มุ่งยกระดับการเป็นแพลตฟอร์มแห่งความปลอดภัยและความโปร่งใสสูงสุด 

TikTok แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นชั้นนำระดับโลก มุ่งให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มผ่านการพัฒนาด้านนโยบาย เทคโนโลยี และบุคลากร ล่าสุด TikTok เปิดเผย รายงานความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 หรือ Transparency Report ซึ่งเป็นรายงานข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัย การลบบัญชีผู้ใช้และคอนเทนท์ที่มีเนื้อหาการละเมิด รวมถึงแนวทางการป้องกันการเผยแพร่คอนเทนท์ที่มีเนื้อหาบิดเบือนหรือข้อมูลเท็จ เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของ TikTok ในการรักษาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นบวกในชุมชนผู้ใช้ เพื่อเป็นพื้นที่แห่งการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และมอบความสุขให้กับผู้คนทั่วโลก  

รายงานความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 หรือ Transparency Report จาก TikTok แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการในด้านมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ TikTok ให้ความสำคัญสูงสุดมาโดยตลอด โดยรายงานฉบับล่าสุดนี้ครอบคลุมการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 โดยมีการเปิดเผยข้อมูลด้านการจัดการกับคอนเทนท์ที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม คอนเทนท์ที่ละเมิดต่อ แนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชน หรือ Community Guidelines บัญชีผู้ใช้ที่มีความสุ่มเสี่ยง และแนวทางการป้องกันการเผยแพร่คอนเทนท์ที่มีเนื้อหาบิดเบือนหรือข้อมูลเท็จ ดังต่อไปนี้

  • วิดีโอที่ถูกลบออกจากแพลตฟอร์มมีจำนวน 61,951,327 รายการ โดยมีสาเหตุมาจากเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและขัดต่อ แนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชน หรือ Community Guidelines หรือ ข้อกำหนดในการใช้บริการแพลตฟอร์ม ซึ่งจากจำนวนวิดีโอทั้งหมดที่ถูกลบ คิดเป็นอัตราน้อยกว่า 1% ของจำนวนวิดีโอทั้งหมดที่ถูกอัปโหลดบนแพลตฟอร์ม
  • จากจำนวนวิดีโอทั้งหมดที่ถูกลบ 91.3% ถูกลบก่อนที่จะมีผู้ใช้แจ้งรายงาน 81.8% ถูกลบก่อนที่จะมีผู้เข้าชม และ 93.1% ถูกลบภายใน 24 ชั่วโมง หลังการโพสต์
  • บัญชีผู้ใช้จำนวน 11,352,549 บัญชี ถูกลบออกจากระบบเนื่องจากพบพฤติกรรมการใช้งานที่ขัดต่อ แนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชน หรือ Community Guidelines โดยมีจำนวน 7,263,952 บัญชีที่ถูกลบออกจากระบบ เนื่องจากพบว่าเป็นบัญชีของผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี
  • ระบบได้ป้องกันการเปิดบัญชีที่มีความสุ่มเสี่ยงจำนวน 71,470,161 บัญชี และได้มีการลบวิดีโอจำนวน 13,635,469 รายการที่ถูกโพสต์โดยบัญชีสแปมเหล่านี้
  • โฆษณาจำนวน 1,921,900 รายการ ถูกลบออกจากระบบเนื่องจากขัดต่อ แนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชน หรือ Community Guidelines และ นโยบายการโฆษณาบนแพลตฟอร์ม เพื่อป้องกันผู้ใช้จากคอนเทนท์ที่มีเนื้อหาหลอกลวงหรือสร้างความเข้าใจผิด 


นอกจากนี้ในไตรมาสแรกของปี 2564 นี้ TikTok ได้สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID และวัคซีนป้องกัน COVID โดยความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาธารณสุขต่างๆ 

  • การเข้าชมข้อมูลจากศูนย์ข้อมูล COVID มีจำนวน 1,535,114,921 ครั้ง ทั่วโลก โดยแบนเนอร์ที่แนะนำผู้ใช้เพื่อลิงก์ไปยังศูนย์ข้อมูล COVID ถูกเพิ่มลงในวิดีโอจำนวน 1,002,100 รายการ และมีจำนวนการเข้าชม 11,846,566,486 ครั้ง
  • ประกาศและบริการสาธารณะบนแฮชแท็กที่นำผู้ใช้ไปยังศูนย์ข้อมูล WHO และแหล่งข้อมูลด้านสาธารณสุขในพื้นที่ต่างๆ มีจำนวนการรับชม 19,660,517,152 ครั้ง
  • วิดีโอจำนวน 30,624 รายการ ถูกลบออกจากระบบเนื่องจากมีการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ COVID โดยจากจำนวนวิดีโอทั้งหมดที่ถูกลบ 79.6% ถูกลบก่อนที่จะมีผู้ใช้รายงาน และ 88.4% ถูกลบภายใน 24 ชั่วโมง หลังการอัปโหลด และ 61.2% ไม่มียอดผู้เข้าชม 


จากข้อมูลทั้งหมดของ รายงานความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำไตรมาสที่1 ของปี 2564 ถือเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ TikTok ในการรักษามาตรฐานความปลอดภัยบนแพลตฟอร์ม ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ TikTok ให้ความสำคัญสูงสุดมาโดยตลอด ที่ผ่านมา TikTok ได้มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การใช้แพลตฟอร์มไว้อย่างชัดเจนควบคู่ไปกับการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีและบุคลากร รวมถึงมีการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์คอนเทนท์เชิงบวก ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยให้กับชุมชนผู้ใช้ของเราในการเป็นพื้นที่แห่งการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และมอบความสุขให้กับผู้คนทั่วโลกอย่างยั่งยืน 


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รายงานความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 หรือ Transparency Report และ แนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชน หรือ Community Guidelines ของ TikTok สามารถดูได้ที่ https://www.tiktok.com/safety/resources/tiktok-transparency-report-2021-h-1?lang=TH และ https://www.tiktok.com/community-guidelines?lang=th