Auteur: Justin Erlich, Global Head of Issue Policy & Partnerships, Trust & Safety

Bij TikTok bieden we context en tools aan die onze community in staat stellen om content op ons platform te beoordelen, bijvoorbeeld door het toevoegen van labels aan video’s met ongefundeerde content. Dankzij het plaatsen van blauwe vinkjes bij accounts weten kijkers al dat een account geverifieerd is. Sinds vorig jaar voegen we ook labels toe aan content afkomstig van media die door de overheid worden gecontroleerd. We zijn hiermee begonnen bij content uit Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland. Nu breiden we ons beleid voor aan de staat gelieerde media wereldwijd uit. Zo helpen we kijkers beter inzicht te krijgen in de bronnen achter content.

Onze benadering van aan de staat gelieerde media
Binnen ons staatsmediabeleid plaatsen we labels bij accounts van organisaties die redactioneel of wat besluitvorming betreft onder invloed staan van of gecontroleerd worden door een overheid. Door staatsmedia te labelen willen wij mensen de juiste, transparante en bruikbare context bieden bij het bekijken van content van media-accounts die mogelijk het standpunt van een overheid vertegenwoordigen. Vorig jaar zijn we begonnen met onze pilot voor aan de staat gelieerde media en hebben daarvoor advies ingewonnen bij meer dan 60 mediadeskundigen, politicologen, academici en vertegenwoordigers van internationale en maatschappelijke organisaties in Noord- en Zuid-Amerika, Afrika, Europa, het Midden-Oosten, Azië en Australië. Daarnaast hebben we onze adviesraad voor content en veiligheid geraadpleegd en nauw samengewerkt met een toonaangevende wereldwijde mediamonitor. Met hen hebben we een onafhankelijk gevalideerde methodiek ontwikkeld, die we hanteren als leidraad voor onze beslissingen omtrent het labelen van staatsmedia.

Deze stakeholders benadrukten dat het belangrijk is om rekening te houden met diverse politieke, juridische en culturele contexten met betrekking tot nieuwsmedia. Daarnaast werd uit de ontvangen feedback duidelijk dat er geen ‘one size fits all’-aanpak bestaat voor aan de staat gelieerde media, en dat het steeds belangrijker wordt om de gebruiker beter te informeren over de verschillende manieren waarop staten proberen nieuws en berichtgeving te beïnvloeden. Deze input vormt de basis voor ons beleid waarmee we beoordelen of media door de overheid worden gecontroleerd. Volgens onze definitie is dat elke entiteit waar vertegenwoordigers van de overheid duidelijk controle uitoefenen op redactionele content en beslissingen. We zullen steeds blijven onderzoeken hoe we kijkers op TikTok op nog meer manieren van context kunnen voorzien.

Hoe we beoordelen of de redactie onafhankelijk is van de staat
Bij het beoordelen van de redactionele onafhankelijkheid kijken we naar de missieverklaring van een organisatie, redactionele praktijken en veiligheidsmaatregelen, leidinggevende en redactionele aansturing, en concrete redactionele beslissingen die de organisatie neemt. Daarnaast passen we extra toetsing toe bij entiteiten die mogelijk in hoge mate afhankelijk zijn van overheidsfinanciering, direct of via advertenties, leningen en subsidies. Bij het categoriseren daarvan stellen we onder meer de volgende vragen:

  • Is de redactionele onafhankelijkheid onderdeel van de missieverklaring?
  • Beschikt de organisatie over een reeks richtlijnen met betrekking tot journalistieke codes?
  • Is er binnen het management of de redactionele leidinggevende posities sprake van banden met de overheid
  • Heeft de organisatie eventuele banden met de overheid openbaar gemaakt?
  • Is er bewijs dat het mediakanaal zich niet houdt aan de eigen redactionele richtlijnen?
  • Hoe is de entiteit tot nu toe omgegaan met kwesties die betrekking hebben op de overheid en van groot openbaar belang zijn?

Op basis van onze beoordeling zullen we vervolgens een entiteit categoriseren en een label toevoegen aan het profiel van het account en de gerelateerde content.

Uitbreiding van ons label
Nu onze pilot geslaagd blijkt, gaan we ons label voor door de overheid gecontroleerde media gefaseerd invoeren en starten we direct met meer dan veertig markten in diverse regio´s. In de loop van de tijd zullen we dit label verder uitrollen naar nog meer markten.

Mogelijkheid tot bezwaar
Na maandenlange inspanning hebben we een objectieve methode ontwikkeld die consistent kan worden toegepast door ons Trust & Safety-team. Dit team houdt toezicht op besluiten rondom het labelen van staatsmedia. Tegelijkertijd beseffen we dat de vereiste kennis van de context, sporadisch tot fouten kan leiden, en daarom introduceren we een bezwaarprocedure voor entiteiten die van mening zijn dat ze onterecht zijn gelabeld als door de staat gecontroleerde media. Om bezwaar aan te tekenen kan een entiteit aanvullende informatie indienen over de veiligheidsmaatregelen die de redactionele onafhankelijkheid waarborgen. Wij zullen het aangeleverde bewijs beoordelen en daarvoor onafhankelijke, betrouwbare deskundigen inschakelen, en het label verwijderen als de entiteit volgens ons niet voldoet aan onze criteria voor aan de staat gelieerde media.

Over TikTok
TikTok is het toonaangevende platform voor korte mobiele video's. Onze missie is om mensen te inspireren en verrijken door ze een creatief thuis te geven en een authentieke, onderhoudende en positieve ervaring te bieden. TikTok heeft wereldwijd kantoren in Los Angeles, New York, Londen, Parijs, Berlijn, Dubai, Mumbai, Singapore, Jakarta, Seoul en Tokio. www.tiktok.com

TikTok
Andrea Rungg
Communications for TikTok in Germany, Austria, Switzerland, and the Netherlands 
dachcomms@tiktok.com