โดย Cormac Keenan, Head of Trust and Safety, TikTok​ 

TikTok เปิดตัว รายงานการบังคับใช้หลักเกณฑ์สำหรับชุมชนประจำไตรมาสที่ 1 ของปี 2565 ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปริมาณและลักษณะของเนื้อหาและบัญชีที่มีการละเมิดที่ถูกลบออกจาก TikTok ในช่วงสามเดือนแรกของปีนี้ การเผยแพร่รายงานรายไตรมาสนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการของ TikTok เพื่อสร้างความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เป็นบวก รวมถึงการมอบความบันเทิงให้กับชุมชนผู้ใช้ของเราทั่วโลก 

รายงานดังกล่าวได้รับการขยายเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการ โดยมีทั้งความคืบหน้าและความท้าทายใหม่ๆ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนผู้ใช้ อาทิ รายงานจาก 30 ประเทศที่มีวิดีโอที่ถูกลบมากที่สุด ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 80% ของปริมาณการลบวิดีโอทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีแผนภูมิใหม่สำหรับบัญชีสแปมและการมีส่วนร่วมแบบปลอม ซึ่ง TikTok ได้มีการแยกรายละเอียดการลบวิดีโอตามนโยบายย่อยต่างๆ เช่น เนื้อหาจำนวนมากที่ถูกนำออกเนื่องจากอุดมการณ์แสดงความเกลียดชัง การข่มขู่ โจมตี และการใส่ร้ายป้ายสี ซึ่งเป็นนโยบายย่อยภายใต้นโยบายต่อต้านพฤติกรรมแสดงความเกลียดชังบน TikTok ตลอดจนสัดส่วนของเนื้อหาที่ถูกนำออกในเชิงรุก โดยที่ยังไม่มีการเปิดดูและภายในเวลาต่ำกว่า 24 ชั่วโมงตามนโยบายย่อย ข้อมูลนี้สามารถดาวน์โหลดได้ในรูปแบบที่เครื่องมือสามารถอ่านได้เพื่อรองรับการวิเคราะห์เพิ่มเติมโดยนักวิจัย นักวิชาการ และภาคประชาสังคม 

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศยูเครน รายงานนี้ยังตอกย้ำถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องในการเสริมสร้างนโยบายและแนวปฏิบัติของ TikTok เพื่อปกป้องแพลตฟอร์มและชุมชนผู้ใช้ของเรา ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและบัญชีที่มีการละเมิดที่ถูกลบออกจาก TikTok ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม ทั้งหมดนี้รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้อง การติดป้ายกำกับ และอื่นๆ​

สำหรับผู้สนใจ สามารถเยี่ยมชม ศูนย์รายงานความโปร่งใสของ TikTok เพื่อศึกษารายงานการบังคับใช้หลักเกณฑ์สำหรับชุมชน