กระทรวงศึกษาธิการ โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จับมือ TikTok แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นชั้นนำระดับโลก ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญเพื่อผนึกกำลังส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์คอนเทนท์ทางการศึกษาในรูปแบบวิดีโอสั้นบน TikTok ที่จะนำไปสู่คอนเทนท์การศึกษาแนวใหม่ที่ได้ประโยชน์ และตอบโจทย์พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ พร้อมเดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้ความรู้ครู อาจารย์ และนักเรียนทั่วประเทศ ผ่าน Webinar หรือการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านทางออนไลน์  โดยเน้นเนื้อหาการสร้างสรรค์คอนเทนท์วิดีโอสั้นบนแพลตฟอร์ม หวังเพิ่มโอกาสการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อพัฒนาการนำเสนอคอนเทนท์การศึกษาในมิติใหม่ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจ  

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หน่วยงานภายใต้การกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมมือกับแพลตฟอร์มชั้นนำระดับโลกอย่าง TikTok เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเข้ามาเป็นเครื่องมือการปฏิรูปการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและประชาชนในทุกช่วงทุกวัยผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล สอดคล้องกับที่ก่อนหน้านี้กระทรวงศึกษาธิการได้มีการบรรจุหลักสูตร Coding ไว้ในนโยบายหลักของกระทรวงฯ  เพื่อสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 อย่างน้อย 6 ทักษะด้วยกัน คือ ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ทักษะในการคิดอย่างมีเหตุผล ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดเชิงคำนวณ และทักษะการแก้ไขปัญหาเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งถือว่าเป็นทักษะสำคัญต่อการพัฒนากำลังคน และเป็นฐานสมรรถนะที่สำคัญในการพัฒนาทักษะต่อยอดไปสู่อาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพิ่มความสามารถการแข่งขันของประเทศในอนาคต จึงจำเป็นต้องพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยด่วน เพื่อให้มีความพร้อมในการใช้สื่อสมัยใหม่เข้ามาบูรณาการ จัดรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมตามความต้องการของนักเรียนในปัจจุบัน 

“การที่แพลตฟอร์มดิจิทัลชั้นนำระดับโลกอย่าง TikTok เข้ามาร่วมทำงานกับ สสวท. และกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ นับว่าเป็นมิติใหม่ของวงการการศึกษาที่จะมาช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนไทยได้เกิดการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ได้อย่างไร้ขีดจำกัด อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงและนำเสนอเนื้อหาที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี รวมถึงความร่วมมือในครั้งนี้ยังประกอบด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ TikTok เพื่อสร้างวิดีโอด้านการศึกษาสำหรับครู อาจารย์ และนักวิชาการ ซึ่งถือเป็นโอกาสในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้รู้จักการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลและสื่อที่ทันสมัยในการเข้าถึงเยาวชนและคนรุ่นใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ” คุณหญิงกัลยากล่าว 

นางสิริประภา วีระไชยสิงห์ Content Operations Lead - TikTok กล่าวว่า ในปี 2563 ที่ผ่านมา TikTok ถือเป็นแพลตฟอร์มที่จุดกระแสคอนเทนท์ด้านการศึกษาผ่านแคมเปญ #TikTokUni ที่สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาความรู้ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์คอนเทนท์ที่หลากหลาย จนเกิดเป็นปรากฏการณ์ความสำเร็จมากมาย ทั้งการแจ้งเกิดครีเอเตอร์การศึกษาดาวรุ่ง แฮชแท็กยอดนิยมด้านการศึกษา อาทิ  #เก่งภาษากับTikTok #วิทย์ที่คุณไม่รู้ #TikTokแนะแนว #สังคมต้องรู้ #ถ่ายไงให้ได้งี้ เป็นต้น จนส่งผลให้ยอดวิวรวมของ  #TikTokUni สูงถึง 12.8 พันล้าน และล่าสุดจากความสำเร็จของ #TikTokUni ในปี 2563 TikTok ไม่รอช้าเดินหน้าต่อยอดความสำเร็จโดยความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง เนื่องด้วยปัจจุบันกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นนักเรียน นักศึกษา มักใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการค้นคว้าหาความรู้นอกห้องเรียน 

“สำหรับความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ โดย สสวท. ในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ด้วยจุดเด่นของ TikTok ที่เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นจะช่วยส่งเสริมให้คอนเทนท์ด้านการศึกษาได้รับความสนใจ เกิดการรับรู้ จดจำ และมีส่วนร่วมกับผู้คน และภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ TikTok ได้เตรียมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์คอนเทนท์วิดีโอสั้นบน TikTok สำหรับครู อาจารย์ และนักเรียนทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อพัฒนาและนำเสนอคอนเทนท์ด้านการศึกษาในมิติใหม่ ที่สามารถเข้าถึงและดึงดูดความสนใจของกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรม Webinar หรือการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านทางออนไลน์ครั้งนี้คาดว่า ครู อาจารย์ และนักเรียนทั่วประเทศ จะได้รับประโยชน์และสามารถนำ TikTok ไปประยุกต์ใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนที่ช่วยเพิ่มสีสันให้การเรียนรู้สนุกสนาน นักเรียนเข้าถึงได้ง่าย และครู อาจารย์ก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน” นางสิริประภากล่าวในตอนท้าย 

สำหรับกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านทางออนไลน์ของ TikTok จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อแนะนำให้ครู อาจารย์ และนักเรียนทั่วประเทศได้รู้จักการใช้แพลตฟอร์ม TikTok และนำไปประยุกต์ใช้เป็นส่วนหนึ่งในสื่อการเรียนการสอนที่จะมาเพิ่มความสนุกให้กับทุกการเรียนรู้ นักเรียนเข้าถึงได้ง่าย และครู อาจารย์ ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้ โดยกิจกรรมดังกล่าวเริ่มนำร่องกับครูและนักเรียนในเครือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ทั่วประเทศ โดยเริ่มครั้งแรกในวันที่ 27 มกราคม และ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ ซึ่งมีจำนวนครู  อาจารย์ และนักเรียน ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้วกว่า 5,000 คน  

นอกจากนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดตามคอนเทนท์ที่มีทั้งสาระและความสนุกผ่าน #TikTokUni โดยครีเอเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญ ครู อาจารย์ นักเรียน และผู้ประกอบอาชีพทุกสาขาวิชา สามารถเข้ามาร่วมแบ่งปันคอนเทนท์ดีๆ และรับชมคอนเทนท์ที่เป็นประโยชน์ได้ที่ TikTok