TikTok For Business โซลูชั่นการตลาดดิจิทัลที่ตอบโจทย์ครบวงจรสำหรับธุรกิจทุกขนาด มองเห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจ SME ซึ่งถือเป็นกระดูกสันหลังของระบบเศรษฐกิจประเทศไทย โดยเฉพาะ SME ในกลุ่มบิวตี้และแฟชั่น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถขยายโอกาสและต่อยอดธุรกิจสู่กลุ่มเป้าหมายผ่านการทำการตลาดดิจิทัลที่ตอบโจทย์ตั้งแต่การสร้างการรับรู้สู่การสร้างยอดขายผ่านการโปรโมทแบรนด์และผลิตภัณฑ์ด้วยคอนเทนท์โฆษณาที่สร้างสรรค์บนแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นอย่าง TikTok ที่จะช่วยติดอาวุธให้กับ SME สายบิวตี้และแฟชั่นเติบโตธุรกิจท่ามกลางสถานการณ์การแข่งขันและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

จากข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เกี่ยวกับภาพรวมธุรกิจ SME ในประเทศไทย พบว่า ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) นับเป็นกระดูกสันหลังของระบบเศรษฐกิจประเทศไทยด้วยสัดส่วนธุรกิจที่คิดเป็น 34% ของจีดีพีรวมทั้งประเทศ และยังพบว่า ประเภทธุรกิจ SME ที่มีการเติบโตสูงและเป็นธุรกิจดาวรุ่งตั้งแต่ปี 2563 - 2564 คือ กลุ่มธุรกิจบิวตี้และแฟชั่น อีกทั้งยังเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการเติบโตสูงสุดในตลาดอีคอมเมิร์ซด้วยการเติบโตที่มากกว่า 33% ต่อปี  ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของคนไทยที่เริ่มอยู่บนออนไลน์มากขึ้น โดยมี 3 เทรนด์การตลาดดิจิทัลที่กำลังมาแรงในปัจจุบันที่มีบทบาทในการสร้างความสำเร็จให้กับ SME ไทย สายบิวตี้และแฟชั่น ได้แก่ Short-Video Marketing, Discovery Platform Marketing และ Influencer Marketing โดยพบว่า ในปัจจุบันกว่า 72% ของผู้คนเลือกที่จะศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ผ่านคอนเทนท์วิดีโอสั้นมากขึ้น (ข้อมูลจาก MediaBrix, 2563) รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคจากเดิมที่การซื้อสินค้าจะเริ่มต้นจากเมื่อมีความต้องการจึงไปค้นหาสินค้าผ่าน Search Engine แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้น จึงทำให้มีสินค้าที่ตรงกับความสนใจไปปรากฏบนหน้า Feed ของผู้ใช้ โดยพบว่า 53% ของการซื้อสินค้าออนไลน์ในปัจจุบันเกิดจากการที่สินค้าถูกค้นพบโดยลูกค้าที่สนใจผ่านทาง Discovery Platform และความนิยมในการทำการตลาดดิจิทัลผ่านการใช้ Influencer Marketing โดยพบว่า 92% ผู้บริโภคเชื่อถือโฆษณาที่มีการใช้ Influencer มากกว่าโฆษณารูปแบบเดิม และ 49% ซื้อสินค้าจากการแนะนำของ Influencer (ข้อมูลจาก Nielsen, 2563) จากข้อมูลดังกล่าว ทำให้เห็นได้ว่า กลยุทธ์สำคัญในการทำการตลาดดิจิทัลที่จะสามารถสร้างโอกาสและต่อยอดให้กับธุรกิจ SME สายบิวตี้และแฟชั่น ด้วยการใช้แพลตฟอร์ม TikTok และโซลูชั่นการตลาดดิจิทัล TikTok For Business เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายของการทำการตลาดในปัจจุบัน  

สิรินิธิ์ วิรยศิริ Head of Business Marketing ของ TikTok กล่าวว่า เทรนด์การตลาดดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลมากจากอิทธิพลของแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เข้ามามีบทบาทกับชีวิตของผู้คน ส่งผลให้พฤติกรรมบนโลกออนไลน์ของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปทั้งรูปแบบการรับชมคอนเทนท์และการซื้อสินค้าบนออนไลน์ โดยพบว่า 3 เทรนด์การตลาดดิจิทัลที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน ได้แก่ Short-Video Marketing, Discovery Platform Marketing และ Influencer Marketing ที่ไม่เพียงแต่จะมีอิทธิพลกับผู้คนในปัจจุบันแล้ว ยังเป็นกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเพื่อเป็นแนวทางในการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อช่วงชิงโอกาสท่ามกลางสถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบัน โดย TikTok ถือเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถตอบโจทย์เทรนด์การตลาดรูปแบบใหม่นี้ได้อย่างสมบูรณืแบบทั้งการเป็นต้นกำเนิดของคอนเทนท์วิดีโอสั้น การเป็น Brand Discovery Platform ที่จะช่วยให้คอนเทนท์ของสินค้าหรือโฆษณาสามารถได้รับการค้นหาหรือนำเสนอในหน้า Feed ของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการเป็นแพลตฟอร์มที่มีกลุ่มคนดังและครีเอเตอร์มากมายเข้ามานำเสนอคอนเทนท์เกี่ยวกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ เพื่อการเข้าถึงและสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้ TikTok สามารถตอบโจทย์การตลาดดิจิทัลและช่วยให้ธุรกิจ SME สายบิวตี้และแฟชั่น สามารถทลายอุปสรรคหรือข้อจำกัดทางธุรกิจในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ควบคู่ไปกับการทำให้สินค้าและบริการมีความโดดเด่น และการกระตุ้นให้เกิดการซื้อซ้ำ สู่การเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงในอนาคต 


นอกจากนี้ด้วยจุดเด่นของ TikTok ในการเป็น Brand Discovery Platform ทำให้ TikTok กลายเป็นพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับธุรกิจ SME สายบิวตี้และแฟชั่นที่จะเข้ามาสร้างการรับรู้และขยายกลุ่มเป้าหมายผ่านการทำ Video Marketing ด้วยการใช้แฮชแท็กที่เป็นกระแสบน TikTok ได้แก่ #รีวิวบิวตี้ #ทำผมง่ายๆ #สอนแต่งหน้า #คลาสแฟชั่น เป็นต้น เพื่อให้คอนเทนท์ของผลิตภัณฑ์สามารถเข้าไปอยู่ในกระแสความนิยมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ หรือการใช้ครีเอเตอร์สายบิวตี้และแฟชั่นมาสร้างสรรค์คอนเทนท์ให้โดดเด่นน่าสนใจ สู่การต่อยอดและสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ SME สายบิวตี้และแฟชั่น ผ่านโซลูชั่นการตลาดดิจิทัล TikTok For Business ที่จะช่วยให้การทำการตลาดบน TikTok เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

TikTok For Business คือ โซลูชั่นการตลาดดิจิทัลที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างครบวงจรตั้งแต่การสร้างการรับรู้ (Awareness) การมีส่วนร่วมระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค (Engagement) พร้อมต่อยอดไปถึงการพิจารณาเลือกซื้อ (Consideration) สู่การตัดสินใจซื้อ (Conversion) หรือเรียกได้ว่าเป็น Full-Funnel Marketing Solution รวมถึงเครื่องมือ Self-Serve Solution หรือ โซลูชั่นแบบบริการตัวเอง ที่จะช่วยให้ธุรกิจ SME ที่มีข้อจำกัดในด้านทรัพยากร บุคลากร และงบประมาณ สามารถเริ่มต้นทำการตลาดบน TikTok ได้อย่างง่ายดายและสะดวกรวดเร็ว พร้อมเครื่องมือในการสร้างสรรค์วิดีโอและโฆษณาในระดับมืออาชีพที่สามารถกำหนดงบประมาณที่ยืดหยุ่นได้และปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา พร้อมการวัดผลโฆษณาที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะในสายบิวตี้และแฟชั่น TikTok ยังมีการนำเสนอเครื่องมือที่จะช่วยให้การทำการตลาดบน TikTok สามารถทำได้สะดวกและง่ายดาย ได้แก่ 1) Smart Video ระบบช่วยเหลือในการสร้างสรรค์วิดีโอที่สามารถสร้างได้ถึง 10 วิดีโอ ในระยะเวลาเพียงแค่ 3 นาที และ 2) Video Templates การสร้างสรรค์วิดีโอจากภาพนิ่ง ข้อความ โลโก้ ที่ผู้ประกอบการธุรกิจ SME สายบิวตี้และแฟชั่นมีอยู่ในมือ โดยมีรูปแบบให้เลือกมากมายถึง 60 แบบ 

"ธุรกิจ SME สายบิวตี้และแฟชั่น นับเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความสำคัญเนื่องจากมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ในปัจจุบันธุรกิจเหล่านั้นกลับต้องเผชิญกับอุปสรรคและข้อจำกัดมากมายทั้งจากปัจจัยภายนอกที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันที่สูงขึ้น  และปัจจัยภายในที่ต้องบริหารธุรกิจภายใต้ข้อจำกัดด้านทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และความรู้ทางการตลาดดิจิทัล และด้วยข้อจำกัดเหล่านี้ ทำให้ TikTok For Business จึงเป็นโซลูชั่นที่จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์และเติมเต็มศักยภาพให้กับธุรกิจ SME สายบิวตี้และแฟชั่น ในการสร้างสรรค์โฆษณาและทำการตลาดดิจิทัลบน TikTok โดยเราเชื่อว่า ด้วยความแข็งแกร่งของ Ecosystem บน TikTok ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ใช้ที่มีศักยภาพในการซื้อ ครีเอเตอร์ที่โดดเด่นในการสร้างสรรค์คอนเทนท์เกี่ยวกับสินค้าและการบอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์ รวมถึงโซลูชั่นการตลาดดิจิทัลที่ตอบโจทย์ครบวงจรตั้งแต่สร้างการรับรู้สู่การพิจารณาตัดสินใจซื้ออย่าง TikTok For Business จะช่วยให้ธุรกิจ SME สายบิวตี้และแฟชั่น สามารถสร้างการเติบโตของธุรกิจได้อย่างมั่นคง" สิรินิธิ์ กล่าว 

ตัวอย่างความสำเร็จของธุรกิจ SME สายบิวตี้และแฟชั่น จากการทำการตลาดบน TikTok ได้แก่ แบรนด์เครื่องแต่งกาย GQ apparel ที่ใช้แคมเปญส่งเสริมการขายและสร้างการรับรู้ของแบรนด์ผ่านการสร้างวิดีโอที่อธิบายถึงสรรพคุณวิธีการใช้งานของสินค้า อย่างเช่นแคมเปญช่วงตรุษจีนที่ชวนผู้คนมาร่วมสนุกกับการใส่เสื้อสีแดง ส่งผลให้เกิดยอดวิวสูงถึง 1.1 ล้าน ภายในเวลาเพียงสองสัปดาห์ หรือแบรนด์ Ralunar แหล่งรวมนาฬิกาบนออนไลน์ ที่ทำโฆษณาบน TikTok เพื่อดึงทราฟฟิกไปสู่หน้าเว็บไซต์สู่การกระตุ้นยอดขายในเทศกาลลดราคาครั้งใหญ่ 11.11 โดยเลือกใช้ฟีเจอร์ Smart Video Soundtrack ที่มีอยู่ใน TikTok For Business ในการสร้างสรรค์วิดีโอสำหรับการโฆษณาบน TikTok โดยมีจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เพิ่มสูงขึ้น 8.9% และแบรนด์ My Organic Thailand ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่ต้องการเน้นกลุ่มวัยกลางคน ซึ่งสามารถสร้างความสำเร็จที่ไม่ใช่เฉพาะกับกลุ่มวัยรุ่นเท่านั้นจากการทำโฆษณาบน TikTok ด้วย Conversion Rate ที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 12% 

ธุรกิจ SME สายบิวตี้และแฟชั่น เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพและความสำคัญต่อภาพรวมธุรกิจ SME ทั้งหมดในประเทศไทย แม้ว่าในปัจจุบันจะต้องเผชิญกับข้อจำกัดและอุปสรรคจากปัจจัยต่างๆ มากมาย อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่า หากผู้ประกอบการธุรกิจสามารถค้นพบวิธีการและเครื่องมือที่จะช่วยทลายอุปสรรคและข้อจำกัดทางธุรกิจได้ก็จะสามารถสร้างเติบโตให้กับธุรกิจ ซึ่งต่อยอดไปสู่การสร้างแบรนด์บิวตี้และแฟชั่นสัญชาติไทยให้ประสบความสำเร็จได้ในอนาคต ซึ่ง TikTok ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน SME สายบิวตี้และแฟชั่นไทย ในการพิชิตทุกข้อจำกัดสู่การสร้างการเติบโตและผลลัพธ์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปในอนาคต  

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TikTok For Business สามารถติดตามได้ที่ https://www.tiktok.com/business/th และ LINE Official Account: @tiktokforbusiness