TikTok เชื่อว่า ประสบการณ์ดิจิทัลที่ดีควรจะสร้างความสนุก ความบันเทิง ความเชื่อมโยง และช่วยเติมเต็มให้กับทุกๆ คน ความเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ดิจิทัลและแอปพลิเคชันไม่ได้วัดจากแค่การใช้เวลาไปกับหน้าจอ แต่รวมถึงการควบคุมการใช้เทคโนโลยีและการสร้างความมั่นใจว่า เวลาที่เราใช้ในโลกออนไลน์ช่วยสร้างผลเชิงบวกต่อความเป็นอยู่ของเรา ซึ่งเป็นเหตุผลที่ TikTok ใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อสนับสนุนให้ทั้งครีเอเตอร์ ผู้ใช้ รวมถึงคอมมูนิตี้ บน TikTok มีสุขภาวะดิจิทัลที่ดียิ่งขึ้น

TikTok พยายามส่งเสริมให้ผู้ใช้ให้ความสำคัญกับการใช้ดิจิทัลในเชิงบวก เราจึงเปิดตัวเครื่องมือที่จะทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมการใช้ TikTok ได้ง่ายขึ้น นั่นก็คือ Daily Screen Time Limits หรือ การจำกัดเวลาการใช้หน้าจอในแต่ละวัน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถกำหนดระยะเวลาการใช้ TikTok ในแต่ละวันได้ โดยเครื่องมือนี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถพักเบรคหลังจากใช้เวลาไปกับหน้าจออย่างต่อเนื่องไปแล้วระยะหนึ่ง โดยผู้ใช้สามารถกำหนดระยะเวลานี้ได้ด้วยตัวเอง
หน้าจอสรุปข้อมูลแบบใหม่ของเราจะมีข้อมูลสรุประยะเวลาการใช้งาน TikTok ของผู้ใช้ในแต่ละวัน จำนวนครั้งที่เปิด TikTok การพัก และการใช้งานระหว่างวันและตอนกลางคืน นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถเลือกการอัปเดตเวลาหน้าจอรายสัปดาห์เพื่อดูผลสรุปข้อมูลได้อีกด้วย

เพื่อช่วยให้สังคมได้ตระหนักถึงพฤติกรรมด้านดิจิทัล TikTok ได้จัดทำคู่มือในเรื่อง "การพิจารณาเกี่ยวกับสุขภาวะดิจิทัลกับเพื่อนและครอบครัว" ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ TikTok Safety Centre โดยคู่มือนี้จะสนับสนุนให้ผู้ใช้คาดการณ์ถึงการใช้เวลาบนโลกออนไลน์แบบองค์รวมไม่ว่าจะบนแพลตฟอร์ม TikTok หรืออื่นๆ อีกทั้งยังจะช่วยให้พวกเขาหาขอบเขตที่ชัดเจนและเหมาะสมกับตัวเองได้

นอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนสำหรับสุขภาวะดิจิทัลรายสัปดาห์สำหรับเด็กและเยาวชนในชุมชนผู้ใช้ของเรา โดยจะมีการแจ้งเตือนการจำกัดเวลาการใช้หน้าจอสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 13 - 17 ปี

TikTok หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เครื่องมือการสร้างสุขภาวะดิจิทัลนี้จะช่วยให้ผู้ใช้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ TikTok โดยเราจะยังคงมุ่งมั่นในการลงทุนเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้ใช้ของเรา ในการช่วยควบคุมการใช้งาน TikTok และปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงและสนุกไปกับความบันเทิงที่สามารถกำหนดเองได้

สิ่งที่พาร์ทเนอร์และผู้เชี่ยวชาญคาดหวัง

"จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้งานที่เป็นเยาวชนเปิดใจกับฟีเจอร์และการตั้งค่าต่างๆ ที่จะกระตุ้นให้พวกเขาคำนึงถึงระยะเวลาที่ใช้งานบนโลกออนไลน์และส่งเสริมให้พวกเขาตั้งค่าการการจัดการเวลาบนแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะให้พวกเขาสามารถควบคุมประสบการณ์บนโลกออกไลน์เองได้พร้อมกับการได้รับคำแนะนำในการตัดสินใจ เราหวังว่า TikTok จะมุ่งมั่นพัฒนาฟีเจอร์เหล่านี้ต่อไปเพื่อช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถกำหนดความเป็นอยู่บนโลกออนไลน์ของพวกเขาเองได้" - Carolyn Bunting MBE, CEO, Internet Matters

"การมีสิทธิ์เลือกจะทำหรือไม่ทำอะไรถือเป็นหัวใจหลักของความเป็นอยู่ที่ดีในพื้นที่ดิจิทัล ผู้คนต้องการเครื่องมือที่จะช่วยเสริมให้พวกเขาได้มีอำนาจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และสามารถคิดถึงวิธีการ เวลา และเหตุผลในการใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้ ฟีเจอร์ที่บ่งบอกถึงข้อมูลการใช้เวลาบนหน้าจอและช่วยให้พวกเขาสามารถกำหนดประสบการณ์บนโลกออนไลน์เองได้เพื่อเน้นที่คุณภาพมากกว่าปริมาณจะสามารถช่วยให้พวกเขารู้สึกมีสิทธิ์เลือกจะทำหรือไม่ทำสิ่งใด อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการสร้างการตระหนักรู้อีกด้วย" - Dr. Nina Vasan and Dr. Sara Johansen, advisors from Brainstorm: The Stanford Lab for Mental Health Innovation at Stanford University School of Medicine, Department of Psychiatry