စာရေးသူ: Cormac Keenan, Head of Trust & Safety, TikTok

TikTok သည် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ရပ်လုံးကို လေးစားမှု၊ ချစ်ခင်ကြင်နာမှုနှင့် နားလည်မှု အခြေခံအုတ်မြစ်ပေါ်တွင် တည်ဆောက်သင့်သည်ဟု ယုံကြည်ထားသည်။ အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ပလက်ဖောင်း၏ သင့်လျော်သောအပြုအမူဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ကောင်းမွန်သော ဒစ်ဂျစ်တယ်ချိတ်ဆက်မှုများရရှိနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း အဖွဲ့ဝင်များကို TikTok တွင် အခြားသူများနှင့် အပြန်အလှန်ပြောဆိုမှုများကို ထိန်းချုပ်နိုင်စေရန် ခွန်အားပေးကာ ကြိုးပမ်းလုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။ ယနေ့တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို ပံ့ပိုးရန်နှင့် TikTok ၌ ချစ်ခင်ကြင်နာမှုကို အားပေးမြှင့်တင်ရန် မွမ်းမံမှုများအပေါ် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ထုတ်ပြန်ကြေညာသွားမည်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း လမ်းညွှန်ချက်များဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်မှု အစီအရင်ခံစာ၏ ထပ်မံဖြည့်စွက်ချက်များကို ဝေမျှပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။

မှတ်ချက်များ(comments)တွင် စစ်မှန်သော ပါဝင်ပတ်သက်မှုများကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့သည် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းလမ်းညွှန်ချက်များကို ချိုးဖောက်သော အနိုင်ကျင့်ခြင်းနှင့် အမုန်းတရားပြည့်ဝသည့် အကြောင်းအရာများ သို့မဟုတ် အပြုအမူများကို ကြိုတင်ဖယ်ရှားခြင်းများ ပြုလုပ်သည့်အပြင် ကျွန်ုပ်တို့၏ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအနေဖြင့် မှတ်ချက်များအပေါ် ထိန်းချုပ်နိုင်မှုပိုမိုရရှိစေရန် ကူညီပေးမည့် နည်းလမ်းသစ်များကိုလည်း ဆက်လက်ရှာဖွေလျက်ရှိပါသည်။

အသုံးပြုသူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းအနေဖြင့် မသက်ဆိုင်သည် သို့မဟုတ် မသင့်လျော်သည်ဟု ယူဆသော မှတ်ချက်များကို ခွဲခြားသိမြင်စေနိုင်မည့် နည်းလမ်းကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ စတင် စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါသည်။ ဤလူမှုအသိုင်းအဝိုင်း အကြံပြုချက်များကို မှတ်ချက်ကဏ္ဍ၌ အစဉ်အမြဲ သင့်တော်မှန်ကန်မှုကို ထိန်းသိမ်းရာတွင် ကူညီ၍ စစ်မှန်သောပါဝင်ပတ်သက်မှုများသာရှိသော နေရာတစ်ခုဖြစ်လာစေရန် လုပ်ဆောင်ရာ၌ ကျွန်ုပ်တို့၏ အသုံးပြုထားပြီးဖြစ်သော အချက်အလက်များတွင် ဖြည့်သွင်းလုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအဖွဲ့ဝင်များအကြား ဆိုးရွားသော ခံစားချက်များဖန်တီးခြင်းကို ရှောင်ရှားရန်နှင့် အခြားသူများအပေါ် စိတ်ဓာတ်ကျစေနိုင်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို တားဆီးရန် မှတ်ချက်တစ်ခုအပေါ် မနှစ်သက်ကြောင်း စာရင်းသွင်းထားသူမှသာလျှင် ထိုလုပ်ဆောင်ချက်ကို သိမြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

Creators များအတွက် လုံခြုံရေးသတိပေးချက်အသစ်များ

လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းပေးထားသော ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိရိယာများကို အလွယ်တကူ ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး အသုံးပြုနိုင်ရန် Creator များအတွက် မှတ်ချက်စိစစ်ခြင်း၊ အကောင့်အမြောက်အမြားကို အစုလိုက် ပိတ်ပင်ခြင်းနှင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း စသည့်ရွေးချယ်မှုများကို လမ်းညွှန်ပြသပေးသည့် သတိပေးချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့မှ စမ်းသပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။ အသုံးပြုသူများရရှိထားသည့် မှတ်ချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့စိစစ်တွေ့ရှိမှုအပေါ် အခြေခံ၍ အပျက်သဘောဆောင်သော အာရုံစိုက်မှု အများအပြားရရှိနေသည့်ဗီဒီယိုများ၏ Creator များသို့ ၎င်းသတိပေးချက်များကို ပြသပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းလမ်းညွှန်ချက်များကို ချိုးဖောက်သော မှတ်ချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့မှ ဆက်လက် ဖယ်ရှားသွားမည်ဖြစ်ပြီး မသင့်တော်သော မှတ်ချက်များ သို့မဟုတ် တစ်ယောက်ချင်းစီ၏ အကောင့်များ သို့မဟုတ် လူအများ၏ အကောင့်များကို ကျွန်ုပ်တို့ စစ်ဆေးကြည့်ရှုနိုင်ရန် Creator များမှလည်း ဆက်လက် သတင်းပေးပို့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ထိုစမ်းသပ်မှုများ၏ ရလဒ်များနှင့် ၎င်းလုပ်ဆောင်ချက်သည် လာမည့်ရက်သတ္တပတ်များအတွင်း အပြည့်အဝ ထွက်ရှိနိုင်မည်လား စသည့် နောက်ဆုံးအခြေအနေများကို ကျွန်ုပ်တို့မှ ထပ်မံ ရှင်းလင်းတင်ပြပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ဆောင်မှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက် ရှိနေပြီးသား ကိရိယာများကို ထပ်မံဖြည့်စွက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာအနေဖြင့် အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် မှတ်ချက်များအားလုံးကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် ရွေးချယ်စိစစ်နိုင်သည့်အပြင် ၎င်းတို့ရွေးချယ်ထားသော အဓိကစကားလုံးများပါရှိနေသော မှတ်ချက်များကိုသာ စစ်ထုတ်နိုင်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Creator များသည်လည်း ၎င်းတို့တင်ထားသော အကြောင်းအရာများတွင် မည်သူ မှတ်ချက်ပေးနိုင်သည်ကို Everyone၊ Friends (၎င်းတို့မှ ပြန်လည် follow လုပ်ထားသော followers များ) သို့မဟုတ် No One စသည်ဖြင့် ရွေးချယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အသက် ၁၆ နှစ်အောက်အရွယ် ကလေးများအနေနှင့် 'Everyone' setting ကိုရွေးချယ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။

လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း လမ်းညွှန်ချက်များကို ထိန်းသိမ်းခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း၏ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်သည့် အရေးပါသော နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းလမ်းညွှန်ချက်များကို ချိုးဖောက်သည့် အကြောင်းအရာများကို ဖယ်ရှားခြင်းပင်ဖြစ်ပြီး ယနေ့တွင် <<၂၀၂၁ ခုနှစ် စတုတ္ထသုံးလပတ်၏ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းလမ်းညွှန်ချက်များ ကြီးကြပ်မှု အစီရင်ခံစာ>> ကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ ဤအစီရင်ခံစာသည် ကျွန်ုပ်တို့ပလက်ဖောင်းအနေဖြင့် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိပြီး နွေးထွေးစွာလက်ခံကြိုဆိုရာတွင် တာဝန်ခံမှုရှိခြင်းဖြင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းထံမှ ယုံကြည်မှုကိုရရှိစေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ စဉ်ဆက်မပြတ် ကတိကဝတ်များကို ထင်ဟပ်စေသည်။

အစီအရင်ခံစာတိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြသည့် အချက်အလက်များကို ဆက်လက်ချဲ့ထွင်လာခဲ့ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်အစမှ စတင်ကာ ကြည့်ရှုသူ သုညဖြစ်နေသော အကြောင်းအရာများ၊ အသက် ၁၃ နှစ်အောက် အသုံးပြုသူများဟု သံသယရှိ၍ ဖယ်ရှားလိုက်သော အကောင့်များ [US: TikTok အတွေ့အကြုံအရ] အပြင် အယောင်ဆောင်ပါဝင်ပတ်သက်မှုများ စသည်တို့နှင့်ပတ်သက်သည့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များဖြင့် ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးခဲ့သည်။ ဤအစီအရင်ခံစာမှစတင်ကာ ကျွန်ုပ်တို့သည် စျေးကွက်အများအပြားတွင် အကြောင်းအရာများဖယ်ရှားခြင်းနှင့် ချိုးဖောက်သောအကြောင်းအရာများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်၊ အသိပေးရန်နှင့်၊ အချို့သောအခြေအနေများတွင် ဖယ်ရှားရန် ရည်ရွယ်ကာဖန်တီးထားသည့် စနစ်များ၏ စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုများကို ဖော်ပြပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဤရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အနိုင်ကျင့်ခြင်း၊ နှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့် အမုန်းတရားပြည့်ဝသော အပြုအမူများဆိုင်ရာမူဝါဒ ချိုးဖောက်မှုများကို ပိုမိုလျင်မြန်စွာ ဖော်ထုတ်ပြီး ပြတ်ပြတ်သားသား ဖယ်ရှားပေးနိုင်ရန် ကူညီနိုင်ခဲ့သည်။

၂၀၂၁ ခုနှစ်၏ အစောဆုံးကြီးကြပ်မှုအစီရင်ခံစာမှ ယခုနောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာအထိ ကျွန်ုပ်တို့သည် ချိုးဖောက်မှုများကို ကြည့်ရှုသူတစ်ယောက်မျှ မရှိသေးခင် ဖယ်ရှားခြင်းများကို စဥ်ဆက်မပြတ် လုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ပထမသုံးလပတ် မှ စတုတ္ထသုံးလပတ်တွင် နှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့် အနိုင်ကျင့်ခြင်းဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများကို ဖယ်ရှားမှုနှုန်း ၁၄.၇%၊ အမုန်းတရားပြည့်ဝသော အပြုအမူများကို ဖယ်ရှားမှုနှုန်း ၁၀.၉%၊ အကြမ်းဖက်အစွန်းရောက်ဝါဒများကို ဖယ်ရှားမှုနှုန်း ၁၆.၂%၊ မိမိကိုယ်ကို သေကြောင်းကြံစည်မှု၊ မိမိကိုယ်ကို ထိခိုက်နာကျင်စေမှုနှင့် အန္တရာယ်ရှိသောလုပ်ရပ်များကို ဖယ်ရှားမှုနှုန်း ၇.၇% စသည်ဖြင့် တိုးတက်လာခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း အသုံးပြုသူများကို ဘေးကင်းလုံခြုံစေရန် ကာကွယ်ရာတွင် ပြီးဆုံးသည်ဟူ၍ မရှိပေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားသည့် အစီရင်ခံစာနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကို ဘေးကင်းလုံခြုံစေ၍ ကျန်းမာချမ်းမြေ့စေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့မှ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသော ကတိကဝတ်များကို ထင်ဟပ်စေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပလက်ဖောင်းကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် လုပ်ဆောင်နေသည့် ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်မှုများကို ပိုမိုမျှဝေနိုင်ရန် မျှော်လင့်ပါသည်။