TikTok แพลตฟอร์มสร้างสรรค์วิดีโอสั้นชั้นนำระดับโลก เดินหน้าพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยบนแพลตฟอร์ม พร้อมสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างมีความรู้และปลอดภัย ด้วยการเพิ่ม 4 ฟีเจอร์ใหม่ในโหมด Family Pairing หรือ โหมดแนะนำโดยผู้ปกครอง ที่จะมาช่วยเพิ่มในเรื่องความเป็นส่วนตัว เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถเชื่อมต่อและเข้าไปบริหารจัดการแอคเคาน์ของบุตรหลานในการตั้งค่าความปลอดภัยต่างๆ อันเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะดิจิทัล (Digital Wellbeing) และการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลให้กับเยาวชน

สำหรับในประเทศไทยการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนไทยในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างปลอดภัย ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนสืบเนื่องจากผลการสำรวจล่าสุดเมื่อเดือนกันยายน 2563 ที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เปิดเผยตัวเลขที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์การใช้งานออนไลน์ของเด็กไทย พบว่า เด็กไทยใช้เวลากับอินเตอร์เน็ตยาวนานขึ้น โดยร้อยละ 26 ใช้อินเตอร์เน็ตวันละ 3 - 5 ชั่วโมง และกลุ่มที่ใช้วันละ 6 - 8 ชั่วโมง มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ส่วนอีก 15% ใช้อินเตอร์เน็ตวันละ 8 - 10 ชั่วโมง และสัดส่วนถึง 22% ที่ใช้อินเตอร์เน็ตมากกว่าวันละ 10 ชั่วโมง ขณะที่เด็กไทยประมาณ 80% รู้จักการใช้งานออนไลน์และใช้ประโยชน์ได้ดี แต่ยังมีอีก 20% ที่ใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการรายงานถึงปัญหาภัยออนไลน์คุกคามเด็กและเยาวชนที่รุนแรงและมีจำนวนมากขึ้น ซึ่ง TikTok เองก็มุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มมาโดยตลอดโดยเฉพาะสำหรับเด็กและเยาวชน 

โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมา TikTok ได้เปิดตัว Family Pairing หรือ โหมดแนะนำโดยผู้ปกครอง ที่ช่วยเชื่อมต่อการใช้แพลตฟอร์มระหว่างแอคเคาน์ของผู้ปกครองกับแอคเคาน์ของบุตรหลาน เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถเข้าไปตั้งค่าความปลอดภัยต่างๆ ได้อย่างสะดวกง่ายดาย อาทิ การควบคุมระยะเวลาการใช้แพลตฟอร์ม (Screen Time Management) การจำกัดการแสดงเนื้อหาที่อาจจะไม่เหมาะสมสำหรับผู้ชม (Restricted Mode) และการจำกัดผู้คนที่จะส่งข้อความเข้ามาหรือปิดการรับข้อความ (Direct Message) 

ล่าสุด TikTok ได้ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มไปอีกขั้นด้วยการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ในโหมด Family Pairing หรือ โหมดแนะนำโดยผู้ปกครอง ที่จะช่วยสนับสนุนให้ผู้ปกครองสามารถบริหารจัดการการใช้แพลตฟอร์มของบุตรหลานได้อย่างครอบคลุมและใกล้ชิดมากขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วย

  • การค้นหา (Search): ผู้ปกครองสามารถเข้าไปตั้งค่ากำหนดการค้นหาของบุตรหลานได้ ทั้งเนื้อหา ผู้ใช้ แฮ็ชแท็ก และเสียง
  • ความคิดเห็น (Comments): ผู้ปกครองสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ว่า ใครสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นในวิดีโอโดยจะเลือกเปิดให้ทุกคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น หรือเลือกเฉพาะคนที่รับเป็นเพื่อน หรืออาจจะตั้งค่าไม่ให้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็น  
  • การค้นหาและดูเนื้อหาในแอคเคาน์ (Discoverability): ผู้ปกครองสามารถเข้าไปตั้งค่าความเป็นส่วนตัวให้กับแอคเคาน์ของบุตรหลานได้ หรือกำหนดว่า ใครที่สามารถเข้าถึงหรือดูเนื้อหาของบุตรหลานได้ รวมทั้งสามารถตั้งค่าเป็นสาธารณะที่เปิดให้ทุกคนสามารถค้นหาและดูเนื้อหาได้
  • วิดีโอที่ชื่นชอบ (Liked videos): ผู้ปกครองสามารถกำหนดได้ว่า ใครที่จะสามารถดูวิดีโอที่บุตรหลานของคุณเข้าไปกดไลค์ หรือชื่นชอบได้ 

อาร์จุน นารายัน ผู้อำนวยการฝ่าย Trust & Safety ของ TikTok Asia Pacific กล่าวว่า “การเลี้ยงดูบุตรหลานที่เติบโตมากับชีวิตดิจิทัลนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก พ่อแม่ผู้ปกครองจำนวนมากรู้สึกว่า พวกเขาจะต้องวิ่งไล่ตามเทคโนโลยีที่ออกมาใหม่ล่าสุดอยู่เสมอ รวมถึงแพลตฟอร์มต่างๆ ที่คนรุ่นใหม่ใช้ ด้วยเหตุนี้ TikTok จึงมุ่งมั่นทำงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตให้กับกลุ่มครอบครัว ซึ่งการพัฒนาโหมด Family Pairing ขึ้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับสังคมและครอบครัวให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้แพลตฟอร์มอย่างปลอดภัย” 

ที่ผ่านมา TikTok ได้มีการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านทีมงาน นโยบาย การควบคุม และแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่า TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเยาวชน โดยเมื่อเร็วๆ นี้ TikTok ยังได้เพิ่มแนวทางการสนับสนุนด้านพลังบวกในชุมชนเพื่อบริหารจัดการกับคอนเทนต์ที่มีเนื้อหาคุกคามและข้อความส่อเสียดต่างๆ โดย TikTok ไม่อนุญาตให้มีการเผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการคุกคามทางเพศ โดยเฉพาะการส่งข้อความที่เป็นส่วนตัว ด้วยการพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรระดับโลกต่างๆ เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก โดย TikTok จะมีการลบคอนเทนต์ ปิดบัญชี และรายงานไปยังศูนย์เพื่อเด็กหายและถูกฉกฉวยผลประโยชน์แห่งชาติ (National Center for Missing and Exploited Children) เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 

ทั้งนี้ สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้งานออนไลน์ TikTok ได้สร้างแหล่งข้อมูลไว้จำนวนมาก อาทิ  Youth Portal, Parents Page, Educational Safety Videos และอื่นๆ อีกมากมาย โดย TikTok จะยังคงเดินหน้าต่อไปในการสร้างสรรค์แพลตฟอร์มเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชน และจะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาทีมงาน เทคโนโลยี และนโยบายต่างๆ  เพื่อมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้ใช้ของเรา