TikTok แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นที่มีผู้คนหลากหลายเข้ามาใช้เพื่อความบันเทิงและจุดประกายความสุขในชีวิตประจำวัน รวมถึงแบ่งปันความคิดสร้างสรรค์กับผู้อื่นในมุมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำหนังสือเล่มล่าสุดใน #BookTok หรือโชว์ไอเดียการตกแต่งบ้านใน #renovation ซึ่งทุกคนสามารถค้นหาชุมชนหรือสิ่งที่ชื่นชอบได้บน TikTok โดยเป้าหมายของเรา คือ การส่งเสริมความปลอดภัยบนแพลตฟอร์ม เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นบวกให้กับชุมชนผู้ใช้ของเรา 

TikTok มีการกำหนดแนวทางด้านความปลอดภัยและ ความเป็นส่วนตัว ในหลายระดับ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจได้ว่าจะแบ่งปันเนื้อหาและเรื่องราวของพวกเขาให้กับใครบ้าง ซึ่งเราเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้แน่ใจได้ว่าเรามีการป้องกันเชิงรุกที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยให้เยาวชนผู้ใช้ได้รับความปลอดภัยในการใช้แพลตฟอร์ม โดยเราได้มีการเผยแพร่ข้อมูลและแนวทางปฏิบัติที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุน ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับอายุ ของผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงการกำหนดแอคเคาน์ผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ให้มี สถานะความเป็นส่วนตัวโดยอัตโนมัติ เช่น การจำกัดการส่งข้อความ สำหรับผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี และการเชื่อมต่อการใช้แพลตฟอร์มระหว่างแอคเคาน์ของผู้ปกครองและบุตรหลาน เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถเข้าไปตั้งค่าความปลอดภัยต่างๆ ในแอคเคาน์ TikTok ของบุตรหลานได้ผ่านการใช้ โหมดแนะนำโดยผู้ปกครอง

วันนี้ TikTok ได้มีการพัฒนาแนวทางด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวชุดใหม่สำหรับผู้ใช้ที่มีอายุระหว่าง 13 - 17 ปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชิงรุก โดยจะเริ่มมีการเปิดใช้ทั่วโลกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

การเปลี่ยนแปลงในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในการส่งข้อความ (Direct Message)

เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่เป็นเยาวชนสามารถตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของพวกเขาบน TikTok โดยเมื่อผู้ใช้ที่มีอายุ 16 - 17 ปี เปิดแอคเคาน์ TikTok การส่งข้อความของพวกเขาจะถูกตั้งค่าเป็น "ปิดการรับส่งข้อความ" โดยอัตโนมัติ ในการส่งข้อความถึงผู้ใช้รายอื่น ผู้ใช้ที่เป็นเยาวชนจะสามารถเข้าไปตั้งค่าการส่งข้อความได้ด้วยตนเอง โดยจะมีข้อความแจ้งเตือนผู้ใช้เพื่อตรวจสอบและยืนยันการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับการส่งข้อความครั้งต่อไป การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถูกพัฒนาขึ้นจากข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการรับส่งข้อความที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น การไม่อนุญาตให้ส่งรูปภาพหรือวิดีโอในข้อความและปิดการรับส่งข้อความสำหรับผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี

การกำหนดการเผยแพร่วิดีโอ

การสร้างวิดีโอบน TikTok มีทั้งความสนุกและสร้างสรรค์โดยมีฟีเจอร์ที่หลากหลายให้เลือกใช้ ทั้งการเลือกเพลง การใช้เอฟเฟกต์ และทรานซิชั่นต่างๆ แต่สิ่งสำคัญ คือ การเลือกได้ว่าใครที่จะสามารถดูวิดีโอนั้นได้บ้าง เพื่อเป็นการช่วยให้ผู้ใช้ที่เป็นเยาวชนเข้าใจถึงวิธีการใช้ตัวเลือกในการเผยแพร่วิดีโอที่กำหนดขึ้น อีกทั้งขณะนี้ได้มีการเพิ่มป็อปอัพเมนูซึ่งจะปรากฏบนหน้าจอของผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ก่อนการเผยแพร่วิดีโอใดๆ เพื่อให้เยาวชนสามารถเลือกได้ว่าใครที่จะสามารถดูวิดีโอของตนได้ โดยวิดีโอจะไม่สามารถแบ่งปันหรือเผยแพร่ได้จนกว่าจะทำการเลือกในขั้นตอนนี้ในการเผยแพร่วิดีโอแต่ละครั้ง ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าใครจะสามารถรับชมวิดีโอนั้นได้ก่อนเริ่มการเผยแพร่ โดยผู้ใช้ที่มีอายุระหว่าง 13 - 15 ปี จะถูกตั้งค่าให้มีสถานะความเป็นส่วนตัวโดยอัตโนมัติ สำหรับผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี จะสามารถตั้งค่าการแบ่งปันเนื้อหาได้เฉพาะเพื่อนหรือผู้ติดตามเท่านั้น เนื่องจากการตั้งค่า "สาธารณะ" จะถูกปิด รวมถึงไม่สามารถใช้ฟีเจอร์ Duet และ Stitch ได้ด้วยเช่นกัน

การดาวน์โหลดวิดีโอที่จะเผยแพร่สู่สาธารณะ

นอกจากนี้ TikTok ยังได้เพิ่มฟีเจอร์ในการเลือกและกำหนดการดาวน์โหลดวิดีโอที่จะเผยแพร่สู่สาธารณะ สำหรับผู้ใช้ที่มีอายุระหว่าง 16 - 17 ปี เพื่อให้พวกเขาสามารถพิจารณาความเหมาะสมและเกิดความมั่นใจในการใช้แพลตฟอร์ม ซึ่งหากเลือกใช้ฟีเจอร์นี้ จะมีป็อปอัพเมนูขึ้นที่หน้าจอก่อนการเผยแพร่วิดีโอ เพื่อให้ผู้ใช้เลือกว่าจะอนุญาตให้ผู้ใช้รายอื่นสามารถดาวน์โหลดวิดีโอของตนได้หรือไม่ ทั้งนี้สำหรับวิดีโอที่สร้างโดยผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี จะไม่อนุญาตให้มีการดาวน์โหลดการจำกัดช่วงเวลาการแจ้งเตือน

TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนด้านสุขภาวะที่ดีสำหรับชุมชนผู้ใช้อย่างเคร่งครัดผ่านการใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจำกัดเวลาการใช้แพลตฟอร์ม (Screen Time Management) โดยสามารถเปิดใช้ผ่านทางแอคเคาน์ของผู้ปกครองซึ่งเชื่อมต่อกับแอคเคาน์ของบุตรหลาน เพื่อเข้าไปตั้งค่าความปลอดภัยต่างๆ ได้ ผ่านฟีเจอร์ โหมดแนะนำโดยผู้ปกครอง เราต้องการให้ผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ในชุมชนของเรา ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะในเชิงบวกตั้งแต่เริ่มต้นใช้แพลตฟอร์ม โดยมีการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ชั้นนำและผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาวะของ เยาวชน โดยการจัดทำ คู่มือการป้องกันการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ และการใช้ฟีเจอร์ต่างๆ บนแพลตฟอร์มที่จะช่วยสนับสนุน สุขภาวะที่ดีของเยาวชน ขณะนี้เราได้ทำการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อปรับเปลี่ยนและจำกัดการแจ้งเตือนสำหรับผู้ใช้ที่เป็นเยาวชน โดยผู้ใช้ที่มีอายุระหว่าง 13 - 15 ปี จะไม่ได้รับการแจ้งเตือนตั้งแต่เวลา 21.00 น. และผู้ใช้ที่มีอายุระหว่าง 16 - 17 ปี จะถูกปิดการแจ้งเตือนตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป 

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ยังคงดำเนินต่อไปอย่างมุ่งมั่นและต่อเนื่อง เพราะการดูแลเรื่องความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และสุขภาวะที่ดีของชุมชน ไม่มีจุดสิ้นสุด เราได้ทำงานร่วมกับเยาวชน ชุมชน ผู้ปกครอง และครีเอเตอร์ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้แบ่งปันสิ่งต่างๆ เหล่านี้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นและความพยายามของ TikTok ในการสนับสนุนผู้ใช้ที่เป็นเยาวชนและครอบครัว สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ Guardian's Guide