Av: Cormac Keenan, Head of Trust and Safety, TikTok

I dag presenterar vi nya funktioner för tonåringar, deras familjer och vårt community. Vi vill att digitala upplevelser ska skapa glädje och spela en positiv roll i hur människor uttrycker sig, upptäcker idéer och sammanförs med varandra. Därför förbättrar vi nu våra skärmtidsverktyg med fler anpassade alternativ, introducerar nya standardinställningar för tonåringskonton och utökar vertyget "Family pairing" med fler föräldrakontroller.

Ändringar som hjälper tonåringar att hantera sin tid på TikTok

Under de kommande veckorna kommer varje konto tillhörande en användare under 18 år att automatiskt ställas in på en gräns på 60 minuter skärmtid per dag. Då det finns ingen allmän konsensus om hur mycket skärmtid som är "för mycket" eller effekterna av skärmtid generell, rådfrågade vi experter från Digital Wellness Lab på Boston Children’s Hospital och tittade på den senaste aktuella forskningen innan vi satte tidsgränsen. Om gränsen på 60 minuter nås kommer tonåringar att uppmanas att ange ett lösenord för att fortsätta titta vidare, vilket kräver att de tar ett aktivt beslut om att förlänga tiden.


Forskning visar dessutom att ökad medvetenhet om hur vi spenderar vår tid kan också hjälpa oss att fatta mer övervägda beslut. Därför uppmanar vi även tonåringar att ställa in en daglig skärmtidsgräns utifall de når 60-minutersstandarden och spenderar mer än 100 minuter på TikTok under en och samma dag. Detta bygger på en uppmaning vi introducerade förra året som uppmuntrar tonåringar att aktivera skärmtidshanteringen: våra tester visar att detta ökade användningen av skärmtidshanteringsfunktionerna med 234 %. Uöver detta kommer vi att skicka samtliga tonårskonton en veckovis avisering med en sammanfattning av deras skärmtid.

Dessa funktioner kompletterar våra redan befintliga säkerhetsinställningar för tonåringars konton. Till exempel har åldrarna 13–15 år sina TikTok-konton inställda som privata konton som standard, vilket gör det möjligt för dem att göra välgrundade val om vad de väljer att dela, när och med vem. Direktmeddelanden är endast tillgängligt för personer som är 16 år och äldre och för att vara värd för en LIVE-sändning måste man vara minst 18 år.

Att hjälpa familjer att föra samtal om digitalt välbefinnande

När tonåringar behöver stöd är föräldrar eller vårdnadshavare ofta de första de vänder sig till vilket gör dem till våra viktigaste partners. När vi nu fortsätter att innovera hur vi stärker familjer lägger vi också till tre nya funktioner i Föräldrakontrollen:

  • Anpassade dagliga skärmtidsgränser: Vårdnadshavare kommer att kunna använda Föräldrakontroll för att anpassa den dagliga skärmtidsgränsen för sin tonåring – inklusive möjligheten att välja olika tidsgränser beroende på veckodag – vilket ger familjer fler valmöjligheter att synka med skolscheman, semester eller familjeresor.
  • Instrumentpanel för skärmtid: Vi flyttar instrumentpanel för skärmtid till Föräldrakontroll, vilket ger en sammanfattning av tiden på appen, antalet gånger som TikTok öppnades och en uppdelning av den totala tiden som spenderats under dagen respektive natten. Från vår senaste forskning vet vi att skärmtid är ett av de ämnen som föräldrar oftast diskuterar med sina tonåringar, och vi vill stödja vårdgivare med relevant information för att hjälpa dem att vägleda sina tonåringar.
  • Stäng av aviseringar: Aviseringar hjälper oss att hålla kontakten, men det finns tillfällen då det är viktigt att vara ostörd. Vi introducerar en ny inställning som gör det möjligt för föräldrar att ställa in ett schema för att stänga av aviseringar för sin tonåring. Konton för användare i åldern 13–15 år får redan i nuläget inga push-notiser från kl. 21.00. Användare i åldern 16–17 år har push-aviseringar inaktiverade från kl. 22.00.


Varje tonåring är unik och det är även alla familjer. Det är därför vi fortsätter att fokusera på att nå föräldrar med den information de behöver om TikTok för att kunna fatta de beslut som känns rätt för dem. Vi gör detta genom partnerskap med kreatörer, branschexperter och digitala kampanjer med fokus på säkerhetsfunktioner. Vi kommer också att fortsätta att visa information om Föräldrarkontroll till några av våra användare in- app för att hjälpa dem att förstå alternativen som kan vara användbara för dem eller någon de känner. Vi hoppas att dessa funktioner kommer att fortsätta att hjälpa familjer att etablera en kontinuerlig dialog om säkerhet och välbefinnande i vår digitala värld.

Nya skärmtidskontroller för alla

Vi vill att vårt community ska känna kontroll över sin TikTok-upplevelse. Utöver dessa nya funktioner till Föräldrakontrollen kommer alla snart att kunna ställa in sina egna anpassade skärmtidsgränser för varje veckodag och ställa in ett schema för att stänga av aviseringar. Dessutom lanserar vi en läggdags-påminnelse för att hjälpa människor att planera och ställa in när de vill vara offline på kvällen. Användarna kan ställa in en tid, och när den är nådd, kommer en pop-up notis att påminna dem om att det är dags att logga ut för dagen. 


Vi kommer att fortsätta att investera i att förbättra våra nuvarande funktioner samt introducera nya verktyg för att hjälpa människor att behålla kontrollen när de uttrycker sin kreativitet, skapar meningsfulla kontakter och njuter av kulturdefinierande underhållning.