Cormac Keenan, Head of Trust and Safety

TikTok, topluluğuna neşe getirip eğlendirirken; yaratıcılıklarını, bilgilerini ve tutkularını başkalarıyla paylaşmaları için de cesaretlendirir. Platformumuzun herkes için samimi ve özgün kalmasına yardımcı olmak amacıyla politikalarımızı ihlal eden içerikleri kaldırmaya ve bu konudaki politikalarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz.

İçerik üreticilerimizin desteği ve Topluluk Kuralları Uygulama Raporlarımız aracılığıyla içerik kaldırma işlemleri konusunda şeffaf olmayı amaçlıyoruz. Geçtiğimiz hafta yayınlanan Nisan-Haziran ayı raporumuz, yanlış bilgilendirmeyle mücadelede yapılan iyileştirmeleri gözler önüne seriyor. Biz de kazanımlara yol açan bu çalışmalar hakkında fikir vermek istiyoruz.

Yanlış bilgi ya da başka bir adıyla dezenformasyon, gündemimize yeni gelen bir sorun değil. Ancak internetin hayatımızın merkezine yerleşmesi eski bir sorunu yeniden değerlendirmemiz için yeni bir neden sunuyor. Yanlış bilgilendirmenin kamu sağlığına, seçim süreçlerine ve bilime olan güveni zedeleme konusunda yaratabileceği etkinin farkındayız. Bu kapsamda çözümün bir parçası olmaya kararlıyız. Yanlış bilgiyi azami ciddiyetle ele alıyor ve yayılmasını durdurmak için çok yönlü bir yaklaşım benimsiyoruz. Bir yandan da güvenilir bilgileri artırıyor ve sorunun büyük ölçekte önüne geçilmesine yardımcı olmak için dijital okuryazarlık eğitimine yatırım yapıyoruz.

Politikamız Nedir?

Bütünlük politikalarımız, güvenilir ve özgün bir deneyimi teşvik etmeyi amaçlar. Zararlı ve yanlış bilgilendirme ile mücadele politikalarımız, sivil süreçler, kamu sağlığı veya güvenlik hakkında topluluğumuzu yanlış yönlendirebilecek içerikleri yasaklar. Örneğin, aşılar veya kürtaj hakkında yanlış tıbbi bilgilere ve siyasi seçimler hakkında yanlış bilgilere izin vermiyoruz. Bu politikalar farklı kategorilerdeki içeriklere uygulanır ve dünyadaki gelişmelere eş zamanlı olarak sürekli güncellenir.

Yanlış bilgi içeren ve kullanıcılarımıza veya topluluğumuza zarar veren içeriklerin yanı sıra, insanları yanıltmaya çalışan veya kamuoyunu aldatıcı bir şekilde etkilemek için TikTok kullanan hesapları da kaldırıyoruz. Bu konuda kötü amaç içeren faaliyetlerine devam eden kişiler her gün yanlış bilgiyi yaymak için yeni yollar arıyorlar. Onlar yeni yöntemler geliştirdikçe biz de onlarla mücadele etmek için politikalarımızı güçlendirmeye çalışıyoruz.

Politikalarımızı Nasıl Uyguluyoruz?

TikTok'ta, teknoloji ve binlerce güvenlik uzmanı, Topluluk Kurallarımızı uygulamak için birlikte çalışıyor. Bunu geniş ölçekte etkili bir şekilde yapmak için teknoloji tabanlı olarak saptamaya ve denetlemek için yatırım yapmaya devam ediyoruz. Politika ihlallerini hızlıca ortadan kaldırabilmemiz için sistemlerimiz içeriğin ihlal edici olduğunu saptadığında otomatik olarak içerik hakkında aksiyon alır.

Yaptığımız çalışmalar dışında yanlış bilgilendirme, diğer içerik sorunlarından daha farklı bir yerde duruyor. Bağlam ve bilgi kontrolü, yanlış bilgilendirme politikalarımızı tutarlı ve doğru bir şekilde uygulamak için kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, olası yanlış bilgileri tespit etmeye yardımcı olmak için makine öğrenimi modellerinin yanı sıra denetleme ekibimiz de yanlış bilgi ihlallerini değerlendirir, onaylar ve ortadan kaldırmasını sağlar. Yanlış bilgilendirme konusunda harekete geçmek için eğitim, uzmanlık ve araçlara sahip yanlış bilgi moderatörlerimiz mevcut. Bu sürece, içeriğin doğruluğunu değerlendirmeye yardımcı olan teyit ortaklarımıza doğrudan erişim de dahil.

Dünya çapında 30'dan fazla dilde içerik inceleyen çok sayıda ortağımız var. Tüm teyit ortaklarımız, Uluslararası Teyit Ağı tarafından Uluslararası Teyit Denetim Ağı'nın ilkelerinin doğrulanmış imza sahipleri olarak akredite edilmiştir. Yoğun dikkat gerektirdiği için, içerik kontrol edilirken veya içerik teyit yoluyla doğrulanamadığında, içerikler Sizin İçin özet akışlarına düşmez. Teyitçiler içeriğin yanlış olduğunu onaylarsa videoyu platformumuzdan kaldırabilir veya videoyu Sizin İçin özet akışlarında öneri için uygunsuz hale getirebiliriz.

Yanlış bilgileri tespit etmeyi ve ortadan kaldırma sürecini iyileştirmek için bu yıl bazı önemli adımlar attık;

  • Yanlış bilginin hızla değişen doğası göz önüne alındığında, makine öğrenimi modellerine devam eden yatırım ve bu modelleri hızla yineleme kapasitesinin artırılması
  • Manipüle edilmiş içeriği azaltmak için bilinen yanıltıcı ses ve görüntülerin tespitinin geliştirilmesi
  • Yanlış bilgilendirme moderatörlerinin hızlı ve doğru kararlar almasına yardımcı olmak için önceden doğrulanmış iddialardan oluşan bir veri tabanı oluşturulması
  • İnternette gördükleri yeni iddiaları tespit eden teyitçilerimizle birlikte proaktif bir tespit programı oluşturulması

Bu sayede platformumuzda bu iddiaları arama ve ihlalleri ortadan kaldırma olanağı bulduk. Bu programı geçtiğimiz çeyrekte başlattığımızdan bu yana 33 yeni yanlış bilgi iddiası belirledik ve bunun sonucunda 58 bin video platformdan kaldırıldı.

Bütünlük ve özgünlük politikalarımızın ihlalleri, toplam video kaldırma işlemlerinin %1'inden daha azını oluştursa da devam eden faaliyetlerimiz, bu politikaların proaktif olarak tespit edilmesi ve uygulanması konusunda kazanımlar sağladı.

İş birliğinde bulunuyoruz

Uzmanlarla iş birliği yapmanın kesinlikle bu sorunun üstesinden gelmenin anahtarı olduğuna inanıyoruz. İçerik Danışma Konseyimiz, araştırmacılarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve medya okuryazarlığı uzmanlarımızla düzenli olarak görüşüyoruz. Bu işbirliği, yalnızca politikalarımız, trendler ve sorunlar hakkındaki genel bilgimizi güçlendirmeye yardımcı olmakla kalmıyor aynı zamanda uygulamamızdaki yetkili kişilerin seslerinin daha çok duyulmasına da olanak tanıyor.

Örneğin, MediaWise ve National Association of Media Literacy Education uzmanlarının içeriklerine yer vererek, insanları tükettikleri içeriği sağlıklı değerlendirmelerini hedeflediğimiz uygulamamızda bir dijital okuryazarlık merkezi oluşturduk. Siyasi seçimlerin güvenliğini desteklemek için de National Association of Secretaries of State ve Ballotpedia gibi kuruluşların desteğiyle genel ve yerel seçimler hakkında güvenilir bilgilere erişim sağlamak için Seçim Merkezleri oluşturuyoruz. Kamu sağlığını desteklemek için insanlar, PSA etiketleri ve videolardaki etiketler aracılığıyla Dünya Sağlık Örgütü'nden COVID-19 ve maymun çiçeği hastalığı hakkında bilgilere erişebiliyor.

Bu problemle nasıl mücadele edeceğimizi anlatmaya devam edeceğiz. Konu hakkındaki çalışmalarımız asla nihayete ermeyecek. Platformumuzu koruma çabalarımız hakkında daha fazla bilgi edinmek için Şeffaflık Merkezimizi ziyaret edebilirsiniz.