เมื่อสมาร์ทโฟนกลายเป็นอุปกรณ์สำคัญที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของทุกคนตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงเข้านอน จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า การออนไลน์ง่ายๆ แค่ปลายนิ้วสัมผัสนั้นได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้คนทั้งในแง่ของการติดต่อสื่อสาร ความบันเทิง การอัพเดทและติดตามข่าวสาร รวมถึงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสังคม แต่อย่างไรก็ตามการใช้ชีวิตที่อยู่กับโลกออนไลน์เกือบจะตลอดเวลาอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ความคิด อารมณ์และความรู้สึกของผู้ใช้ได้เช่นกัน ดังนั้น Digital Wellbeing หรือ สุขภาวะดิจิทัล จึงกลายเป็นความพยายามครั้งสำคัญในการสร้างสมดุลชีวิตกับโลกออนไลน์ของผู้คนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ถูกผลักดันผ่านนโยบายของแพลตฟอร์มต่างๆ เช่นเดียวกับ TikTok ที่ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้ โดยมีการดำเนินการเชิงรุกเพื่อร่วมสร้างสุขภาวะดิจิทัลให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนผู้ใช้ของเรา 

การให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องความปลอดภัย

TikTok ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องความปลอดภัย ความหลากหลาย การยอมรับความแตกต่าง และความถูกต้องแท้จริง ที่นอกจากจะมี หลักเกณฑ์สำหรับชุมชน เป็นข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับผู้ใช้ทุกคนและทุกเนื้อหาบน TikTok แล้ว ยังมีการบังคับใช้ หลักเกณฑ์สำหรับชุมชน เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มอย่างเคร่งครัดผ่าน 4Ps ได้แก่ Policies นโยบายความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ตลอดจนการจัดการ หลักเกณฑ์สำหรับชุมชน ที่เคร่งครัดและโปร่งใส Product ฟังก์ชั่นและฟีเจอร์ต่างๆ บนแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการกับความเป็นส่วนตัวของบัญชี ความปลอดภัย รวมถึงส่งเสริมสุขภาวะดิจิทัลได้อย่างสะดวกง่ายดาย People การรายงานเนื้อหาที่ดำเนินการในเชิงรุกทั้งจากการใช้เทคโนโลยีตรวจจับร่วมกับการควบคุมคัดกรองโดยทีมปฏิบัติงาน รวมถึงการสนับสนุนให้สมาชิกชุมชนใช้เครื่องมือและฟีเจอร์ต่างๆ เพื่อรายงานเนื้อหาหรือบัญชีใช้งานใดๆ ที่ละเมิด หลักเกณฑ์สำหรับชุมชน และ Partners การร่วมมือกับพันธมิตรและองค์กรชั้นนำต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ใช้ในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นบวกบนแพลตฟอร์ม และที่สำคัญ TikTok มีการอัพเดท หลักเกณฑ์สำหรับชุมชน อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

จากความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่

เพราะเราเชื่อว่า พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์บน TikTok สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคมได้ TikTok จึงสนับสนุนให้ผู้ใช้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์และน่าเชื่อถือผ่านวิดีโอสั้น เพื่อจุดประกายและกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เลือกทำในสิ่งที่ดีต่อสังคมและผู้คนรอบตัวผ่าน #TikTokforGood โดยโฟกัสไปที่ 5 แกนหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) การศึกษา (Education) ความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง (Diversity and Inclusion) สุขภาวะดิจิทัล (Digital Wellbeing) และ สิ่งแวดล้อม (Environment) โดยความร่วมมือกับพันธมิตรและองค์กรต่างๆ เพื่อสร้าง Positive Impact หรือ การขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกสู่สังคม ที่ผ่านมา #TikTokforGood ได้สร้างความเคลื่อนไหวและแรงกระตุ้นมากมายทั้งในระดับโลกและภูมิภาคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น #BeSafeBeHappy #เปิดเทอม #ดูแลใจไปด้วยกัน #DontTellMeHowToDress #ForYourPride

สำหรับในประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้ TikTok มีการเปิดตัวแคมเปญรณรงค์ #พื้นที่ปลอดภัยในการไถฟีด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคนไทยเกี่ยวกับการสร้างสุขภาวะทางดิจิทัลทั้งในส่วนบุคคลและสังคมออนไลน์ในองค์รวม

โลกออนไลน์จะบิดเบี้ยว หากผู้คนเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือน

และเพราะทุกวันนี้ ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง หรือ Misinformation ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพาดหัวข่าวที่อาจสร้างความเข้าใจผิด เนื้อหา คำพูดที่ถูกบิดเบือน แม้จะสร้างกระแสได้อย่างรวดเร็วและแพร่หลาย จนกลายเป็นประเด็นที่ได้ถูกหยิบยกมาพูดถึง ส่งต่อเป็นไวรัลแพร่กระจายออกไปในวงกว้าง จากโลกออนไลน์ขยายไปสู่ออฟไลน์ ซึ่งแน่นอนว่า มีผลกระทบตามมาทั้งต่อผู้ใช้ ชุมชน และสาธารณะ ตั้งแต่ความเข้าใจผิดไปจนกระทั่งส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ด้วยพันธกิจของ TikTok ที่ต้องการส่งเสริมสังคมออนไลน์ที่ปลอดภัยและเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้ การจับมือกับพาร์ทเนอร์ที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันอย่าง COFACT จึงนำมาซึ่งแคมเปญรณรงค์ครั้งสำคัญ เพื่อสร้างความปลอดภัยบนชุมชนออนไลน์ ส่งเสริมสุขภาวะดิจิทัล และสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้คน

ขับเคลื่อนชุมชนออนไลน์ที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือกับ #โปรดใช้วิจารณญาณในการไถฟีด

เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่ทรงพลังย่อมมาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งต่อสังคมผสานความมุ่งมั่นของ TikTok ในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้ชุมชนออนไลน์เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน #โปรดใช้วิจารณญาณในการไถฟีด จึงเป็นแคมเปญรณรงค์ที่จะทำให้ผู้ใช้ร่วมกันสร้างสรรค์เนื้อหาที่ช่วยปลุกวิจารณญาณของผู้คนในการกลั่นกรองเนื้อหาในการรับชม ไม่ทำตามเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม สร้าง TikTok ให้เป็นชุมชนแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่สร้างพลังบวก นอกจากนี้ TikTok ยังได้ชวน หมอแล็บแพนด้า มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ TikTok เพื่อเป็นกระบอกเสียงและสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีวิจารณญาณในการคัดกรองเนื้อหา ร่วมด้วยบรรดาเหล่าครีเอเตอร์ชื่อดังบน TikTok ไม่ว่าจะเป็น Artymilk Thomastom.official Ning.arisaa Eve_tsu Papaparty_feelgood Kengtachaya Krumod_bkma ที่มาร่วมรณรงค์ในการสร้างสรรค์เนื้อหาที่สนุกสนานและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนเชิญชวนให้ผู้ใช้ TIkTok หยุด คิด พิจารณาเนื้อหาที่รับชม ก่อนจะตัดสินใจว่าจะทำตามหรือไม่ เพราะแม้จะน่าสนใจหรือกำลังเป็นกระแส แต่หากไม่ได้ใช้วิจารณญาณและทำตามโดยที่เราไม่มีความชำนาญ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตได้ นอกจากนี้ TikTok ยังได้จับมือกับพันธมิตรสำนักข่าวชื่อดังต่างๆ รวมถึงผู้สื่อข่าวรุ่นใหม่ไฟแรงในการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้คนถึงประเภทข่าวหรือเนื้อหาที่อาจมีความไม่เหมาะสมที่ควรใช้วิจารณญาณขณะรับชมอีกด้วย

ร่วมเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับชุมชนออนไลน์ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยและเป็นมิตรสำหรับทุกคนได้แล้ววันนี้กับ #โปรดใช้วิจารณญาณในการไถฟีด บน TikTok