De oorlog in Oekraïne is verschrikkelijk en we leven enorm mee met iedereen die hier slachtoffer van is. Ook in onze community en onder onze mensen is de pijn voelbaar. Omdat wij als platform een schildersdoek, een venster en een brug willen zijn voor mensen over de hele wereld, moesten wij door deze oorlog bepalen hoe we omgaan met een complexe en snel veranderende omgeving.

Met de veiligheid van onze mensen en community als onze belangrijkste prioriteit investeren wij veel in het ontwikkelen en versterken van nieuwe veiligingsmaatregelen. Een aantal stappen die we nu zetten willen we hier toelichten.

Pilot van ons beleid voor door de staat gecontroleerde media

Vorig jaar zijn we begonnen met het ontwikkelen van een consistent en uitgebreid beleid met betrekking tot door de staat gecontroleerde media. We vinden namelijk dat extra context nuttig kan zijn voor kijkers, met name in tijden van oorlog en in conflictgebieden. In reactie op de oorlog in Oekraïne versnellen we de uitrol van ons beleid met betrekking tot staatsmedia om kijkers context te geven bij het beoordelen van de content die ze op ons platform bekijken. Als pilot van dit beleid zullen we de komende dagen beginnen met het koppelen van labels aan content voor bepaalde door de staat gecontroleerde media-accounts.

De afgelopen maanden hebben we ruim 50 experts met multidisciplinaire achtergronden uit 20 landen geraadpleegd. Op die manier konden we formuleren wat wij verstaan onder door de staat gecontroleerde media – entiteiten waarvan de redactionele inhoud of besluitvorming onder directe of indirecte invloed staat van een overheid. Ook waren we hierdoor in staat onze benadering uit te stippelen voor het toekennen van dergelijke labels. Nu we beginnen met het labelen van content, blijven we feedback inwinnen van experts en nemen die mee in de ontwikkeling van onze wereldwijde aanpak en ontwikkeling. Later dit jaar zullen we meer informatie delen over de bredere uitrol van ons beleid. Ons doel is onze community te voorzien van context bij deze vorm van content, en dit beleid met de juiste processen te handhaven.

Desinformatie bestrijden

We weten dat in crisistijd de kans op en impact van misleidende informatie groter is. Wij blijven onze veiligheids- en beveiligingsmaatregelen optimaliseren en spannen ons maximaal in om ervoor te zorgen dat mensen zichzelf kunnen uiten en hun ervaringen kunnen delen. De kans op schade willen we zoveel mogelijk beperken. Wij maken gebruik van een combinatie van technologie en menskracht om een veilig platform te kunnen bieden, en onze teams spreken meer dan 60 talen en dialecten, waaronder Russisch en Oekraïens. Onze communityrichtlijnen verbieden content die schadelijke desinformatie of haatzaaiend gedrag bevat of aanzet tot geweld. Om dit beleid te handhaven grijpen we onder meer in door content te verwijderen die in strijd is met deze richtlijnen, accounts te blokkeren en toegang tot productfeatures zoals livestream onmogelijk te maken. We werken samen met onafhankelijke factcheckende organisaties voor ondersteuning bij onze inspanningen om de correctheid van content te beoordelen, zodat content die in strijd is met onze richtlijnen kan worden verwijderd. Om het zekere voor het onzekere te nemen, wordt content die op dat moment wordt gefactcheckt, en beoordeelde content die niet kan worden geverifieerd, niet aanbevolen in For You-feeds.

Daarnaast hebben we in realtime onze methoden voor het identificeren en bestrijden van schadelijke content verder ontwikkeld, bijvoorbeeld met aanvullende maatregelen voor het detecteren van en in actie komen tegen livestreams die mogelijk niet-originele of misleidende content aanbieden. Wij blijven gefocussed op het voorkomen, detecteren en bestrijden van beïnvloedingsactiviteiten op ons platform, en onze systemen helpen ons om niet-authentieke accounts, interactie of andere daarmee gepaard gaande activiteiten op TikTok te identificeren, blokkeren en verwijderen.

Digitale geletterdheid in onze community ondersteunen

Op onze Ontdek-pagina hebben we tips voor digitale geletterdheid toegevoegd die we samen met externe deskundigen hebben ontwikkeld om onze community te helpen bij het evalueren van en beslissen over de content die ze online bekijken. Hier vinden kijkers ook meer informatie over de vele tools voor veiligheid, beveiliging en privacy die TikTok hen biedt, waaronder tweestapsverificatie. Daarnaast voegen we ook opt-in schermen en herinneringen voor digitale geletterdheid toe die verschijnen bij bepaalde video’s en livestreams.

De veiligheid van onze community en onze mensen is en blijft onze grootste prioriteit. Daarnaast verlenen we humanitaire hulp, allereerst in de vorm van een donatie van 1 miljoen dollar, als onderdeel van onze voortdurende inzet voor hulp aan de meest kwetsbare mensen in noodsituaties. We zullen blijven reageren op de ontwikkelingen, actie ondernemen tegen content of gedrag dat de veiligheid van het platform in gevaar brengt en middelen inzetten om onze community te beschermen.

Update op 6 maart 2022 om 19:15 CET

Een update over de diensten van TikTok in Rusland: TikTok vormt als platform voor creativiteit en plezier een bron van steun en menselijke verbondenheid als mensen in tijden van oorlog worden geconfronteerd met ernstige tragedies en eenzaamheid. Maar omdat de veiligheid van onze medewerkers en onze gebruikers voor ons de hoogste prioriteit heeft, hebben wij in het licht van Ruslands nieuwe wet tegen het verspreiden van 'nepnieuws' geen andere keuze dan het onmogelijk maken om in Rusland te livestreamen of nieuwe video’s te uploaden via ons platform, zolang wij onderzoeken wat deze wet betekent voor de veiligheid. Dit zal geen invloed hebben op onze berichtendienst in de app. Wij zullen de ontwikkelingen in Rusland blijven volgen om te bepalen wanneer het voor iedereen weer veilig is om onze diensten helemaal te hervatten.

Update op 12 april 2022 om 6:00am CET

Een update over onze inspanningen om onze community te beschermen: Terwijl we ons continue werk voortzetten om ons platform te beschermen, delen we aanvullende inzichten die zorgen voor meer transparantie rondom de acties die wij ondernemen. De volgende data geeft de maatregelen weer die tussen 24 februari en 31 maart 2022 zijn genomen.

  • Ons veiligheidsteam dat zich richt op de oorlog in Oekraïne heeft 41.191 video's verwijderd, waarvan 87% in strijd was met ons beleid vanwege schadelijke misinformatie. De overgrote meerderheid (78%) werd proactief geïdentificeerd.
  • Onze partners voor factchecking hebben wereldwijd 13.738 video's beoordeeld en we hebben op 5.600 video's prompts toegevoegd om kijkers te informeren dat de inhoud niet door factcheckers kon worden geverifieerd.
  • We hebben de inhoud van 49 Russische, door de staat gecontroleerde media-accounts gelabeld bij wijze van test van ons nieuwe beleid inzake door de staat gecontroleerde media.
  • We hebben wereldwijd 6 netwerken en 204 accounts geïdentificeerd en verwijderd wegens gecoördineerde pogingen om de publieke opinie te beïnvloeden en gebruikers te misleiden met betrekking tot hun identiteit.
  • In deze periode hebben we ook 321.784 nepaccounts in Rusland en 46.298 nepaccounts in Oekraïne verwijderd, waardoor 343.961 video's zijn verwijderd. Dit zijn continue acties die we ondernemen om te beschermen tegen fake engagement, en zijn niet specifiek voor accounts of content dat verband houdt met de oorlog in Oekraïne.


Over TikTok

TikTok is het toonaangevende platform voor korte mobiele video's. Onze missie is om mensen te inspireren en verrijken door ze een creatief thuis te geven en een authentieke, onderhoudende en positieve ervaring te bieden. TikTok heeft wereldwijd kantoren in Los Angeles, New York, Londen, Parijs, Berlijn, Dubai, Mumbai, Singapore, Jakarta, Seoul en Tokio.

TikTok

Communications for TikTok in Germany, Austria, Switzerland and the Netherlands

dachcomms@tiktok.com

Coopr

TikTok Persbureau

tiktok@coopr.nl