Av: Roland Cloutier, Global säkerhetschef på TikTok.

Idag kan vi meddela att vi inrättar vårt första regionala Fusion Centre i Dublin, Irland. Det är vår skyldighet att skydda användares data och vi arbetar kontinuerligt för att stärka den globala säkerheten. Dublin-centret kommer att förbättra möjligheten att upptäcka hot på plattformen.

Idag kan vi tillkännage inrättandet av deras första regionala Fusion Centre i Europa. Som en del av vårt ständiga arbetet för att stärka säkerheten på plattformen, har vi byggt ett övervaknings-, respons- och utredningscenter för att upptäcka och reagera på kritiska incidenter i realtid. Denna globala säkerhetsfunktion leds från USA och ett center i Washington DC.

Vårt communitys säkerhet är av högsta prioritet och vår globala säkerhetsorganisation arbetar utifrån ett ”follow the sun”-tillvägagångsätt så att personer i team runt om i världen alltid är fokuserade på att skydda människors information – och för att se till att nästa generations underhållningsplattform kan förutse och ligga steget före nästa generations säkerhetshot.

TikToks nya Fusion Centre

Det nya Dublin-centret kommer att främja hotupptäckten på plattformen för att skydda communityt, påskynda övervakningen av cyberhot och skapa cyberutredningar och arbetsgrupper för att motverka digital brottslighet. Med detta tillkännagivande, etablerar vi även fler än ett dussin nya specialistroller för yrkeverksamma inom säkerhet, integritet och regler. Dessa experter kommer att spela en kritisk roll i att identifiera, utvärdera och eliminera risker för användare, inom områden såsom:

  • Styrning, compliance och riskförminskning
  • Integrerad risk, kontroller och compliance
  • Digitala brott och konvergerad säkerhet

Dessa specialiserade experter har olika kompetenser men kommer att använda gemensamma verktyg och processer för att lösa konvergerade säkerhetsutmaningar, till exempel avancerad maskininlärning för att automatisera manuella funktioner, kontroller för spårning och svar på händelseövervakning, incidenthantering, sanering och kriminalteknisk support, och analys av plattformar och instrumentpanel för att förbättra kontextualiserandet av både utredningar och rapportering.

Irland är sedan tidigare bas för ett antal andra kritiska funktioner, såsom EMEA Trust and Safety Hub, European SMB operations, European data privacy and data protection teams, och Transparency and Accountability Centre. Inrättandet av denna högt specialiserade funktion ger ytterligare en signal om plattformens pågående investeringar i Europa och understryker Irlands strategiska betydelse för TikToks globala verksamhet.