TikTok ประกาศเปิดตัว "Digital Literacy Hub ศูนย์รวมข้อมูลการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์" บนแพลตฟอร์ม อันเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยพร้อมการสร้างสุขภาวะดิจิทัลที่ดีให้กับผู้ใช้

TikTok มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใช้มีสุขภาวะดิจิทัลที่ดีและปลอดภัย โดยการเปิด ศูนย์รวมข้อมูลการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Digital Literacy Hub) สำหรับประเทศไทย จะมาพร้อมกับแคมเปญการรณรงค์ #พื้นที่ปลอดภัยในการไถฟีด ผ่านความร่วมมือกับมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (INET), COFACT และ HUG Project เพื่อสนับสนุนให้ผู้คนสามารถเข้าถึงเครื่องมือด้านความปลอดภัยที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มเพื่อปกป้องตนเองและคนที่รักจากการคุมคามทางออนไลน์

ศูนย์รวมข้อมูลการใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Digital Literacy Hub) จะทำหน้าที่เป็นพอร์ทัลแบบครบวงจรที่นำแนวคิดและกรณีศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตที่ดี สุขภาวะในโลกไซเบอร์ ความปลอดภัยในการใช้งาน ชาเลนจ์และการหลอกลวงที่อาจก่อให้เกิดอันตราย และเรื่องราวอื่นๆ ในโลกดิจิทัล ทั้งหมดของ TikTok ซึ่งหากผู้ใช้พบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือน่าสงสัยและไม่แน่ใจว่าจะตอบสนองอย่างไร ก็สามารถคลิกไปที่ Digital Literacy Hub เพื่อเรียนรู้เคล็ดลับ แบ่งปันกับชุมชนผู้ใช้ และลองตอบคำถามเพื่อทดสอบความรู้ได้ โดยประกอบไปด้วยหัวข้อการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ศูนย์รวมวิดีโอ แบบทดสอบ และเนื้อหาการเรียนรู้ตามสถานการณ์ ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้เคล็ดลับความปลอดภัยทางดิจิทัล วิธีแยกแยะ และตอบสนองต่อเนื้อหาที่เข้าข่ายการละเมิด อันตราย อาชญากรรม หรือการแสวงหาประโยชน์อันมิชอบ

แคมเปญการรณรงค์ #พื้นที่ปลอดภัยในการไถฟีด มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านความปลอดภัยบนโลกดิจิทัลให้กับคนไทย โดยเชิญชวนให้ผู้คน "หยุด คิด ตัดสินใจ และลงมือทำ" ด้วยการกำหนดประเภทของเนื้อหาที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้เยาว์ในโลกออนไลน์ อาทิ ความเสี่ยงจากการถูกแสวงหาผลประโยชน์ การเข้าถึงยาเสพติด การมีส่วนร่วมในชาเลนจ์ที่เป็นอันตราย และพิจารณาว่าควรส่งต่อ แบ่งปัน หรือรายงานหากพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมต่อความปลอดภัยของชุมชนหรือไม่ รวมถึงการสร้างแบบทดสอบง่ายๆ เพื่อทดสอบความรู้เกี่ยวกับการรักษาชุมชนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน นอกจากนี้ TikTok ยังได้ร่วมมือกับเหล่าครีเอเตอร์ในการแบ่งปันเทคนิคการสร้าง #พื้นที่ปลอดภัยในการไถฟีด ในแบบฉบับของตัวเอง โดยครีเอเตอร์จะเชิญชวนและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ผ่านแนวคิด "ทุกคนสามารถทำได้" เพื่อกระตุ้นและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างชุมชนเชิงบวกและสุขภาวะดิจิทัลให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง

"TikTok มุ่งมั่นในการสร้างพื้นที่ดิจิทัลที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือเพื่อส่งเสริมการเติบโตให้กับชุมชนผู้ใช้ของเรา โดยเรากำลังทำงานอย่างต่อเนื่องในการสร้างทรัพยากรด้านความปลอดภัยเพื่อสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถของประสบการณ์เหล่านี้"

ชนิดา คล้ายพันธ์ Head of Public Policy - Thailand, TikTok กล่าว "ศูนย์รวมข้อมูลการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Digital Literacy Hub) ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ และ #พื้นที่ปลอดภัยในการไถฟีด รวมถึงแคมเปญด้านความปลอดภัยอื่นๆ ที่จะตามมา TikTok ได้พัฒนาแนวทางเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและความท้าทายในบริบทของประเทศไทย ซึ่งเราเล็งเห็นถึงโอกาสในการในส่งเสริมเนื้อหาที่เกี่ยวกับสุขภาวะและความปลอดภัยในโลกดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ (CyberBullying) หรือข้อมูลที่มีเนื้อหาบิดเบือน (Misinformation) ในขณะที่ทรัพยากรด้านสุขภาวะดิจิทัลจะถูกนำเข้ามาบนแฟลตฟอร์มของเรามากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้มีเครื่องมือในการรับมือกับภูมิทัศน์ดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา"

นอกจากความพยายามในการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ดิจิทัลให้มากยิ่งขึ้นแล้ว TikTok ยังได้ส่งเสริมมาตรการป้องกันการร่วมชาเลนจ์ออนไลน์ที่อาจเป็นอันตราย ด้วยเทคโนโลยีที่จะแจ้งเตือนทีมความปลอดภัยของเราทันทีหากมีการสร้างเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับแฮชแท็กที่มีการละเมิด อีกทั้งยังมีความคิดริเริ่มที่จะจำกัดการใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่อายุต่ำกว่า 16 ปี เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสมกับช่วงอายุอีกด้วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ศูนย์รวมข้อมูลการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Digital Literacy Hub) สำหรับประเทศไทย สามารถดูได้ที่นี่