTok
Communications for TikTok in Germany, Austria, Switzerland, and the Netherlands
dachcomms@tiktok.com