TikTok เดินหน้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบนแพลตฟอร์ม นอกจากจะมีการอัปเดทหลักเกณฑ์ชุมชนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอแล้ว ล่าสุดเปิดเผยรายงานการบังคับใช้หลักเกณฑ์ชุมชนประจำไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะของเนื้อหาที่มีการละเมิดหลักเกณฑ์ชุมชนและบัญชีใช้งานที่ถูกลบออก เพื่อร่วมสร้างชุมชนออนไลน์ที่เป็นมิตรและปลอดภัยสำหรับทุกคน 

Digital 2022 ฉบับล่าสุดที่เผยแพร่โดย wearesocial เปิดเผยว่า ในช่วงต้นปี 2565 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกมากกว่า 4.95 พันล้านคน โดย 62.5% ของประชากรทั้งหมดทั่วโลกสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ และมีจำนวนเพิ่มขึ้น 4.0% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เมื่อสถิติระบุว่าผู้คนใช้เวลาเกือบ 7 ชั่วโมงต่อวันไปกับการใช้อินเทอร์เน็ตจากในทุกอุปกรณ์ จึงทำให้ไลฟ์สไตล์ของผู้คนเปลี่ยนไปอยู่บนโลกออนไลน์เกือบเต็มรูปแบบ ด้วยเหตุนี้หลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในโลกดิจิทัลจึงกลายเป็นประเด็นที่แพลตฟอร์มและผู้ใช้งานต่างให้ความสนใจ ดังจะเห็นได้จากการอัพเดทนโยบายหรือข้อกำหนดต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกวัน ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงความปลอดภัยทางดิจิทัล การสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจตลอดจนการพัฒนาเครื่องมือการใช้งานบนแพลตฟอร์มให้แก่ผู้ใช้จึงเป็นเรื่องสำคัญ และปัญหาด้านความปลอดภัยจะมีความสำคัญเป็นทวีคูณหากเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน โดยจากการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2564 ของ ETDA ระบุว่า กลุ่ม Gen Z ที่มีอายุน้อยกว่า 21 ปี มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากที่สุด เฉลี่ยถึงวันละ 12 ชั่วโมง 5 นาที ปัญหาด้านความปลอดภัยที่เกิดจากการใช้งานย่อมเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามดัว

สร้างความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยในการใช้งาน อัพเดทหลักเกณฑ์ชุมชน

TikTok ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องความปลอดภัย การยอมรับความแตกต่าง และความแท้จริง โดยสนับสนุนให้ทุกคนมีความเป็นตัวของตัวเอง สามารถแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และมีเอกลักษณ์ พร้อมสนับสนุนให้ผู้คนมีส่วนร่วมกับเนื้อหาที่สร้างแรงบันดาลใจ ด้วยการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยบนแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเปิดเผยตัวตนอย่างแท้จริง โดยจะเห็นได้จากหลักเกณฑ์ชุมชนซึ่งเป็นข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับการใช้งานบนแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมถึงความปลอดภัยของผู้เยาว์ พฤติกรรมทางเพศหรือพฤติกรรมอันตรายต่างๆ การรังแกข่มเหง ภัยคุกคามในโลกออนไลน์ การกระทำที่ผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรม สารเสพติด การพนัน ฯลฯ อุดมการณ์หรือเนื้อหาที่สามารถสร้างความรุนแรง การปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชัง รวมถึงสแปมหรือการมีส่วนร่วมปลอมแปลง การแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น หรือข้อมูลเป็นเท็จที่อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของผู้ใช้ โดย TikTok มีการอัปเดทหลักเกณฑ์ชุมชนที่บังคับใช้กับผู้ใช้ทุกคนและทุกเนื้อหาบน TikTok เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยจะลบทุกเนื้อหา รวมถึงวิดีโอ เสียงบันทึก การสตรีมแบบถ่ายทอดสด รูปภาพ ความคิดเห็น ลิงค์หรือข้อความอื่นใดที่ละเมิดหลักเกณฑ์ทั้งหมด

ทั้งนี้ TikTok มุ่งบังคับใช้หลักเกณฑ์ชุมชนภายใต้แนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มอย่างเคร่งครัดผ่าน 4Ps ได้แก่ Policy (นโยบาย), Product (ผลิตภัณฑ์), People (บุคลากร) และ Partner (พันธมิตร) โดยมีการดำเนินการในเชิงรุกทั้งจากการใช้เทคโนโลยีการตรวจจับร่วมกับการคัดกรองโดยทีมปฏิบัติงาน ซึ่งจะดำเนินการตรวจสอบเนื้อหาที่มีการละเมิดหลักเกณฑ์ก่อนที่จะมีผู้ใช้รายงาน นอกจากนี้ TikTok ยังสนับสนุนให้สมาชิกชุมชนใช้เครื่องมือและฟีเจอร์ต่างๆ บนแพลตฟอร์ม เพื่อรายงานเนื้อหาหรือบัญชีใช้งานใดๆ ที่มีการละเมิดหลักเกณฑ์ชุมชน จึงถือเป็นการผนึกกำลังจากทั้งแพลตฟอร์มและผู้ใช้งานเพื่อสร้างชุมชนออนไลน์ที่ปลอดภัยร่วมกัน

ข้อมูลสรุปจากรายงานการบังคับใช้หลักเกณฑ์ชุมชนประจำไตรมาส 3/2564

ไฮไลท์จากข้อมูลเชิงลึกรายไตรมาสจากรายงานการบังคับใช้หลักเกณฑ์ชุมชนประจำไตรมาสที่ 3 ของปีที่ผ่านมา เปิดเผยถึงจำนวนและลักษณะของเนื้อหาและบัญชีใช้งานที่ถูกลบออก ดังนี้ 


  • การลบวิดีโอที่มีการละเมิดมีจำนวนมากกว่า 91 ล้านวิดีโอ ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี ซึ่งคิดเป็น 1% ของวิดีโอทั้งหมดที่มีการอัปโหลด 
  • ในจำนวนวิดีโอที่มีการลบออกนั้น 95.1% ถูกลบออกก่อนที่จะมีการรายงานจากผู้ใช้ และ 88.8% ถูกลบออกก่อนที่จะมีการเปิดชม และอีก 93.9% ถูกลบออกภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากการโพสต์
  • วิดีโอที่ถูกคัดกรองและนำออกโดยทีมปฏิบัติงานมีจำนวน 60 ล้านวิดีโอ ลดลงจากไตรมาสที่ 2 ของปีที่ผ่านมาเล็กน้อย
  • วิดีโอที่ถูกคัดกรองและนำออกอัตโนมัติโดยเทคโนโลยีการตรวจจับมีจำนวนมากกว่า 30 ล้านวิดีโอ เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากไตรมาสที่ 2 ของปี ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพของการตรวจจับและคัดกรองของระบบที่มีความเข้มงวดมากขึ้น
  • วิดีโอที่ถูกลบออกจากการละเมิดนโยบายด้านความปลอดภัยมีจำนวนมากที่สุดประมาณ 50 ล้านวิดีโอ รองลงมา คือ กิจกรรมผิดกฎหมายและสินค้าควบคุม การเปลือยกายและพฤติกรรมทางเพศ ตามลำดับ ใน 1 วิดีโอ อาจมีการละเมิดหลักเกณฑ์ในหลายข้อ ซึ่งแต่ละการละเมิดต่างมีผลต่อการดำเนินการทั้งหมด
ประสิทธิภาพการตรวจจับและคัดกรองที่เข้มงวดของ TikTok ส่งผลให้มีการตรวจจับและลบวิดีโอก่อนที่จะมีการรายงานจากผู้ใช้สูงถึง 95.1% และอีก 93.9% สามารถนำออกภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการโพสต์ ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพการตรวจจับเนื้อหาที่ละเมิดหลักเกณฑ์และความรวดเร็วในการลบวีดีโอหลังจากการรายงาน อันเป็นการนำออกเชิงรุกหรือที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องความปลอดภัย


นโยบายเข้มงวดมาพร้อมการปฏิบัติการที่ครอบคลุมทุกมิติ

นอกจากนี้ TikTok ยังมีการตรวจจับเพื่อลบบัญชีใช้งานที่มีการละเมิดหลักเกณฑ์ชุมชนและข้อกำหนดในการให้บริการ รวมถึงบัญชีใช้งานที่ตรวจพบว่าเป็นสแปมและวิดีโอสแปมที่ถูกโพสต์โดยบัญชีใช้งานเหล่านั้น โดยใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันไม่ให้มีการสร้างบัญชีสแปมผ่านวิธีการอัตโนมัติต่างๆ 

ด้วยนโยบายที่เข้มงวดในการปกป้องผู้ใช้งานจากเนื้อหาปลอม หลอกลวง หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิด รวมถึงการโฆษณา ในไตรมาสที่ 3 ของปีที่ผ่านมา มีโฆษณาที่ถูกลบออกทั้งหมดมากกว่า 3.3 ล้านวิดีโอ โดย TikTok จะมีการตรวจสอบและเสริมสร้างระบบการตรวจจับอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อต้านโฆษณาที่ละเมิดนโยบาย นอกจากนี้ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาด ข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับ COVID-19 ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ต้องเฝ้าระวัง ในไตรมาสที่ 3 ของปีที่ผ่านมา มีวีดีโอทั้งหมดจำนวน 46,577 วิดีโอที่ถูกลบออกด้วยเหตุผลที่มีเนื้อหาบิดเบือนเกี่ยวกับ COVID-19 และวัคซีน นับเป็นอัตราการลบออกเชิงรุกสูงถึง 82.86% และถูกลบออกภายใน 24 ชั่วโมงสูงถึง 84.62% นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้บน TikTok เพื่อสร้างการเข้าถึงเนื้อหาที่ถูกต้อง

TikTok มุ่งมั่นในพันธกิจการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และมอบความสุขให้กับผู้คน ด้วยการเดินหน้าสร้างชุมชนระดับโลกที่ทุกคนสามารถแสดงออก สร้างสรรค์และแบ่งปัน ค้นพบโลกรอบตัว และติดต่อกับผู้คนทั่วโลก พร้อมความมุ่งมั่นที่จะรักษาสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนผู้คนในชุมชนไปพร้อมๆ กับการสร้างการเติบโต หลักเกณฑ์ชุมชนจะช่วยกำหนดบรรทัดฐานและจรรยาบรรณทั่วไปเพื่อสร้าง TikTok ให้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรสำหรับทุกคน โดยผู้ใช้ TikTok สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยได้ที่ ความปลอดภัย | ศูนย์ช่วยเหลือของ TikTok

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ชุมชนของ TiKTok สามารถดูได้ ที่นี่ และรายงานการบังคับใช้หลักเกณฑ์ชุมชนประจำไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 สามารถดูได้ ที่นี่