TikTok แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นชั้นนำระดับโลกที่มุ่งให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มมาโดยตลอด ผ่านการพัฒนาด้านนโยบาย เทคโนโลยี และบุคลากร ล่าสุด TikTok ได้เปิดเผยรายงานความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำครึ่งปีหลังของปี 2563 (ก.ค. - ธ.ค.) หรือ Transparency Report ซึ่งเป็นรายงานข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัย การลบบัญชีผู้ใช้และคอนเทนท์ที่มีเนื้อหาการละเมิด รวมถึงแนวทางการป้องกันการเผยแพร่คอนเทนท์ที่มีเนื้อหาบิดเบือนหรือข้อมูลเท็จ เพื่อเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของ TikTok ในการพัฒนาประสบการณ์แพลตฟอร์มให้เป็นพื้นที่แห่งความสุขสำหรับผู้ใช้ทั่วโลกอย่างแท้จริง  

รายงานความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำครึ่งปีหลังของปี 2563 (ก.ค.-ธ.ค.) หรือ Transparency Report จาก TikTok แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการในด้านมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่ง TikTok ให้ความสำคัญมาโดยตลอด โดยรายงานฉบับล่าสุดนี้ครอบคลุมการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2563 มีการเปิดเผยข้อมูลด้านการจัดการกับคอนเทนท์ที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม, คอนเทนท์ที่ละเมิดต่อแนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชน, บัญชีผู้ใช้ที่มีความสุ่มเสี่ยง, การป้องกันการเผยแพร่คอนเทนท์ที่มีเนื้อหาบิดเบือนหรือข้อมูลเท็จ ดังต่อไปนี้

  • มีวิดีโอจำนวน 89,132,938 รายการที่ถูกลบออกจากระบบ เนื่องจากมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและขัดต่อแนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชนหรือข้อกำหนดในการใช้บริการ ซึ่งจากจำนวนวิดีโอที่ถูกลบนี้ ถือเป็นจำนวนน้อยกว่า 1% ของจำนวนวิดีโอทั้งหมดที่ถูกอัปโหลดบนแพลตฟอร์ม
  • จากจำนวนวิดีโอที่ถูกลบออกจากระบบ มี 92.4% ถูกลบก่อนที่จะมีผู้ใช้รายงาน, 83.3% ถูกลบก่อนที่จะมีผู้รับชม และ 93.5% ถูกลบภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการโพสต์
  • มีบัญชีผู้ใช้จำนวน 6,144,040 บัญชีที่ถูกลบออกจากระบบ เนื่องจากขัดต่อแนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชน, มีบัญชีสแปมจำนวน 9,499,881 บัญชีที่ถูกลบออกจากระบบ พร้อมกับวิดีโอสแปมจำนวน 5,225,800 รายการที่ถูกโพสต์โดยบัญชีเหล่านั้น และมีการปิดกั้นการเปิดบัญชีที่มีความสุ่มเสี่ยงจำนวน 173,246,894 บัญชี
  • มีโฆษณาจำนวน 3,501,477 รายการที่ถูกลบออกจากระบบ เนื่องจากขัดต่อแนวทางปฏิบัติชุมชนและนโยบายการโฆษณาบนแพลตฟอร์ม เพื่อป้องกันผู้ใช้จากคอนเทนท์ที่มีเนื้อหาหลอกลวงหรือสร้างความเข้าใจผิดให้แก่ผู้รับชม 


นอกจากนี้ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2563 TikTok ได้สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และวัคซีนป้องกัน COVID-19 โดยความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข ดังต่อไปนี้

  • มีการรับชมข้อมูลจากศูนย์ข้อมูล COVID-19 จำนวน 2,625,049,193 ครั้ง
  • มีแบนเนอร์ที่ขึ้นแนะนำผู้ใช้เพื่อลิงก์ไปยังศูนย์ข้อมูล COVID-19 ถูกเพิ่ม 3,065,213 รายการ โดยมีจำนวนการรับชม 63,685,788,567 ครั้ง 
  • ประกาศและบริการสาธารณะบนแฮชแท็กที่นำผู้ใช้ไปยังศูนย์ข้อมูล WHO และแหล่งข้อมูลด้านสาธารณสุขในพื้นที่ต่างๆ มีจำนวนการรับชม 38,010,670,666 ครั้ง
  • มีวิดีโอจำนวน 51,505 รายการ ถูกลบออกจากระบบ เนื่องจากมีนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ COVID-19 โดยในจำนวนวิดีโอที่ถูกลบนี้ 86% ถูกลบก่อนที่จะมีผู้ใช้รายงาน และ 87% ถูกลบภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการอัปโหลด และ 71% ไม่มียอดผู้เข้ารับชม 

ความปลอดภัยของผู้ใช้ คือ สิ่งที่ TikTok ให้ความสำคัญสูงสุด โดยที่ผ่านมา TikTok ได้มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การใช้แพลตฟอร์มไว้อย่างชัดเจนควบคู่ไปกับการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีและบุคลากร นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์เนื้อหาเชิงบวก ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์แนวทางการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยให้กับชุมชนผู้ใช้ของเรา เพื่อเป้าหมายสำคัญในการสร้างแพลตฟอร์ม TikTok ให้เป็นพื้นที่แห่งการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และมอบความสุขให้กับผู้คนอย่างแท้จริง  

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำครึ่งปีหลังของปี 2563 (เดือน ก.ค .- ธ.ค. 63) หรือ Transparency Report ได้ที่ https://www.tiktok.com/safety/resources/transparency-report-2020-2?lang=th และแนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชนของ TikTok ได้ทาง https://www.tiktok.com/community-guidelines?lang=th