စာရေးသူ: Kyu Kyu Thein, Public Policy Manager, TikTok မြန်မာ

TikTok ၌ ကျွန်ုပ်တို့သည် လူတိုင်း ဖန်တီးတီထွင်ဆန်းသစ်နိုင်ပြီး မိမိကိုယ်ကို ပွင့်လင်းစွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်ရန် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိကာ လှိုက်လှဲကြိုဆိုသည့် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ရပ်ကို ဖော်ဆောင်ရန် ကြိုးစားလျက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းလမ်းညွှန်ချက်များကို ချိုးဖောက်သည့် မည်သည့်အကြောင်းအရာကိုမဆို လက်သင့်ခံမည် မဟုတ်ပါ။

ပလက်ဖောင်းကို လုံခြုံအောင် ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လုပ်ဆောင်ချက်များကို မြင်သာစေရန် ရည်ရွယ်သည့်အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ကျွန်ုပ်တို့၏ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း လမ်းညွှန်ချက်များကို အားဖြည့်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို မျှ‌ဝေရန် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ထိုအထဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ပထမနှစ်ဝက် (ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ မှ ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့အထိ) တွင် TikTok မှ ဖယ်ရှားခဲ့သော လမ်းညွှန်ချက်ချိုးဖောက်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့် အကောင့်များအကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်နှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့် ပလက်ဖောင်း၏ ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်မှုကို ကာကွယ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ထားမှုများ ပါဝင်သည်။

လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းလမ်းညွှန်ချက်များကို အားဖြည့်လုပ်ဆောင်မှုများ

လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းလမ်းညွှန်ချက်များသည် ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် မည်သည်ကို ခွင့်ပြု၍ မည်သည်ကို ခွင့်မပြုသည်ဟူသော လမ်းညွှန်ချက်ကို ဖော်ပြပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက် TikTok အား ဘေးကင်းလုံခြုံသော ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ရပ်အဖြစ် ဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်ရန်အတွက် နည်းပညာအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ လူအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း ရောနှောထိန်းချုပ်ကာ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းလမ်းညွှန်ချက်များကို အမြဲကြိုတင်အားဖြည့်ထိန်းသိမ်းလျက်ရှိသည်။

၂၀၂၁ ခုနှစ်၏ ပထမနှစ်ဝက်တွင် TikTok ၏ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းလမ်းညွှန်ချက်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ မူဝါဒများကို ချိုးဖောက်သည့် အကောင့်ပေါင်း ၉၂,၀၅၅ ကို အပြီးတိုင် ပယ်ဖျက်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် TikTok ၏ မူဝါဒများကို ချိုးဖောက်သည့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဗီဒီယိုပေါင်း ၈၇၉,၆၅၀ ကိုလည်း ဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ထိုဗီဒီယိုများ၏ ၉၇.၉ ရာခိုင်နှုန်း ကို မည်သည့်သတင်းပေးပို့ချက်မှ လက်ခံမရရှိခင် ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ ကြိုတင်ဖော်ထုတ်ကာ ဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့ပြီး ၉၀.၃ ရာခိုင်နှုန်းသော ဗီဒီယိုများကို မည်သူမျှ မကြည့်ရှုရသေးခင်တွင် ဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့သည်။ ၉၃.၉ ရာခိုင်နှုန်းကို ပို့စ်တင်ပြီး ၂၄ နာရီအတွင်း ဖယ်ရှားနိုင်ဲခဲ့သည်။

  • ဖယ်ရှားလိုက်သော စုစုပေါင်း ဗီဒီယိုများထဲမှ ၆.၆ ရာခိုင်နှုန်းသည် အကြမ်းဖက် အစွန်းရောက်ဝါဒကို ဆန့်ကျင်သော TikTok ၏ မူဝါဒများကို ချိုးဖောက်ခဲ့သည်။ ဤဗီဒီယိုများ၏ ၉၂.၅ ရာခိုင်နှုန်းကို ပို့စ်တင်ပြီး ၂၄ နာရီအတွင်း ဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့ပြီး ၉၇.၁ ရာခိုင်နှုန်းကိုမူ သတင်းအစီရင်ခံစာများ မရှိသေးမီ ဖယ်ရှားခဲ့သည်။
  • ၁၂.၉ ရာခိုင်နှုန်းသော ဗီဒီယိုများသည် ကြမ်းတမ်း၍ အမြင်မတော်သော အကြောင်းအရာများကို ဆန့်ကျင်သည့် TikTok ၏ မူဝါဒများကို ချိုးဖောက်ခဲ့သည်။ ဤဗီဒီယိုများ၏ ၉၄.၉ ရာခိုင်နှုန်းကို ပို့စ်တင်ပြီး ၂၄ နာရီအတွင်း ဖယ်ရှားခဲ့ပြီး ၉၉.၁ ရာခိုင်နှုန်း အား မည်သည့် အစီရင်ခံစာများ မရှိသေးမီ ဖယ်ရှားခဲ့သည်။
  • ၀.၄၄ ရာခိုင်နှုန်းသော ဗီဒီယိုများသည် အမုန်းပွါးဖွယ် အပြုအမူများဆိုင်ရာ TikTok ၏ မူဝါဒများကို ချိုးဖောက်ခဲ့သည်။ ဤဗီဒီယိုများ၏ ၈၁.၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ပို့စ်တင်ပြီး ၂၄ နာရီအတွင်း ဖယ်ရှားခဲ့ပြီး ၇၆.၃ ရာခိုင်နှုန်းကို မည်သည့် အစီရင်ခံစာများ မရှိသေးမီ ဖယ်ရှားခဲ့သည်။
  • ၁.၁ ရာခိုင်နှုန်း သော ဗီဒီယိုများသည် အတုအယောင် ပတ်သက်ဆက်ဆံမှု၊ အယောင်ဆောင်ခြင်းနှင့် အန္တရာယ်ရှိသော သို့မဟုတ် ထိခိုက်နစ်နာစေနိုင်သည့် သတင်းမှားများကို ဆန့်ကျင်သည့် TikTok ၏ မူဝါဒများကို ချိုးဖောက်ခဲ့သည်။ ဤဗီဒီယိုများ၏ ၈၃.၇ ရာခိုင်နှုန်းကို ပို့စ်တင်ပြီး ၂၄ နာရီအတွင်း ဖယ်ရှားခဲ့ပြီး ၉၃.၀ ရာခိုင်နှုန်းကို မည်သည့် အစီရင်ခံစာများ မရှိသေးမီ ဖယ်ရှားခဲ့သည်။
  • ဖယ်ရှားခံရသော ၃၅.၀ ရာခိုင်နှုန်းသော အကြောင်းအရာများသည် TikTok ၏ အသက်မပြည့်သေးသူတွေအတွက် ဘေးကင်းရေးမူဝါဒများကို ချိုးဖောက်ခဲ့သည်။ ဤဗီဒီယိုများ၏ ၉၉.၃ ရာခိုင်နှုန်းကို ပို့စ်တင်ပြီး ၂၄ နာရီအတွင်း ဖယ်ရှားခဲ့ပြီး ၉၉.၉ ရာခိုင်နှုန်း အား မည်သည့် အစီရင်ခံစာများ မရှိသေးမီ ဖယ်ရှားခဲ့သည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်လုပ်ဆောင်မှုများ

TikTok သည် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း ကျန်းမာချမ်းမြေ့မှုအတွက် တာဝန်ရှိသည်နှင့်အညီ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းလမ်းညွှန်ချက်များကို အားဖြည့်လုပ်ဆောင်ခြင်းများအပြင် အသုံးပြုသူများကို အစဉ်နွေးထွေးစွာ လက်ခံကြိုဆိုသည့် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ရပ်အဖြစ် ဖန်တီးရန် ပိုမိုထိရောက်သော နည်းလမ်းများဖြင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်လုပ်‌ဆောင်လျက်ရှိသည်။

ဇူလိုင်လတွင် "ဘေးကင်းလုံခြုံ TikTok သို့" ဟူသော in-app လုံခြုံရေးကမ်ပိန်းတစ်ခုကို ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ဤကမ်ပိန်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းလမ်းညွှန်ချက်များကို သုံးစွဲသူများအား အသိပေးရန်နှင့် အသိုင်းအဝိုင်း သို့မဟုတ် မိမိကိုယ်တိုင် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော အကြောင်းအရာများကို မတင်မီ ထပ်မံစဉ်းစားရန် လှုံ့ဆော်မှုများအတွက် ဖန်တီးပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။

မကြာသေးမီက ကျွန်ုပ်တို့လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း တစ်ဦးကို တစ်ဦး အားပေးဖေးမသည့် လုပ်ရပ်တိုင်းကို ဂုဏ်ပြုရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း ပထမဦးဆုံး စိတ်ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးကမ်ပိန်းကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက် စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ Safety Centre တွင် ထည့်သွင်းပေးခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ပြည်တွင်းမှ Creator များနှင့် ပူးပေါင်း၍ ၎င်းတို့၏ စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံများ၊ မိမိကိုယ်ကို ချစ်မြတ်နိုး၍ တန်ဖိုးထားတတ်ရန် အကြံပြုချက်များနှင့် စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက် လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာများကို ဝေမျှစေခဲ့သည်။

ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပလက်ဖောင်းတွင် မည့်သည့်ကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍မဆို အစီအစဥ်တကျ ဆောင်ရွက်ထားပြီး မမှန်ကန်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဆန့်ကျင်သည့် တင်းကျပ်သော ရပ်တည်ချက်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ လူတစ်ဦးချင်းစီနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကို အထင်မှားစေသည့် လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် လူထုအမြင်ကို လှည့်ဖြားရန် ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်ချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် ခွင့်မပြုပါ။

လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းလမ်းညွှန်ချက်များကို ချိုးဖောက်သည့် အကြောင်းအရာများကို အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ ဖော်ထုတ် ဖယ်ရှားရန်၊ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းလမ်းညွှန်ချက်များကို ချိုးဖောက်သည့် အကောင့်များကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဖော်ထုတ် ပိတ်ပင်ရန်နှင့် စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ ခေတ်ရေစီးကြောင်းအသစ်များကို ရှာဖွေရန် TikTok သည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော အချက်အလက် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

TikTok သည် သုံးစွဲသူများမှ မိမိကိုယ်ကို ပွင့်လင်းစွာ၊ စစ်မှန်စွာနှင့် သက်သောင့်သက်သာ ဖော်ပြစေနိုင်မည့် ဘေးကင်းလုံခြုံပြီး နွေးထွေးစွာ လက်ခံကြိုဆိုသည့် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ရပ်အဖြစ် ထိန်းသိမ်းတည်ဆောက်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများအတွက် TikTok ကို ဘေးကင်းလုံခြုံသော နေရာတစ်ခုအဖြစ် ထိန်းသိမ်းတည်ဆောက်ရန် အရေးကြီးသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။