TikTok For Business โซลูชั่นการตลาดดิจิทัล ตอกย้ำความมุ่งมั่นสนับสนุนธุรกิจ SME ไทยเติบโตบนแพลตฟอร์ม TikTok อย่างยั่งยืน พร้อมฝ่าวิกฤต COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจในประเทศไทย ล่าสุดเปิดตัวแคมเปญ “ช้อปมันส์วันเสาร์” ชูจุดเด่นครั้งแรกของ เว็บไซต์ที่แสดงบน TikTok (In-App Website) ที่จะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อโดยการเพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้ได้เลือกซื้อสินค้าได้ทันทีบนแพลตฟอร์ม TikTok พร้อมเปิดโอกาสให้ SME เข้าถึงการทำโฆษณาในรูปแบบต่างๆ อื่นๆ พร้อมด้วยโอกาสในการทำโฆษณาร่วมกับครีเอเตอร์มืออาชีพ และการร่วมเวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์ในการทำการตลาดบน TikTok ทั้งหมดนี้เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสำคัญในการติดอาวุธและสนับสนุน SME ไทย ในการฝ่าวิกฤต COVID-19 ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ธุรกิจ SME เป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย จากข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในปี 2563 พบว่า ธุรกิจ SME มีสัดส่วนเป็น 34% ของจีดีพีรวมทั้งประเทศ และท่ามกลางความท้าทายของการทำธุรกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทยที่กระจายเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว นอกจากจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนแล้ว ยังทำให้ธุรกิจ SME ได้รับผลกระทบไปด้วย โดยล่าสุด สสว. ได้ประเมินเศรษฐกิจ SME ไทย ในปี 2564 นี้ว่า มีแนวโน้มการเติบโตช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยคาดว่า จะเติบโตเพียง 2.4 - 3.2 เปอร์เซ็นต์ ด้วยปัจจัยเหล่านี้ ผู้ประกอบการ SME จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัว เพื่อนำพาธุรกิจให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไป โดยหนึ่งในทางออก คือ การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เพื่อให้ตอบโจทย์กับพฤติกรรมบนออนไลน์ของผู้คนในปัจจุบันและเพื่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

TikTok นับเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่มีความพร้อมทั้งในด้านจำนวนผู้ใช้ที่มีศักยภาพในการจับจ่าย โดยพบว่า 63% ของผู้ใช้ TikTok มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าทางออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา และสอดคล้องกับเทรนด์การตลาดดิจิทัลในปัจจุบันที่ยกให้ Short Video Marketing เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในการสร้างการรับรู้ของแบรนด์และการสร้างยอดขายให้กับธุรกิจ ในฐานะผู้นำแพลตฟอร์มวิดีโอสั้น TikTok ได้นำเสนอ TikTok For Business โซลูชั่นการตลาดดิจิทัลครบวงจรที่สามารถตอบโจทย์ธุรกิจทุกขนาดในทุกเป้าหมายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยล่าสุดจากรายงานของ TikTok SMB Report ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2564 ได้มีการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ SME ไทย พบว่า 1 ใน 4 ของธุรกิจ SME ไทย จัดอันดับให้ TikTok เป็นแพลตฟอร์มโฆษณาหลักและเห็นว่า โฆษณาบน TikTok มีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถตอบโจทย์ธุรกิจ SME ที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ บุคลากร และความรู้ด้านเทคโนโลยีได้อย่างลงตัว ทั้งนี้ TikTok For Business ได้มีการสนับสนุนธุรกิจ SME อย่างต่อเนื่อง ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ SME สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนไปกับ TikTok 

ล่าสุด TikTok For Business ได้เปิดตัวแคมเปญ "ช้อปมันส์วันเสาร์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุน SME ไทย ในการฝ่าวิกฤต COVID-19 ด้วยการสร้างโอกาสทางธุรกิจในการทำการตลาดบนแพลตฟอร์ม TikTok ที่มาพร้อมโซลูชั่นครบวงจรที่จะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายผ่านโซลูชั่นการตลาดดิจิทัลที่มีความโดดเด่นและตอบโจทย์ทุกเป้าหมายของธุรกิจ 

สิรินิธิ์ วิรยศิริ Head of Business Marketing ของ TikTok กล่าวว่า “ช้อปมันส์วันเสาร์” เป็นแคมเปญที่จัดขึ้นทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดเดือนมิถุนายนนี้ โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การช่วยสนับสนุนธุรกิจ SME ที่เป็นหน่วยธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ COVID-19 มากที่สุด ให้สามารถฟื้นฟูธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว โดยแคมเปญ “ช้อปมันส์วันเสาร์” ถูกออกแบบบมาด้วยการเชื่อมโยงธุรกิจและชุมชนผู้ใช้ TikTok เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการจับจ่ายสินค้าจากร้านค้าและธุรกิจที่หลากหลาย 

จุดเด่นของแคมเปญ “ช้อปมันส์วันเสาร์” คือ TikTok In-App Website ครั้งแรกของการมีเว็บไซต์บนมือถือที่สร้างขึ้นอยู่บนแพลตฟอร์ม TikTok ที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าและมีส่วนร่วมกับร้านค้าและธุรกิจต่างๆ โดยสามารถกดเลือกชมและซื้อสินค้าได้ที่เว็บไซต์ของแคมเปญ "ช้อปมันส์วันเสาร์" ที่จะแสดงบน TikTok In-App Website ได้ทันที 

โดยผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมแคมเปญ “ช้อปมันส์วันเสาร์” จะได้รับ ได้แก่  

  • การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากขึ้นผ่านการประชาสัมพันธ์ที่ TikTok จัดขึ้นตลอดเดือนมิถุนายน 
  • การเพิ่มการเข้าถึงและยอดขายจากการสร้างเว็บไซต์สำหรับแคมเปญโดยเฉพาะที่จะมีการสร้างสรรค์คอนเทนท์สำหรับแบรนด์และสินค้าจากเหล่าครีเอเตอร์มืออาชีพ 
  • การเพิ่มการรับรู้ของแบรนด์ด้วยพื้นที่โฆษณา H5 บน TikTok และการโปรโมทแบรนด์และสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ ของ TikTok 
  • การเข้าถึงครีเอเตอร์ เทคนิคการสร้างโฆษณา และการเข้าร่วมเวิร์คช็อป เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการทำโฆษณาบน TikTok เพื่อยกระดับแบรนด์และการสร้างการรับรู้บน TikTok 


ภายใต้แคมเปญ “ช้อปมันส์วันเสาร์” จะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าถึงรูปแบบโฆษณาต่างๆ บนแพลตฟอร์ม TikTok ได้มากกว่าเดิม จากแต่ก่อนที่จะมีเพียงโฆษณาในรูปแบบ In-Feed Ads เท่านั้นที่จะเปิดให้ SME ได้ใช้งาน แต่สำหรับในแคมเปญนี้ SME ที่เข้าร่วมจะสามารถทำโฆษณาในรูปแบบ Brand Takeover โฆษณาที่ขึ้นหน้าแรกแบบเต็มหน้าฟีดเมื่อเปิดเข้า TikTok ซึ่งผู้ใช้ TikTok ทุกคนจะเห็นโฆษณาชิ้นนี้ และสามารถคลิกไปยัง Landing Page ได้ทั้งในและนอกแพลตฟอร์ม จึงเป็นรูปแบบโฆษณาที่สามารถเพิ่มยอด Reach สร้างการรับรู้ และต่อยอดสู่การสร้างยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ในทุกวันเสาร์ตลอดเดือนมิถุนายน ร้านค้าที่เข้าร่วมแคมเปญจะได้รับการโปรโมท เพื่อให้ผู้ใช้ได้ทำความรู้จักเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย 

นอกจากสิทธิประโยชน์ต่างๆ ภายใต้แคมเปญ "ช้อปมันส์วันเสาร์" ที่จะมอบให้กับธุรกิจ SME แล้ว TikTok For Business ยังมีเครื่องมือที่พร้อมจะช่วยส่งเสริมการเติบโตให้กับธุรกิจ SME ในการสร้างสรรค์โฆษณาแบบมืออาชีพผ่านโซลูชั่นการทำตลาดดิจิทัลแบบครบวงจร โดยเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและสามารถวัดผลได้จริง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่การขยายกลุ่มลูกค้า การสร้างการรับรู้ให้กับแบรนด์ ไปจนถึงการกระตุ้นการปิดการขาย โดยผู้ประกอบการ SME ที่สนใจสามารถเข้าร่วมแคมเปญ "ช้อปมันส์วันเสาร์" นี้ได้ โดยติดต่อ ตัวแทนฝ่ายขาย หรือ ทางอีเมล์ smb.thailand@bytedance.com ตลอดเดือนมิถุนายนนี้ 

"ที่ผ่านมา TikTok For Business ได้มีการเดินหน้าขยายฐานลูกค้าในกลุ่ม SME อย่างต่อเนื่อง โดยพบว่า จำนวนผู้ลงโฆษณาบน TikTok เพิ่มขึ้นมากอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในทุกๆ เดือน มี SME หลายพันรายที่ใช้โฆษณาบน TikTok เป็นประจำและสม่ำเสมอ และพบว่า มีการเติบโตขึ้นหลายเท่าตัวตลอดในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา และมีธุรกิจจากหลากหลายอุตสาหกรรมที่เข้ามาทำการตลาดบน TikTok ได้แก่ บิวตี้, อีคอมเมิร์ซ, รีเทล, การตลาด และอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น" สิรินิธิ์ กล่าว 

TikTok For Business มุ่งมั่นในการเป็นสนับสนุนและสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ SME ไทย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับธุรกิจ SME โดยเฉพาะการใช้โซลูชั่น TikTok For Business เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจ SME สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆ และสามารถบรรลุเป้าหมายทางการตลาดที่ครบวงจร โดยแคมเปญ "ช้อปมันส์วันเสาร์" ที่จัดขึ้นตลอดเดือนมิถุนายนนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสครั้งสำคัญให้กับธุรกิจ SME ไทย ในการขยายแบรนด์และสร้างการรับรู้ที่มากขึ้นสู่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย เพื่อนำพาธุรกิจก้าวข้ามผ่านพ้นช่วงวิกฤตของ COVID-19 ไปได้