TikTok แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นชั้นนำระดับโลก เดินหน้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ล่าสุด เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ด้านความปลอดภัย ได้แก่ Know the Facts หรือ การรับทราบข้อมูลที่เป็นจริง, Filter All Comments หรือ ตัวกรองความคิดเห็น และ Rethink หรือ การพิจารณาทบทวน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างสรรค์สุขภาวะและสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยจาก Fake News หรือ ข่าวปลอม และ Cyberbullying หรือ การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์  

ปฏิเสธไม่ได้ว่า เทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คนในปัจจุบัน ทั้งเพื่อการติดต่อสื่อสาร ความบันเทิง และการติดตามข่าวสารต่างๆ ซึ่งนอกจากประโยชน์มากมายที่ได้จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแล้ว สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับ คือ การเพิ่มขึ้นของภัยร้ายทางออนไลน์ที่แฝงตัวมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหา Cyberbullying หรือ การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ การถูกล่อลวงผ่านทางโลกออนไลน์ และ Fake News หรือ ข่าวปลอมที่ทำให้ผู้คนหลงเชื่อและก่อให้เกิดความเสียหายต่างๆ โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนที่อาจตกเป็นเหยื่อของภัยร้ายออนไลน์โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

ความปลอดภัยบนแพลตฟอร์ม คือ สิ่งที่ TikTok ให้ความสำคัญสูงสุด ด้วยการดูแลสภาพแวดล้อมบนแพลตฟอร์มให้เป็นพื้นที่ที่เป็นมิตรและปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ของเรา ผ่านการพัฒนาในด้านนโยบาย เทคโนโลยี และบุคลากร โดยล่าสุด TikTok ได้เปิดตัว 3 ฟีเจอร์ใหม่ด้านความปลอดภัย ได้แก่ Know the Facts หรือ การรับทราบข้อมูลที่เป็นจริง, Filter All Comments หรือ ตัวกรองความคิดเห็น และ Rethink หรือ การพิจารณาทบทวน ซึ่งถือเป็นฟีเจอร์ที่จะเข้ามาช่วยสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยขึ้นไปขั้นให้กับทุกคน  

Know the Facts หรือ การรับทราบข้อมูลที่เป็นจริง คือ การที่ผู้ใช้จะเห็นแบนเนอร์แจ้งเตือนปรากฏอยู่บนคอนเทนท์วิดีโอในกรณีที่วิดีโอนั้นยังไม่ได้รับการยืนยันว่าได้รับการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว หากผู้ใช้ต้องการจะแชร์วิดีโอที่ยังไม่ได้รับการยืนยันความถูกต้องของเนื้อหานั้น ก็จะปรากฏข้อความเพื่อให้ผู้ใช้ได้ฉุกคิดและพิจารณาอีกครั้งว่า จะเลือก “ยกเลิกการแชร์” หรือ “แชร์ต่อไป” โดยความน่าสนใจของฟีเจอร์นี้อยู่ที่มีการทดสอบการใช้ฟีเจอร์นี้ก่อนที่จะมีการเปิดตัวแล้วพบว่า มีการลดลงของการแชร์คอนเทนท์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องถึง 24% และมีการลดลงของการกดไลค์ให้กับคอนเทนท์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องถึง 7% 

Filter All Comments หรือ ตัวกรองความคิดเห็น คือ การที่ผู้ใช้สามารถตัดสินเลือกได้ว่าจะให้ความคิดเห็นใดปรากฏอยู่ใต้วิดีโอ หากมีการเปิดใช้ฟีเจอร์นี้ ความคิดเห็นทั้งหมดจะถูกซ่อนไว้ โดยจะมีเพียงความคิดเห็นที่ได้รับการอนุมัติจากเจ้าของบัญชีเท่านั้นปรากฏอยู่ 

Rethink หรือ การพิจารณาทบทวน คือ การแจ้งเตือนผู้ใช้ก่อนการแสดงความคิดเห็นที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม โดยจะมีข้อความขึ้นมาแจ้งเตือนว่า ต้องการโพสต์ความคิดเห็นนี้หรือไม่ 

สิ่งที่ TikTok ให้ความสำคัญสูงสุดมาโดยตลอด คือ การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยบนแพลตฟอร์ม โดยที่ผ่านมา TikTok ได้มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การใช้แพลตฟอร์มไว้อย่างชัดเจนควบคู่ไปกับการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีและบุคลากร เพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่า TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน อีกทั้งยังมีการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์เนื้อหาเชิงบวก ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์แนวทางเพื่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยให้กับชุมชนผู้ใช้ของเรา