Z okazji Europejskiego Miesiąca Różnorodności ogłaszamy kolejne partnerstwa i projekty z wiodącymi organizacjami pozarządowymi i inicjujemy dyskusję o roli platform cyfrowych we wspieraniu różnorodności i inkluzywności.

Jesteśmy globalną platformą rozrywkową, która czerpie siłę z kreatywności naszej barwnej społeczności. W maju, Europejskim Miesiącu Różnorodności, podzieliliśmy się naszymi doświadczeniami związanymi ze wspieraniem mniejszości, zaprosiliśmy do budowania włączającej kultury i właściwego, szerszego eksponowania dotychczas słabiej reprezentowanych grup społecznych. Ogłosiliśmy też partnerstwa z wiodącymi organizacjami pozarządowymi: think-tankiem Diversity Hub, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Grupą Stonewall i Fundacją Sukces Pisany Szminką.

Różnorodna społeczność TikToka

TikToka tworzy ponad miliardowa, różnorodna społeczność, wśród której z łatwością spotkać można osoby z niepełnosprawnościami, promujące ruch body positivity, przedstawicieli różnych kręgów kulturowych, czy osoby reprezentujące społeczność LGBT+. Zasady Diversity & Inclusion od zawsze leżały u podstaw naszego myślenia i tworzenia platformy, która ma być przestrzenią otwartej, swobodnej i kreatywnej ekspresji, w której każdy użytkownik czuje się akceptowany i może wyrażać siebie i być dumnym z tego, kim jest.

Tworzenie bezpiecznego środowiska do swobodnej dyskusji procentuje - twórcy chętniej podejmują nawet trudne tematy. Tylko w ciągu ostatniego roku popularność hasztagów związanych z niepełnosprawnością wzrosła na polskim TikToku o ponad 65 proc. (dla przykładu: hasztag #niepelnosprawnosc ma 46 milionów odsłon, a #autyzm prawie 40 milionów). Wyraźnie wzrosła popularność hasztagów związanych z obcokrajowcami - jest ich ponaddwukrotnie więcej, a szczyt nastąpił w ostatnich miesiącach, w związku z wojną w Ukrainie i pomocą naszym sąsiadom ze wschodu. Rośnie także popularność TikToka wśród osób nieheteronormatywnych, o czym świadczy poszerzenie katalogu używanych hasztagów o te bardziej szczegółowo adresujące potrzeby grupy. Jednocześnie polscy użytkownicy jasno deklarują, że czas spędzony w aplikacji jest czasem spędzonym dobrze: czują się szczęśliwi, w radosnym nastroju (61 proc., gdy średnia dla innych platform to 38 proc.), 43 proc. deklaruje, że jest nastawionych na odkrywanie (ciekawi, zainspirowani i otwarci), a tylko niecałe 3% nie ocenia TikToka jako przestrzeni do swobodnego komunikowania się i wyrażania siebie (np. w zakresie różnorodności treści i akceptacji dla nich).

Marka TikTok wielokrotnie w swej historii realizowała globalne i lokalne działania wspierające równość płci, ras, czy na polu tożsamości seksualnej. W tym roku, z okazji Miesiąca Dumy, po raz kolejny planujemy tęczowe aktywności. Zaangażowani w czerwcowy projekt twórcy opowiedzą o swoim coming-out’cie i o tym, co dla nich oznacza bycie osobą Dumną. Narracja ta jest już bardzo widoczna na globalnym TikToku – hasztag ComingOut ma ponad 4 miliardy odsłon. W działaniach przy tym projekcie wspierać nas będzie Grupa Stonewall. Ponadto, w sierpniu, twórczynie i twórcy LGBT+ z regionu Europy Środkowo – Wschodniej spotkają się podczas festiwalu Prague Pride 2022, gdzie będą dzielić się ze społecznością TikToka swoimi wyjątkowymi doświadczeniami i historiami.

Sygnujemy Kartę Różnorodności i inicjujemy działania z partnerami

W TikToku konsekwentnie podchodzimy do promowania idei Diversity & Inclusion, angażując się w globalne i lokalne inicjatywy z tego zakresu. Mimo relatywnie krótkiej historii na polskim rynku, udało nam się poprowadzić pierwsze projekty i zbudować ciekawe partnerstwa, które wkrótce zaowocują kolejnymi inicjatywami. Czujemy się odpowiedzialni za naszą społeczność i zamierzamy zachować całkowitą spójność między działaniami na platformie, ukierunkowanymi na nasze otoczenie, jak i wewnątrz organizacji. Na ten rok zaplanowaliśmy szereg aktywności z partnerskimi organizacjami pozarządowymi.

W ramach współpracy z Fundacją Sukces Pisany Szminką angażujemy się, między innymi, w projekt Fun. Tech. Future – pomoc zawodową dla osób opuszczających pieczę zastępczą i z rodzin wykluczonych ekonomicznie lub terenów wykluczonych komunikacyjnie, właśnie wkraczających w dorosłość. Program został stworzony z myślą̨ o młodych ludziach w wieku 18-21 lat, którzy potrzebują̨ motywacji, konkretnej wiedzy oraz profesjonalnego wsparcia, by zbudować kompetencje potrzebne do wejścia na rynek pracy. Poza sfinansowaniem cyklu warsztatów, pracownicy TikToka jako wolontariusze i mentorzy zaangażują się w projekt usamodzielniania uczestników projektu. Dzięki temu pomoc będzie dopasowana do ich rzeczywistych, konkretnych potrzeb.

TikTok łączy też siły z Diversity Hub – wiodącą w Polsce organizacją, wspierającą biznes w budowie otwartej, inkluzywnej kultury organizacyjnej, wpływając tym samym na zmianę społeczną. Współpraca ta ma wyjątkowe znaczenie, ponieważ, jako platforma cyfrowa łącząca ludzi, odgrywamy szczególną rolę w promowaniu działań w obszarze Diversity & Inclusion. W ramach tego partnerstwa skupimy się na dzieleniu dobrymi praktykami w zakresie budowy kultury otwartości oraz promowaniu wzorców w zakresie inkluzywnej komunikacji biznesu na platformach cyfrowych. Dodatkowo, wraz z naszym partnerem, będziemy tworzyć przestrzeń uczenia się i wymiany doświadczeń pomiędzy naszymi organizacjami, współpracując przy organizacji cyklicznych wydarzeń D&I Business Insights oraz przy organizacji największej w tej części Europy biznesowej konferencji poświęconej tematyce zarządzania różnorodnością - D&I Changemakers.

Nasza platforma w codziennych działaniach dąży do spójności w przywiązaniu do idei Diversity & Inclusion – zarówno poprzez aktywność na platformie, w sferze rozwijania naszego biznesu na całym świecie, jak i wewnątrz organizacji. Dlatego też 18 maja, w czasie wyjątkowego wydarzenia - TikTok Diversity Meet-up - podpisaliśmy Kartę Różnorodności. Ta międzynarodowa inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej obecna jest już w 26 krajach UE. To międzynarodowa sieć współpracy pracodawców otwartych na różnorodność, zobowiązanie do tworzenia równościowych rozwiązań systemowych i budowania inkluzywnej kultury organizacyjnej, a także promowania i upowszechniania zarządzania różnorodnością w Polsce. Od 2012 roku koordynatorem Karty Różnorodności w Polsce jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

TikTok zaufanym partnerem wspierającym różnorodność

Na TikToku każdy ma prawo być sobą, dlatego stosujemy politykę zerowej tolerancji dla obraźliwych treści. Tylko w IV kwartale 2021 roku usunęliśmy z platformy zostało ponad 85 milionów filmów – 90% usuniętych treści nie zostało w ogóle wyświetlonych, natomiast 95% zanim ktokolwiek je zgłosił.