TikTok แพลตฟอร์มวีดีโอสั้น เดินหน้าให้ความสำคัญและส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อแสดงพลังขับเคลื่อนสังคมด้วยความเสมอภาคโดยเฉพาะในเรื่องการแต่งตัวโดยไม่ถูกคุกคาม จับมือองค์กรชั้นนำ อาทิ องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็นวีเมน (UN Women), สถานทูต Canada,  มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ซินดี้-สิรินยา บิชอพ นางแบบนักขับเคลื่อนสิทธิสตรีสัญชาติไทยและทูตสันถวไมตรีประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค UN Women ปล่อยแคมเปญ "#DONTTELLMEHOWTODRESS จะแต่งตัวยังไง ก็ไม่มีสิทธิ์มาคุกคาม" เพื่อเชิญชวนคนไทยมาแสดงพลังสื่อสารต่อสังคมว่า ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปลอดภัยและไม่ถูกคุกคามไม่ว่าจะแต่งตัวอย่างไร ผ่านการสร้างสรรค์คอนเทนท์คลิปการแต่งตัวในสไตล์ของคุณที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวเองและติดแฮชแท็ก #DONTTELLMEHOWTODRESS  

ข้อมูลงานวิจัยขององค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็นวีเมน (UN Women) พบว่า สาเหตุที่ผู้ชายเอเชียคุกคามผู้หญิงเป็นเพราะคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์ ซึ่งผู้ชายที่มีความคิดดังกล่าวมีมากถึง 71 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาเหตุผลเพราะมีความรู้สึกเบื่อ สนุก โกรธ และเมา ตามลำดับ สำหรับในประเทศไทยมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลได้รวบรวมข้อมูลจากสื่อพบว่า ตั้งแต่ปี 2558 ปัญหาการข่มขืนและคุกคามทางเพศมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยผู้หญิงที่ถูกกระทำความรุนแรงมีอายุน้อยลง ส่วนผู้กระทำมักเป็นบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิด ปัจจัยส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นและมักถูกนำเสนอในข่าว คือ การดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพย์ติด แต่จากการทำงานเชิงลึกพบว่า ปัจจัยสำคัญเกิดจากทัศนคติชายเป็นใหญ่ที่มองผู้หญิงแบบมีอคติ และมีความเชื่อว่าผู้ชายมีอำนาจมากกว่าจะทำอะไรกับผู้หญิงก็ได้ จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันในสังคม ดังนั้นแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวจึงต้องเริ่มจากความตระหนักถึงสิทธิของผู้หญิงและการทำความเข้าใจกับคุณค่าที่อยู่ภายในตัวตนของผู้หญิง เพื่อร่วมเปลี่ยนแปลงสร้างทัศนคติใหม่ในสังคม ซึ่งต่อยอดมาสู่ความมุ่งมั่นของ ซินดี้ สิรินยา นางแบบ นักขับเคลื่อนสิทธิสตรีสัญชาติไทยและทูตสันถวไมตรีประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค UN Women ที่เดินหน้าประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิสตรี สิทธิการแต่งกายของผู้หญิง ความเท่าเทียมทางเพศ ไปจนถึงการรับมือคดีล่วงละเมิดทางเพศ ด้วยความร่วมมือกับมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้จริงในสังคมไทย ภายใต้แคมเปญ #DONTTELLMEHOWTODRESS  

ชนิดา คล้ายพันธ์ Head of Public Policy ของ TikTok กล่าวว่า สิ่งที่ TikTok ให้ความสำคัญสูงสุดมาโดยตลอด คือ การสร้างสภาพแวดล้อมบนแพลตฟอร์มให้เป็นพื้นที่ที่เป็นมิตรและปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ของเรา ด้วยการขับเคลื่อนสังคมให้เกิดความเสมอภาคโดยเฉพาะในเรื่องการแต่งตัวโดยไม่ถูกคุกคาม ถือเป็นอีกหนึ่งความสำคัญที่ TikTok ต้องการสนับสนุน ซึ่งเราได้จับมือกับพันธมิตรองค์กรชั้นนำ อาทิ องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็นวีเมน (UN Women), สถานทูต Canada, มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ซินดี้-สิรินยา บิชอพ นางแบบนักขับเคลื่อนสิทธิสตรีสัญชาติไทยและทูตสันถวไมตรีประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค UN Women ในการร่วมขับเคลื่อนโครงการ #DONTTELLMEHOWTODRESS ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยรณรงค์ด้านความเสมอภาคและการมีสิทธิ์ที่จะเลือกในการแต่งกายที่เป็นตัวเองของผู้หญิง และปลูกฝังความคิดในสังคมว่า การแต่งกายไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริงของการถูกคุกคาม 

"TikTok ไม่ได้เป็นแค่เพียงแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นที่จะช่วยให้เกิดการเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ แต่ด้วยจุดแข็งของเราในการเป็นแพลตฟอร์มที่ส่งเสริมการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมผ่านการสร้างคอนเทนท์ที่เกิดจากผู้คนบนแพลตฟอร์ม (User Generated Content) เราเชื่อว่า ความร่วมมือในโครงการ #DONTTELLMEHOWTODRESS ในครั้งนี้ TikTok จะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้กับทุกคน ซึ่งเป้าหมายสำคัญ คือ การแสดงออกถึงความเสมอภาคและการมีสิทธิ์ที่จะเลือกแต่งตัวในแบบที่เป็นตัวเอง และเพื่อแสดงให้เห็นว่าการแต่งตัวของผู้หญิงไม่ใช่ทางแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศที่เป็นภัยต่อผู้หญิงในปัจจุบัน" ชนิดา กล่าว 

ซินดี้-สิรินยา บิชอพ นางแบบ นักขับเคลื่อนสิทธิสตรีสัญชาติไทย ทูตสันถวไมตรีประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค UN Women กล่าวว่า ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา โครงการ DONTTELLMEHOWTODRESS ของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้กับสังคมได้เห็นถึงความสำคัญและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตั้งแต่ในวัยเยาวชนต่อเนื่องไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ว่า การแต่งกายของผู้หญิงไม่ใช่สาเหตุที่ถูกคุกคาม ทำไมต้องเป็นหน้าที่ของผู้หญิงฝ่ายเดียวที่ต้องป้องกันตัวเองตลอดเวลา และทำไมฝ่ายที่คิดจะกระทำถึงไม่หยุด ดังนั้นผู้หญิงมีสิทธิ์ในการแต่งกายในแบบที่ตัวเองต้องการ และมีสิทธิ์ที่จะปลอดภัยจากการถูกคุกคามในทุกรูปแบบ ซึ่งความร่วมมือกับ TikTok ในครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับการสร้างการรับรู้ให้กับโครงการ DONTTELLMEHOWTODRESS ในรูปแบบของการสร้างสรรค์ Hashtag Campaign ที่จะชวนทุกคนมาร่วมแสดงพลังและมีส่วนร่วมกับโครงการได้อย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบของตัวคุณเอง 

สำหรับ #DONTTELLMEHOWTODRESS คือ แคมเปญที่เชิญชวนผู้คนมาร่วมแสดงพลัง พร้อมบอกสังคมว่า ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปลอดภัยและไม่ถูกคุกคามไม่ว่าจะแต่งตัวอย่างไร โดยสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังครั้งยิ่งใหญ่นี้กับโครงการ #DONTTELLMEHOWTODRESS จะแต่งตัวยังไง ก็ไม่มีสิทธิ์มาคุกคาม ด้วยการถ่ายคลิปวิดีโอเปลี่ยนชุดที่สวมใส่ในแต่ละวัน พร้อมแสดงความคิดสร้างสรรค์และติดแฮชแท็ก #DONTTELLMEHOWTODRESS ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

TikTok ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องความปลอดภัยรวมถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ โดยเราได้ตระหนักถึงความสำคัญโดยเฉพาะในเรื่องความเท่าเทียมกันทางสังคมและมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งเพื่อขับเคลื่อนสังคมและสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้คน เพื่อให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเคารพความเป็นส่วนตัวของกันและกันผ่านแคมเปญ #DONTTELLMEHOWTODRESS ที่จะเป็นการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นจริงทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย