TikTok แพลตฟอร์มวิดีโอสั้น ปลุกพลังคนรุ่นใหม่เพื่อร่วมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวิกฤตการณ์อาหารโลกและปัญหาความอดอยากที่เกิดขึ้นในทั่วทุกมุมโลก โดยความร่วมมือกับโครงการอาหารโลก (World Food Programme: WFP) เปิดตัวแคมเปญ #อาหารที่มองไม่เห็น เชิญชวนคนรุ่นใหม่มาร่วมแสดงพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ผ่านคลิปวิดีโอสั้นในการทำอาหารโดยที่ไม่มีส่วนผสมของอาหาร เพื่อสร้างการรับรู้ถึงสภาวะความรุนแรงของวิกฤตการณ์ความอดอยากสู่การรวมพลังเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในอนาคต 

อาหารถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นที่สุดในการดำรงชีวิตของมนุษย์ แต่ในทางกลับกันพบว่า ยังมีผู้คนในโลกจำนวนมากกว่า 690 ล้านคนที่กำลังประสบปัญหาด้านการขาดแคลนอาหารและเข้านอนอย่างหิวโหยในทุกคืน ด้วยเหตุนี้ ทำให้องค์กรระหว่างประเทศทั่วโลกต่างพากันหยิบยกปัญหานี้ขึ้นมาเพื่อเร่งแก้ไข โดยเฉพาะการขาดแคลนอาหารที่แต่เดิมก็เป็นปัญหาใหญ่ของหลายประเทศอยู่แล้ว จนกระทั่งเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ไปทั่วโลก จึงเป็นสิ่งที่เข้ามาซ้ำเติมปัญหาภาวะความไม่มั่นคงทางอาหารให้ยิ่งรุนแรงขึ้น ดังจะเห็นได้จากข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) พบว่า ในปี 2019 มีจำนวนประชากรโลกมากกว่า 2 พันล้านคน หรือ 25.9% ของประชากรทั้งโลก ต้องเผชิญกับปัญหาภาวะความไม่มั่นคงทางอาหารโดยเฉพาะในวิกฤต COVID-19 ที่ส่งผลกระทบให้แนวโน้มของสถานการณ์แย่ลง ในขณะที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) ระบุว่า ในปี 2019 มีจำนวนประชากรโลกมากกว่า 135 ล้านคนที่เข้าสู่ภาวะความอดอยาก ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ระบุว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีจำนวนประชากรที่ขาดแคลนอาหารเพิ่มขึ้นเกือบ 60 ล้านคนทั่วโลก อีกทั้งข้อมูลจากโครงการอาหารโลก (World Food Programme : WFP) ก็ระบุชัดเจนว่า ในปี 2020 จะมีผู้คนมากกว่า 265 ล้านคนที่เสี่ยงต่อความอดอยากขาดแคลนอาหารเพิ่มมากขึ้นจากภาวะ COVID-19 

จากความนิยมของ TikTok ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเยี่ยมจากผู้คนทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย โดยที่ผ่านมา TikTok ได้สร้างวัฒนธรรมวิดีโอสั้นที่สร้างการมีส่วนร่วมกับคอนเทนท์จนเกิดเป็นกระแสไวรัลมากมาย รวมถึงการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมผ่านการสร้างสรรค์คอนเทนท์ที่หลากหลาย โดยหนึ่งในคอนเทนท์ที่ได้รับความนิยมบน TikTok คือ คอนเทนท์เกี่ยวกับอาหาร ซึ่งท่ามกลางความบันเทิงของผู้คนในการรับชมคอนเทนท์เกี่ยวกับอาหารที่เพลิดเพลินสวยงาม แต่ในอีกมุมหนึ่งของโลกยังมีผู้คนจำนวนมากที่กำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์อาหารโลกที่ส่งผลให้เกิดปัญหาความอดอยากและหิวโหย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่าง TikTok และ โครงการอาหารโลก (World Food Programme: WFP) ผ่านแคมเปญ #อาหารที่มองไม่เห็น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้คนในชุมชน TikTok ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังให้คนทั่วโลกได้เห็นว่า วิกฤตการณ์ความอดอยากนี้กำลังส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนจำนวนมาก และรวมพลังขับเคลื่อนด้วยการสร้างการรับรู้สู่แนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป ผ่านการสร้างสรรค์วิดีโอสั้นและใส่แฮชแท็ก #อาหารที่มองไม่เห็น 

แคมเปญ #อาหารที่มองไม่เห็น หรือ #invisiblemeal คือ แคมเปญที่เกิดจากความร่วมมือระดับโลกระหว่าง TikTok และ โครงการอาหารโลก (World Food Programme : WFP) โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้คนและเชิญชวนมาร่วมแสดงพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ด้วยการทำคลิปวิดีโอสั้นทำเมนูอาหารโดยไม่มีส่วนผสมของอาหาร พร้อมใส่แฮชแท็ก #อาหารที่มองไม่เห็น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้สังคมเกิดการรับรู้ในภาวะความรุนแรงของวิกฤตการณ์ความหิวโหยที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้ โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 พฤษภาคมนี้ บนแพลตฟอร์ม TikTok  

ในวันนี้ TikTok ได้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการเป็นส่วนหนึ่งในการปลุกพลังคนรุ่นใหม่เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงวิกฤตการณ์อาหารโลกและปัญหาความอดอยากที่เกิดขึ้นในทั่วทุกมุมโลกผ่านแคมเปญ #อาหารที่มองไม่เห็น โดยความร่วมมือกับโครงการอาหารโลก (World Food Programme : WFP) ที่จะเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้ผู้คนทั่วโลกได้รับรู้ถึงวิกฤตการณ์ความอดอยากหิวโหย โดยเราเชื่อว่า สิ่งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการรวมพลังสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต