TikTok ร่วมมือกับ สสว. เดินหน้าติดอาวุธ SME ไทย พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สามารถสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจได้อย่างยั่งยืนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ผ่านพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME ได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสร้างรูปแบบการทำการตลาดและโฆษณาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

นางสาวสิรินิธิ์ วิรยศิริ Head of Business Marketing ของ TikTok กล่าวว่า นับตั้งแต่การเปิดตัว TikTok For Business เมื่อช่วงกลางปี 2563 ที่ผ่านมา TikTok ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเคียงข้างธุรกิจทุกขนาดรวมถึงธุรกิจ SME เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการทำให้ธุรกิจ SME สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดในการทำธุรกิจด้วยโซลูชั่นการตลาดดิจิทัลที่ตอบโจทย์อย่างครบวงจร และล่าสุด TikTok ได้ยกระดับการขับเคลื่อนธุรกิจ SME ในประเทศไทยไปอีกขั้น ด้วยความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ SME ในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันโดยเฉพาะการทำการตลาดดิจิทัลผ่านรูปแบบวิดีโอสั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ได้พัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ อาทิ การทำการตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นอย่าง TikTok การสร้างโฆษณาในรูปแบบวิดีโอสั้นเพื่อแนะนำแบรนด์สินค้าให้เกิดการรับรู้ การเพิ่มทราฟฟิคจากแพลตฟอร์ม TikTok ไปสู่เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซต่างๆ เป็นต้น

“จากความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นการเปิดโอกาสให้กับธุรกิจ SME ในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME ได้พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในหลากหลายด้าน อาทิ กิจกรรมที่จะส่งเสริมให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับ TikTok For Business เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการทำการตลาดดิจิทัลและโฆษณาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด” นางสาวสิรินิธิ์ กล่าวเพิ่มเติม

สำหรับประโยชน์ที่กลุ่มธุรกิจ SME ภายใต้ สสว. จะได้รับ คือ การส่งเสริมทักษะด้านการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลผ่านคอร์สสัมมนาเรื่องความรู้เกี่ยวกับ TikTok For Business ใน 3 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

  1. Grow with TikTok เติบโตธุรกิจกับ TikTok ขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการทำโฆษณาบน TikTok เบื้องต้น และผู้ที่สนใจเริ่มลงโฆษณาบน TikTok 
  2. Creative 101 เคล็ดลับสร้างงานครีเอทีฟบน TikTok สำหรับผู้ที่มีความเข้าใจพื้นฐานบางส่วนเกี่ยวกับการลงโฆษณาบน TikTok แล้ว หรือผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ในหัวข้อ Grow with TikTok รวมถึงผู้ที่สนใจลงโฆษณาหรือต้องการสร้างงานครีเอทีฟโฆษณาบน TikTok
  3. Start with TikTok สร้างแคมเปญโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพบน TikTok สำหรับผู้ที่มีความเข้าใจพื้นฐานบางส่วนเกี่ยวกับการลงโฆษณาบน TikTok แล้ว หรือผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ในหัวข้อ Grow with TikTok และต้องการเรียนรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการลงโฆษณาบน TikTok รวมถึงผู้ที่กำลังเริ่มต้นหรืออยู่ระหว่างการลงโฆษณาบน TikTok แต่ต้องการความรู้เพิ่มเติมนายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าของเศรษฐกิจประเทศไทยในการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 โดยมีหนึ่งในเป้าหมายสำคัญ คือ การส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง อันจะทําให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งธุรกิจ SME ถือเป็นหน่วยธุรกิจที่สำคัญของประเทศและจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมในเรื่องดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยเฉพาะการตลาดดิจิทัลที่ถือเป็นอาวุธสำเร็จของธุรกิจในปัจจุบัน และสอดคล้องกับการสนับสนุนผู้ประกอบการของ สสว. ที่มุ่งเน้น คือ 1. เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน 2. เพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศในรูปแบบ Online และ Offline 3. เชื่อมโยงแหล่งเงินทุนทั้งผ่านกองทุน สสว. และเครือข่ายพันธมิตรต่างๆ จึงเป็นที่มาของความร่วมมือกันระหว่าง สสว. และ TikTok ในครั้งนี้ เพื่อติดอาวุธให้กับ SME ไทยในการทำตลาดดิจิทัลรูปแบบใหม่ที่จะตอบโจทย์ทั้งในด้านความสร้างสรรค์และผลลัพธ์ทางธุรกิจบนแพลตฟอร์มที่กำลังมาแรงอย่าง TikTok เพื่อให้ SME ไทย สามารถก้าวข้ามขีดจำกัด สร้างโอกาสทางธุรกิจ สู่เป้าหมายเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

นอกจากนี้ SME ยังจะได้รับความรู้และการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของ สสว. รวมถึงโอกาสในการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมต่อการประกอบธุรกิจที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานพันธมิตรอีกด้วย

“ความร่วมมือระหว่าง TikTok และ สสว.ในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ไทย เพื่อสร้างการเติบโตในช่องทางออนไลน์และก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลได้อย่างแข็งแกร่ง พร้อมเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพในทุกสถานการณ์เศรษฐกิจ ด้วยโซลูชั่นการตลาดดิจิทัลที่ตอบโจทย์ครบวงจรสำหรับธุรกิจทุกขนาดที่มีเครื่องมือ Creative Tools ต่างๆ ทำให้การสร้างสรรค์โฆษณาบนแพลตฟอร์ม TikTok เป็นเรื่องง่ายที่ธุรกิจทุกขนาดสามารถเข้าถึงได้ อีกทั้งยังช่วยให้ธุรกิจ SME สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณในการสร้างงานโฆษณาที่จำกัด โดย TikTok For Business จะเป็นอีกหนึ่งโซลูชั่นที่จะช่วยสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจ SME ได้เติบโตอย่างยั่งยืน” นายวีระพงศ์ กล่าวสำหรับ TikTok For Business คือ โซลูชั่นการตลาดดิจิทัลแบบครบวงจร ตั้งแต่การสร้างการรับรู้ (Awareness) การมีส่วนร่วมระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค (Engagement) พร้อมต่อยอดไปถึงการพิจารณาเลือกซื้อ (Consideration) สู่การตัดสินใจซื้อ (Conversion) แบบที่เรียกว่า Full-Funnel Marketing Solution อีกทั้งยังมาพร้อมกับ Self-Serve Solution หรือ โซลูชั่นแบบบริการตัวเอง เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกขนาดตั้งแต่เล็ก กลาง ใหญ่ สามารถบริหารจัดการได้ด้วยตัวเอง รวมถึงยังเปิดโอกาสให้แบรนด์ต่างๆ สร้างแนวทางการตลาดที่แตกต่าง ไม่ว่าจะเป็น Challenge Marketing, Influencer Marketing และ Video Marketing รวมถึงการใช้ TikTok Creative Tools ที่มีครบครัน ตั้งแต่การถ่ายตัดต่อ ใส่เอฟเฟกต์ สติกเกอร์ และเสียงเพลงในการนำเสนอ เพื่อสร้างการรับรู้ การจดจำ และสร้างความสนุกที่มาพร้อมกับโอกาสในการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างแบรนด์และผู้บริโภค กระทั่งต่อยอดสู่การพิจารณาตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างความสำเร็จของแบรนด์ SME มากมายที่เริ่มเข้ามาทำการตลาดบน TikTok และสามารถสร้างความสำเร็จอย่างงดงาม อาทิ ฟิล์มติดรถยนต์ Cardinal Film, ผลิตภัณฑ์คอลลาเจน BM Collagen, Ralunar ตลาดซื้อขายออนไลน์นาฬิกา, My Organic Thailand ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม, แบรนด์เครื่องสำอาง Charmiss และ แบรนด์เสื้อผ้า GQ Apparel เป็นต้น

ที่ผ่านมา TikTok มุ่งมั่นให้การสนับสนุนธุรกิจ SME อย่างต่อเนื่องในทุกมิติ ตั้งแต่การนำเสนอโซลูชั่นการตลาดดิจิทัลที่ออกแบบมาให้เอื้อต่อการใช้งานของ SME การจัดเวิร์คช็อปให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการตลาดบน TikTok รวมถึงการสร้างแคมเปญการตลาดต่างๆ ที่มีเป้าหมายสำคัญ เพื่อให้ธุรกิจ SME ได้รับความรู้และสามารถทำการตลาดดิจิทัลบน TikTok รวมถึงได้รับการพัฒนาทางด้านเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์ในการทำการตลาดบน TikTok เพื่อเป็นการติดอาวุธและสนับสนุน SME ไทย ในการฝ่าวิกฤต COVID ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสร้างการเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TikTok For Business สามารถติดตามได้ที่ https://www.tiktok.com/business/th