Door Caroline Greer, Director of Public Policy and Government Relations, Brussel

Terwijl we groeien, blijft Europa van enorm belang voor onze toekomst. In slechts vier jaar tijd hebben we op grote schaal geïnvesteerd in deze regio. Vandaag de dag hebben we duizenden werknemers die zich inzetten om TikTok een veilig, inclusief en authentiek thuis te laten zijn voor onze bloeiende Europese community met meer dan 100 miljoen mensen.

De afgelopen jaren hebben we ernaar gestreefd vertrouwen op te bouwen door meer transparantie. Door middel van onder andere kwartaalverslagen over de handhaving van onze Community Guidelines, het ondertekenen van vrijwillige gedragscodes over desinformatie en haatzaaien en het ontwikkelen van een platformonderzoek-API. We zijn er trots op dat we onlangs hebben deelgenomen aan een gezamelijk, co-regulerend proces met als doel het opstellen van een geoptimaliseerde EU-gedragscode rondom desinformatie, en dat we ons eerste basisrapport onder deze nieuwe gedragscode delen, voortbouwend op ons eerdere werk.

Sinds de nieuwe code in juni 2022 is gepubliceerd, hebben we intensief samengewerkt met de permanente taskforce van de code en subgroepen om zoveel mogelijk details te verstrekken over onze aanpak en handhaving. Dit maakt deel uit van onze voortdurende inspanningen om de vereisten van de Digital Services Act, waaronder de code een nieuw wetgevend kader krijgt, ten uitvoer te brengen. Het toont ook onze niet aflatende inzet om onze verplichtingen als verantwoordelijk en betrouwbaar platform te omarmen en na te komen.

Ons eerste basisrapport bevat meer dan 2.500 datapunten in 30 EU/EER-landen over de laatste drie maanden van 2022. Enkele hoogtepunten:

  • Minder dan 1 op de 10.000 weergaven betreft content dat werd geïdentificeerd en verwijderd wegens schending van ons beleid inzake schadelijke desinformatie.
  • Aangezien we politieke actoren niet toestaan om advertenties op TikTok te plaatsen, hebben we 191 advertenties verwijderd die dit beleid schonden. Daarnaast hanteren we een meervoudige aanpak om ons robuuste advertentiebeleid te handhaven, dat misleidend, niet-authentiek en bedrieglijk gedrag en accounts specifiek verbiedt.
  • We hebben niet alleen stappen ondernomen om onze community te beschermen tegen schadelijke desinformatie, maar we hebben mensen ook verbonden met gezaghebbende informatiebronnen over kwesties als Covid-19, de Holocaust en de oorlog in Oekraïne. Sinds juli 2020 is onze Covid-19 informatiehub bijvoorbeeld wereldwijd meer dan 5 miljard keer bekeken. Bij de start van de oorlog in Oekraïne hebben we in samenwerking met de National Association for Media Literacy Education en MediaWise tips over digitale geletterdheid gedeeld om onze community te helpen de content die ze online bekijken te evalueren en er beslissingen over te nemen.

Hoewel we er trots op zijn dat we voor het eerst dit gedetailleerde niveau van informatie bieden, erkennen we dat er nog meer werk aan de winkel is. De komende maanden investeren we in een aantal initiatieven, waaronder:

  • Voortbouwen op onze inspanningen om onze community mondiger te maken door middel van nieuwe veiligheidsfuncties en in-app middelen, zoals het uitbreiden van onze staatsgecontroleerde media labels (nu inclusief alle EU27 landen).
  • Blijven investeren in ons werk om het verhoogde risico en de impact van misleidende informatie als gevolg van de aanhoudende oorlog in Oekraïne aan te pakken, door actie te ondernemen tegen content of gedrag dat de veiligheid van ons platform in gevaar brengt, en middelen in te zetten om onze community te beschermen.
  • Uitbreiding van ons programma voor factchecking in de EU/EER-landen om de taaldekking te verbeteren en de hoeveelheid beweringen die wij controleren op feiten te vergroten.
  • Onze aanpak van desinformatie in ons reclamebeleid versterken.

Onze inzet voor transparantie

Wij geloven dat de gedragscode inzake desinformatie een belangrijke stap voorwaarts is voor de sector. Als nieuwer platform geloven we ook dat we ons in een unieke positie bevinden om te innoveren bij het zoeken naar oplossingen voor deze reeds lang bestaande uitdagingen. We blijven uitgebreid investeren, terwijl we samenwerken met anderen om desinformatie te bestrijden en authentieke online ervaringen voor onze communities te bevorderen.

Over TikTok
TikTok is het toonaangevende platform voor korte mobiele video's. Onze missie is om mensen te inspireren en verrijken door ze een creatief thuis te geven en een authentieke, onderhoudende en positieve ervaring te bieden. TikTok heeft wereldwijd kantoren in Los Angeles, New York, Londen, Parijs, Berlijn, Dubai, Mumbai, Singapore, Jakarta, Seoul en Tokio. www.tiktok.com

TikTok
Andrea Rungg
Communications for TikTok in Germany, Austria, Switzerland, and the Netherlands 
dachcomms@tiktok.com