การเป็นแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ของผู้คนที่หลากหลายของ TikTok นั้น นอกจากความมุ่งมั่นในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้ผู้คนสามารถสร้างสรรค์ ค้นพบ และสนุกสนานไปกับเนื้อหาต่างๆ แล้ว การรักษาสภาพแวดล้อมของแพลตฟอร์มให้ปลอดภัยยังเป็นสิ่งที่ TikTok ให้ความสำคัญสูงสุด โดยนอกจากการอัพเดทหลักเกณฑ์สำหรับชุมชนอย่างสม่ำเสมอแล้ว ยังมีการดำเนินการกับเนื้อหาและบัญชีที่ละเมิดหลักเกณฑ์สำหรับชุมชนหรือข้อกำหนดในการให้บริการอย่างเข้มงวด พร้อมเผยแพร่ข้อมูลผ่านรายงานการบังคับใช้หลักเกณฑ์สำหรับชุมชนที่มีรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะของเนื้อหาที่มีการละเมิดหลักเกณฑ์สำหรับชุมชนและบัญชีใช้งานที่ถูกลบออกจากแพลตฟอร์ม โดยมีการเผยแพร่ในทุกไตรมาส เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมเชิงบวกที่เป็นมิตรให้กับชุมชนผู้ใช้ทั่วโลก 

การใช้เทคโนโลยีควบคู่นโยบายในการสร้างมาตรฐานความปลอดภัย 

TikTok ผสมผสานระหว่างการใช้เทคโนโลยีและทีมงานที่มีหน้าที่คอยดูแลด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะ ทำให้การบังคับใช้
หลักเกณฑ์สำหรับชุมชนมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้ลงทุนกับระบบแมชชินเลิร์นนิง เพื่อใช้ประโยชน์ในการรับมือกับข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงและเนื้อหาที่อาจเป็นอันตราย ขยายขีดความสามารถในการทำซ้ำอย่างรวดเร็วในระบบ พัฒนาความสามารถในการตรวจจับเสียงและภาพที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิด โดยในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ TikTok มีการนำวิดีโอออกในเชิงรุกเพิ่มขึ้นเป็น 89.1% จาก 83.6% ในไตรมาสที่ 1 การลบวิดีโอที่ยังไม่มีการเปิดชมเพิ่มขึ้นเป็น 74.7% จาก 60.8% ในไตรมาสที่ 1 และการลบวิดีโอออกภายใน 24 ชั่วโมงเพิ่มขึ้นจาก 71.9% เป็น 83.9% นอกจากนี้ปริมาณโฆษณาทั้งหมดที่นำออกเนื่องจากละเมิดนโยบายและหลักเกณฑ์การโฆษณาลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความพยายามในการเสริมสร้างกลยุทธ์การตรวจจับและการบังคับใช้ระดับบัญชีโฆษณาที่ช่วยปรับปรุงระบบอีโคซิสเต็มส์ของการโฆษณาและสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับทั้งผู้ใช้และผู้ลงโฆษณาบน TikTok 

ความน่าสนใจจาก​รายงานการบังคับใช้หลักเกณฑ์สำหรับชุมชนประจำไตรมาสที่ 2/2565 

ไฮไลท์จากข้อมูลเชิงลึกรายไตรมาสจาก
รายงานการบังคับใช้หลักเกณฑ์สำหรับชุมชนประจำไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ เปิดเผยถึงจำนวนและลักษณะของเนื้อหาและบัญชีใช้งานที่ถูกลบออกจาก TikTok ได้อย่างน่าสนใจ ดังนี้ 

  • มีการลบวิดีโอที่พบการละเมิดมากกว่า 113.8 ล้านวิดีโอ ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี คิดเป็น 1% ของวิดีโอทั้งหมดที่มีการอัปโหลด เพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรกซึ่งมีจำนวน 102.3 ล้านวิดีโอ   • ในจำนวนนั้นเป็นการนำวิดีโอออกในเชิงรุก 89.1% (ถูกลบออกก่อนมีการรายงาน) 74.7% เป็นการลบวิดีโอที่ยังไม่มีการเปิดชม และอีก 83.9% ถูกลบภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการโพสต์
  • ปริมาณวิดีโอที่ถูกลบมาจากการละเมิดนโยบายด้านความปลอดภัยของผู้เยาว์ (Minor Safety) เป็นจำนวนมากที่สุดคิดเป็น 43.7% รองลงมาคือ กิจกรรมผิดกฎหมายและสินค้าควบคุม 21.2% การเปลือยกายและพฤติกรรมทางเพศ 10.7% ตามลำดับ ใน 1 วิดีโอ อาจมีการละเมิดนโยบายในหลายข้อ ซึ่งแต่ละการละเมิดต่างมีผลต่อการดำเนินการทั้งหมด   • สหรัฐอเมริกาเป็นอันดับ 1 ของโลกที่มีการนำออกวิดีโอมากที่สุด จำนวน 17.9 ล้านวิดีโอ โดยไทยเป็นอันดับที่ 14 และอันดับ 4 ในภูมิภาค รองจากฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม ตามลำดับ
  • สำหรับประเทศไทย มีวิดีโอที่ถูกลบทั้งหมด 2,150,697 วิดีโอ จากจำนวนนี้ 98% ถูกลบก่อนมีการรายงาน 94.3% ถูกลบภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการโพสต์ และมีการลบก่อนมีผู้เปิดเข้าชม 91.1%   • นอกจากการลบบัญชีที่ละเมิดหลักเกณฑ์สำหรับชุมชนแล้ว ยังมีการลบบัญชีที่พิจารณาแล้วว่า เป็นสแปม พร้อมกับวิดีโอสแปมที่โพสต์โดยบัญชีเหล่านั้น โดยใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันไม่ให้บัญชีสแปมถูกสร้างขึ้นด้วยวิธีการอัตโนมัติ ซึ่งในไตรมาสนี้มีการลบบัญชี (Accounts Removed) ทั้งหมด 59.4 ล้านบัญชี โดยในจำนวนนั้น เป็นบัญชีปลอม (Fake account) ที่ถูกลบออก 33.6 ล้านบัญชี เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา  • เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการบังคับใช้การละเมิดหลักเกณฑ์การโฆษณาและการพัฒนาความสามารถในการบังคับใช้ระดับบัญชีโฆษณามากขึ้น การลบโฆษณาในช่วงครึ่งแรกของปี 2022 จึงเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยในไตรมาสแรก มีโฆษณาถูกลบ 5.4 ล้านวิดีโอ และลดลงเหลือ 5.1 ล้านวิดีโอในไตรมาสนี้ นอกจากนี้ยังดำเนินการในระดับบัญชีผู้ลงโฆษณาหรือกลุ่มโฆษณาทั้งหมด 8.7 ล้านวิดีโอ ในไตรมาสแรก และลดลงเหลือ 4.2 ล้านวิดีโอ ในไตรมาสนี้ (สถิติจากทั่วโลก) TikTok ยังคงเดินหน้าสร้างชุมชนระดับโลกที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน สร้างสรรค์ และเป็นมิตรกับทุกคน โดยมุ่งมั่นที่จะรักษาสภาพแวดล้อมที่เป็นบวกและปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ ผ่านหลักเกณฑ์สำหรับชุมชนที่เป็นบรรทัดฐานเดียวกันทั่วโลก โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยได้ที่ความปลอดภัย | ศูนย์ช่วยเหลือของ TikTok