Idag vi vår globala transparensrapport för de första tre månaderna av 2021, som bland annat visar statistik över mängden och typen av innehåll som tas bort från plattformen. För första gången publicerar vi hur många konton som tagits bort på grund av misstanke om att innehavaren är yngre än 13 år, som ett led i arbetet med att behålla TikTok som en plats för personer över 13 år.

Miljontals människor världen över kommer till TikTok för att uttrycka sin kreativitet och för att underhållas. För att främja en säker och välkomnande miljö arbetar vi för att alla ska följa plattformens community-regler, genom att ta bort konton och innehåll som inte följer dem. I strävan efter att vara transparenta kring säkerställandet att regler följs och hur plattformen kan fortsätta bygga förtroende hos användare, publicerar vi regelbundet dessa rapporter.


 senaste globala transparensrapporten visar bland annat:

 • Under det första kvartalet av 2021 togs mer än 11 miljoner konton bort för att de bröt mot TikToks community-regler eller användarvillkor.
 • I den siffran ingår 7 miljoner konton som togs bort för att de misstänktes tillhöra minderåriga.
 • Drygt 62 miljoner videoklipp togs bort globalt för brott mot TikToks community-regler eller användarvillkor, vilket är mindre än 1 % av alla videoklipp som laddades upp på TikTok.
 • Av de borttagna videoklippen identifierade TikTok och tog bort 91,2 % klipp innan de rapporterades av användare.
 • 1,9 miljoner annonser nekades på grund av att de bröt mot TikToks marknadsföringsregler och riktlinjer.

Trygghet för unga

Sedan den förra transparensrapporten har TikTok implementerat flera åtgärder för att höja säkerheten bland användarna på plattformen. I januari 2021 infördes nya standardinställningar för integritet för unga, vilket innebär att konton som tillhör användare mellan 13 och 15 år är privata och med begränsningar för vem som kan ladda ner deras videoklipp och interagera med deras innehåll via kommentarer, Duet och Stitch. På konton som tillhör användare mellan 16 och 17 år är Duet och Stitch inställt på Vänner och standardinställningen för vilka som kan ladda ner deras videoklipp är Av.

Välbefinnande

TikTok arbetar för att främja en stödjande och välkomnande miljö för alla, och i den andan introducerade plattformen nya verktyg för att främja vänlighet och samhörighet bland användarna:

 • Lanserade ett meddelandesom ber användare att tänka till innan man postar en kommentar som kan uppfattas som otrevlig.
 • Infört möjlighet för kreatörer att filtrera alla kommentarer så att bara de kommentarer innehavaren godkänner visas på deras videoklipp.
 • Inlett ett samarbete med Cyberbullying Research Center för att få mer kunskap om mobbning och för att utveckla nya initiativ för att motverka mobbning.
 • För att stötta kroppsinkludering på TikTok infördes i februari resurser för välbefinnande som utvecklats tillsammans med experter på ätstörningar för att hjälpa människor att känna igen negativa tankar, tänka på sina egna positiva egenskaper och styrkor eller hur du stödjer en vän som går igenom svårigheter.

TikToks arbete för starkare skydd mot mobbning i kombination med skydd som plattformens system som arbetar för att upptäcka mobbning och trakasserier har lett till en ökning av antalet videor som bryter mot de reglerna. Rapporten visar att 8 % av de videoklipp som togs bort bröt mot de reglerna, vilket är högre än 6,6 % i den föregående rapporten.

COVID-19 och vaccininformation

Vi fortsätter arbeta tillsammans med myndigheters hälsoexperter för att hålla plattformen säker och uppdaterat om covid-19 och vaccin genom att applicera offentliga meddelanden till aktuella hashtaggar som dirigerar användare till WHO och lokala resurser för offentlig hälsa. I första kvartalet av 2021 har:

 • Offentliga meddelanden vistats över 19.5 miljoner gånger
 • TikToks COVID-19-hubb visats över 1.5 miljoner gånger
 • Banners som dirigerar användare till hubben har tillämpats på 1 miljon videoklipp och har visats 12 miljoner gånger.
 • Mer än 30 tusen videoklipp tagits ner för att de innehöll desinformation om covid-19.

Framöver kommer TikTok publicera informationen i vårt Transparenscenter som är en plats för både transparensrapporter och annan information om hur de arbetar för en säker plattform. Det går även att läsa hela transparensrapporten som släpps idag där.

Länk till TikToks transparensrapport Q1 2021.