W TikToku wierzymy, że społeczność powinna być budowana na fundamencie szacunku, życzliwości i zrozumienia. Aby wspomóc naszych użytkowników w nawiązywaniu pozytywnych i zgodnych z Zasadami Społeczności cyfrowych relacji, dostarczamy im narzędzi pomocnych w zarządzaniu interakcjami z innymi osobami obecnymi na platformie. Dziś ogłaszamy kolejne działania wypełniające nasze zobowiązania w zakresie wspierania bezpieczeństwa społeczności i promowania życzliwości na TikToku. Dzielimy się także kolejną odsłoną Raportu Egzekwowania Zasad Społeczności.

Wsparcie autentycznego zaangażowania w komentarzach

Poza proaktywnym usuwaniem obraźliwych i nienawistnych treści oraz zwalczaniem innych zachowań naruszających Zasady Społeczności, stale poszukujemy nowych sposobów, aby pomóc naszej społeczności zachować kontrolę nad komentarzami publikowanymi pod ich treściami.

Rozpoczęliśmy testy nowego sposobu oznaczania przez użytkowników komentarzy, które uważają za nieistotne lub niestosowne. Takie sygnały od społeczności uzupełnią dotychczasowy wachlarz stosowanych przez nas narzędzi, dzięki którym sekcja komentarzy pod filmami pozostaje aktualna i stanowi miejsce autentycznego zaangażowania. Aby uniknąć negatywnych emocji między użytkownikami i nie osłabić zapału twórców, oznaczenie komentarza będzie widoczne tylko dla oznaczającego.

Nowe powiadomienia o bezpieczeństwie dla twórców

Aby ułatwić naszej społeczności dostęp i korzystanie z wbudowanych w aplikację narzędzi bezpieczeństwa, testujemy powiadomienia, które będą prowadzić twórców do funkcji filtrowania komentarzy oraz ich masowego blokowania i usuwania. Powiadomienia będą wyświetlane tym twórcom, których filmy otrzymują duży odsetek negatywnych wpisów. Nadal będziemy usuwać te, które naruszają nasze Zasady Społeczności, a twórcy zachowają możliwość zgłaszania komentarzy lub kont indywidualnie lub grupowo, dając nam sygnał, że warto im się przyjrzeć.

W najbliższych tygodniach będziemy informować o wynikach tych testów i o tym, czy funkcja zostanie wdrożona na szerszą skalę. Prace te stanowią uzupełnienie narzędzi, które są już dostępne dla naszej społeczności. Użytkownicy mogą na przykład filtrować wszystkie komentarze do ręcznego sprawdzenia lub przefiltrować je pod kątem wskazanego przez nich słowa kluczowego. Twórcy mogą także zadecydować, kto może komentować ich treści: każdy, znajomi (użytkownicy obserwowani przez twórcę) lub nikt. Warto podkreślić, że opcja "wszyscy" nie jest dostępna dla osób poniżej 16. roku życia.

Jeszcze skuteczniejsze egzekwowanie Zasad Społeczności

Ważnym narzędziem zwiększającym bezpieczeństwo naszej społeczności jest usuwanie treści naruszających nasze Zasady Społeczności. Dziś opublikowaliśmy Raport Egzekwowania Zasad Społeczności za QIV 2021. Dokument podsumowuje nasze stałe zaangażowanie na rzecz wzmacniania zaufania wśród naszych użytkowników poprzez konsekwentne budowanie otwartego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska.

Kontynuujemy poszerzanie informacji, które dostarczamy w każdym kwartalnym raporcie. W 2021 r. wzbogaciliśmy opracowanie o dane dotyczące liczby usuniętych treści, których nikt nie zdążył jeszcze wyświetlić. Informujemy także o liczbie usuniętych fałszywych kont oraz kont usuniętych ze względu na podejrzenie, że zostały założone przez osoby poniżej 13 roku życia.

Począwszy od tego raportu, przedstawiamy także dane dotyczące liczby usuniętych kont na kolejnych rynkach oraz informujemy o usprawnieniach naszych systemów służących do wykrywania, oznaczania, a w niektórych przypadkach usuwania treści naruszających Zasady Społeczności. Usprawnienia te przyczyniły się do znacznego przyspieszenia tempa, w jakim identyfikujemy i usuwamy przypadki naruszenia naszych zasad w zakresie nękania, zastraszania czy mowy nienawiści.

Od czasu naszego pierwszego Raport Egzekwowania Zasad Społeczności do jego najnowszej odsłony stale doskonalimy się w eliminowaniu treści naruszających nasze zasady, zanim zostaną one wyświetlone przez chociaż jedną osobę. Na przestrzeni 4 kwartałów 2021 roku liczba usuniętych treści z zerową liczbą wyświetleń związanych z nękaniem i zastraszaniem wzrosła o 14,7 proc. W przypadku treści zawierających mowę nienawiści, zakwalifikowanych jako brutalne lub drastyczne oraz dotyczących samobójstw, samookaleczeń i niebezpiecznych zachowań wzrost wyniósł odpowiednio 10,9, 16,2 oraz 7,7 proc.

Zapewnienie naszym użytkownikom otwartego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska to nasz najwyższy priorytet. Podejmowane przez nas działania oraz zawarte w najnowszym raporcie dane dotyczące egzekwowania Zasad Społeczności odzwierciedlają nasze stałe zaangażowanie w bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszej społeczności. Z niecierpliwością czekamy, aż będziemy mogli podzielić się z Wami informacjami o kolejnych inicjatywach zwiększających bezpieczeństwo naszej platformy.