TikTok For Business โซลูชั่นการตลาดดิจิทัลที่ตอบโจทย์ครบวงจรสำหรับธุรกิจทุกขนาด เปิดเผยพฤติกรรมการใช้งานโมบายอินเตอร์เน็ตของคนไทย พร้อมนำเสนอโซลูชั่นการตลาดดิจิทัลแบบครบวงจรบนแพลตฟอร์ม TikTok เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจที่มีแอปพลิเคชันบนมือถือที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันควบคู่กับการขยายฐานลูกค้า เพิ่มยอดดาวน์โหลด และสร้างการเติบโตของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากภาพรวมพฤติกรรมการใช้งานโมบายอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย พบว่า มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2563 มีอัตราการเติบโตที่ 52.7% ขณะที่ในปี 2564 มีการคาดการณ์ว่า จะมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 54.9% และเชื่อว่า จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่าในปี 2568 อัตราการใช้งานโมบายอินเตอร์เน็ตจะเติบโตเพิ่มสูงขึ้นเป็น 61.7% (ข้อมูลจาก statista.com, 2563) นอกจากนี้การแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ผู้คนใช้เวลาส่วนใหญ่บนโมบายอินเตอร์เน็ตทั้งเพื่อการทำงาน ติดต่อสื่อสาร ความบันเทิง และการซื้อสินค้าออนไลน์

โดยชุมชนดิจิทัลที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง คือ ชุมชนผู้ใช้ TikTok ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพในการใช้งานโมบายอินเตอร์เน็ตโดยเฉพาะการซื้อสินค้าออนไลน์ ข้อมูลจาก GlobalWebIndex ในปี 2563 ระบุว่า

  • 71% ของผู้ใช้ TikTok เลือกที่จะช้อปปิ้งผ่านทางออนไลน์
  • 51% ของผู้ใช้ TikTok เลือกที่จะชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
  • 47% ของผู้ใช้ TikTok พร้อมที่จะจ่ายเพิ่มให้กับแบรนด์ที่รู้จัก
  • 75% ของผู้ใช้ TikTok เลือกที่จะรอให้สินค้าหรือแบรนด์โปรดลดราคา
  • 32% ของผู้ใช้ TikTok ยินดีที่จะใช้จ่ายในการซื้อสินค้าทันที 


จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ผู้ใช้ TikTok มีศักยภาพในการซื้อสินค้าออนไลน์ และเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสำหรับธุรกิจต่างๆ ที่มีแอปพลิเคชันบนมือถือ ด้วยการใช้ TikTok For Business โซลูชั่นการตลาดดิจิทัลบน TikTok ที่สามารถตอบโจทย์เป้าหมายการตลาดแบบครบวงจรตั้งแต่การสร้างการรับรู้ (Awareness) การมีส่วนร่วมระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค (Engagement) พร้อมต่อยอดไปถึงการพิจารณาเลือกซื้อ (Consideration) สู่การตัดสินใจซื้อ (Conversion) หรือเรียกได้ว่าเป็น Full-Funnel Marketing Solution ที่สร้างโอกาสให้กับธุรกิจที่มีแอปพลิเคชันบนมือถือ อาทิ กลุ่มธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ, ยูทิลิตี้ แอป, ฟินเทค, OTT (Over-The-Top), ฟู้ด เดลิเวอรี่ และ ควิก เซอร์วิส เรสเตอรองท์ ผ่านการใช้โซลูชั่นการตลาดต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

App Installs เครื่องมือเพื่อช่วยเพิ่มยอดดาวน์โหลด โดยเครื่องมือนี้จะช่วยสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่บนแพลตฟอร์ม ซึ่งมาพร้อมกับเครื่องมือที่จะช่วยให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่สนใจคลิกดาวน์โหลดได้ทันที อีกทั้งยังสามารถวัดผลประสิทธิภาพของโฆษณา เพื่อนำมาพัฒนาวิธีการโฆษณาในครั้งต่อไป รวมถึงยังสามารถส่งข้อมูลกลับไปยัง TikTok เพื่อให้ Machine Learning ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ๆ ในครั้งต่อไป 

App Retargeting เครื่องมือการสร้างยอดขายกับกลุ่มลูกค้าเดิม เพื่อทำให้ลูกค้ากลุ่มที่ติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วกลับมาซื้อสินค้าซ้ำ โดยสามารถจำแนกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเฉพาะเจาะจงมากขึ้นตามพฤติกรรมการใช้งาน เช่น กลุ่มที่มีการใช้แอปพลิเคชันเป็นประจำอยู่แล้วสามารถส่งโฆษณาหรือโปรโมทสินค้าคอลเลคชั่นใหม่ไปให้ หรือ แจก Promo Code ไปยังกลุ่มที่ไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันนานเกิน 30 วัน เป็นต้น โดยโซลูชั่น App Retargeting นี้ จะช่วยตอบโจทย์ธุรกิจที่ต้องการค้นหาลูกค้าใหม่ (New User Acquisition), การเสนอขายสินค้าชนิดอื่นๆ (Cross-Sell), การรักษากลุ่มลูกค้าประจำ (Retention) และการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อวางแผนกลยุทธ์การตลาดที่ตอบโจทย์ (Customer Lifecycle Management) 

Dynamic Product Ads (DPA) เครื่องมือการทำโฆษณาออนไลน์แบบใกล้ชิดติดตามลูกค้า ซึ่งทำหน้าที่ในการแสดงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้แบบอัตโนมัติ โดยวิธีการทำงานของ Dynamic Product Ads (DPA) คือ การคัดเลือกสินค้าจากแค็ตตาล็อกของแบรนด์จำนวนหลายๆ ชิ้น เพื่อนำมาสร้างเป็นวิดีโอโฆษณาแบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการโปรโมทสินค้าแบบเฉพาะเจาะจงตามพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละกลุ่ม เพื่อทำให้การทำโฆษณามีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการปิดการขายและสร้างคำสั่งซื้อใหม่ๆ จากลูกค้าได้เป็นจำนวนมาก 

ดังจะเห็นได้จากเทรนด์พฤติกรรมการใช้งานโมบายอินเตอร์เน็ตของผู้คนในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นว่า ผู้คนส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกับการใช้งานโมบายอินเตอร์เน็ตเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งการสื่อสารกับผู้คน ติดตามข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการซื้อสินค้าออนไลน์ จึงเป็นโอกาสให้กับธุรกิจที่มีแอปพลิเคชันบนมือถือในหลากหลายประเภทธุรกิจ โดยโซลูชั่นการตลาดในรูปแบบต่างๆ จาก TikTok For Business จะเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับธุรกิจที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงและขยายฐานกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งนอกจากจะช่วยในการสร้างการรับรู้แล้วยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้เกิดการดาวน์โหลดและสร้างยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TikTok For Business ได้ที่ https://www.tiktok.com/business/th และการสัมมนา TikTok Unboxed ได้ที่ https://www.tiktokunboxed.com/