Forfatter: Julie de Bailliencourt, Global Head of Product Policy, TikTok

TikTok inngår et samarbeid med Tech Against Terrorism for å avdekke og utestenge kontoer som fremmer voldelige ekstremistiske handlinger.

TikTok har nulltoleranse for voldelig ekstremisme på eller utenfor plattformen. Målet bak plattformen er å inspirere folk til å være kreative og bringe glede til brukerne. Ethvert forsøk på å fremme vold strider mot dette oppdraget og våre verdier.

For å ytterligere styrke våre forpliktelser til brukersikkerhet og menneskerettigheter, har TikTok inngått et samarbeid med Tech Against Terrorism. Partnerskapet skal fremme åpenhet rundt arbeidet mot voldelig ekstremisme i samfunnet.

Står sammen mot voldelig ekstremisme

TikTok mener at samarbeid er avgjørende dersom vi skal klare å løse dagens mest uunnværlige utfordringer, inkludert voldelig ekstremisme. Vi er stolte av å være medlem av Tech Against Terrorism, en organisasjon som samler sammen teknologiselskaper, sivilsamfunn og akademikere for å eliminere voldelig ekstremisme. Sammen med resten av industrien skal vi motvirke voldelig ekstremisme på nett, ta mer ansvar og være en del av et bredere fellesskap av eksperter. Bortsett fra å bekjempe terrorinnhold på nett, skal vi også dele kunnskap med andre samarbeidspartnere underveis.

At vi har fått lov til å bli med Tech Against Terrorism, betyr at vi har fått et tillitsmerke fra organisasjonen. Det er et bevis på at vi overholder medlemskravene: Vi utforsker nye teknologiske løsninger og samarbeider med samfunnet for å bekjempe voldelig ekstremisme. Tillitsmerket bekrefter også at vi har strenge retningslinjer og håndhevelse av voldelig ekstremisme, sterke forpliktelser til menneskerettigheter og åpenhet. Vi publiserer for eksempel regelmessige rapporter. De viser hvordan vi håndhever retningslinjene for fellesskapet og synliggjør innholdet og kontoene som er fjernet på grunn av regelbrudd. Nylig annonserte vi planer om å gi forskere API-tilgang slik at de kan studere TikTok sin plattform og moderasjonssystem.

Det finnes ingen målstrek å krysse når det gjelder å sørge for folks trygghet. Vi ønsker å lære mer av andre gjennom medlemskapet samtidig som vi finner de beste metodene som kan håndtere dette problemet. Samarbeidet gir også tilgang til opplærings- og godkjenningsverktøy, som vil hjelpe oss å reagere effektivt på slikt innhold og aktører.

TikToks nulltoleransetilnærming til voldelig ekstremisme

TikTok følger nulltoleransepolitikk når det gjelder voldelig ekstremisme. Enkeltpersoner eller grupper som truer med vold eller forsøker å oppfordre til vold – utfordrer samfunnssikkerheten. Våre retningslinjer for fellesskapet er tydelige på at vi ikke tillater å bruke TikTok-plattformen til å true andre eller oppfordre til vold, fremme voldelige ekstremistiske organisasjoner, enkeltpersoner eller handlinger.

Vi bruker en kombinasjon av partnere som kan avdekke trusler samt fagfolk innen teknologi og sikkerhet som kan hjelpe oss med å håndheve retningslinjene våre. Hvis en konto forsøker å fremme eller glorifisere vold utenfor plattformen eller true offentlig sikkerhet, utestenger vi kontoen. Når det er berettiget, vil vi rapportere trusler til relevante juridiske myndigheter. I tillegg kan vi vurdere atferd utenfor plattformen for å identifisere voldelige ekstremistiske organisasjoner og individer og iverksette tiltak mot deres kontoer.

I tillegg samarbeider våre tillits- og sikkerhetsteam med lokale eksperter og sivilsamfunnsorganisasjoner for å forstå de unike kulturene og opplevelsene til lokalsamfunn som er berørt av voldelig ekstremisme. Vi tar hensyn til offentlig tilgjengelig informasjon fra eksperter, inkludert ADL og FNs sikkerhetsråd, for å utpeke farlige eller hatefulle individer og organisasjoner. Målet vårt er å forhindre at plattformen vår brukes til å begå skade.

TikTok er først og fremst en underholdningsplattform. I dag bryter bare en liten del av videoene på TikTok retningslinjene for voldelig ekstremisme; mindre enn 1 prosent av det totale videoinnholdet er fjernet fra plattformen. Vi skal fortsette å jobbe for å bidra til å utrydde denne typen innhold online og utenfor.

– TikTok er et sted hvor folk uttrykker seg kreativt og lærer om andres erfaringer i vårt mangfoldige globale fellesskap. Vi er stolte av å bli med i Tech Against Terrorism for å synliggjøre vårt felles mål: Å bekjempe voldelig ekstremisme, fremme trygge nettområder og menneskeverd, sier Julie de Bailliencourt, global leder for produktpolitikk i TikTok.