Tác giả: Cormac Keenan, Head of Trust and Safety, TikTok

Ngày hôm nay, chúng tôi chính thức công bố Báo cáo thực thi Tiêu chuẩn Cộng đồng quý 1, năm 2022 với mục tiêu trình bày rõ ràng, chi tiết số lượng nội dung, các tài khoản vi phạm và bị xóa khỏi TikTok trong ba tháng đầu năm nay. Đây là báo cáo được phát hành hàng quý nhằm thể hiện sự minh bạch của TikTok trong nỗ lực xây dựng nền tảng là môi trường an toàn, thân thiện và giải trí cho cộng đồng người dùng trên toàn cầu.

Theo đó, nội dung báo cáo đã được TikTok mở rộng, minh bạch hơn về các hoạt động, tiến trình và các thách thức mà TikTok gặp phải, thể hiện tinh thần trách nhiệm của nền tảng đối với cộng đồng. Cụ thể, trong báo cáo này, TikTok đã chỉ ra 30 thị trường có số lượng video bị xóa nhiều nhất, chiếm khoảng 80% tổng số video bị gỡ bỏ trên nền tảng. Báo cáo còn có thêm biểu đồ mới thể hiện hoạt động của các tài khoản rác và tương tác giả mạo.

Ngoài ra, TikTok cũng nêu rõ các nội dung bị gỡ bỏ theo các chính sách phụ, bao gồm tỷ lệ phần trăm nội dung bị xóa chủ động từ khi chưa có lượt xem nào trong vòng 24 giờ theo các chính sách phụ, cũng như số lượng nội dung bị xóa vì vi phạm chính sách về 'Tư tưởng thù địch' và 'Tấn công và biệt ngữ miệt thị, thù địch' đã được bao gồm trong báo cáo quý này. Đây là hai chính sách phụ nằm trong chính sách về Hành vi thù địch của TikTok. Các dữ liệu này hoàn toàn có thể được tải xuống ở các định dạng có thể đọc được trên máy tính, nhằm cung cấp tài liệu cho các nhà nghiên cứu, học giả và tổ chức xã hội dân sự thực hiện nhiều phân tích chuyên sâu hơn nữa.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh chiến sự đang diễn ra tại Ukraine, Báo cáo thực thi Tiêu chuẩn Cộng đồng Quý 1, năm 2022 cũng thể hiện những nỗ lực không ngừng của TikTok trong việc củng cố các chính sách và hoạt động thực tiễn nhằm tiếp tục bảo vệ sự an toàn của nền tảng và cộng đồng. Nỗ lực này bao gồm báo cáo về nội dung và tài khoản bị xóa từ khi chiến sự nổ ra cho đến cuối tháng 3, cũng như thông tin về nội dung đã được xác minh tính chính xác, dán nhãn và hơn thế nữa.

Truy cập Trung tâm Minh bạch để xem Báo cáo Thực thi Tiêu chuẩn Cộng đồng quý 1, năm 2022 của TikTok.