TikTok แพลตฟอร์มวิดีโอสั้น เดินหน้าสร้างสรรค์พลังบวกเพื่อส่งเสริมชุมชนออนไลน์และสภาพแวดล้อมบนแพลตฟอร์มที่เป็นมิตร ล่าสุดเปิดตัวแคมเปญระดับโลก #CreateKindness โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้คนในการมอบมิตรไมตรีให้แก่กัน อันเป็นการรณรงค์แก้ไขปัญหาพฤติกรรมการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (Cyberbullying) ผ่านการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวก เพื่อร่วมในการแสดงออกทางความคิด ใส่ใจดูแลซึ่งกันและกัน ตลอดจนแบ่งปันสิ่งดีๆ เพื่อทำให้เกิดพื้นที่แห่งความสุขที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน 

จากข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2563 ของ ETDA ระบุว่า ปัจจุบันคนไทยใช้เวลาในออนไลน์สูงถึง 11 ชั่วโมง 25 นาทีต่อวัน ทั้งเพื่อการทำงาน การติดต่อสื่อสาร และความบันเทิง แต่สิ่งที่ยังคงเป็นปัญหาเรื้อรัง คือ การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (Cyberbullying) โดยตั้งแต่ปี 2562 กรมสุขภาพจิตได้ทำการสำรวจพบว่า ประเทศไทยติดอันดับ 5 ของโลกในเรื่อง Cyberbullying ซึ่งมีการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่า กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ กลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางและมีความเสี่ยงสูงในการเผชิญกับปัญหาด้านสุขภาพจิตและความเครียดที่จะเกิดขึ้นตามมา นอกจากนี้ข้อมูลจากผลสำรวจดัชนีชี้วัดความปลอดภัยบนสื่อออนไลน์สำหรับเด็ก (COSI ; Child Online Safety Index) เกี่ยวกับสถิติการถูกรังแกบนโลกออนไลน์ พบว่า มีเด็กไทยถึง 48% เคยเกี่ยวข้องกับการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั่วโลกที่มีเพียง 33% และยังพบว่า มีเด็กไทยกว่า 41% ถูกรังแกบนโลกออนไลน์ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่ 39% และเด็กผู้หญิงถูกรังแกมากกว่าเด็กผู้ชาย โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปลักษณ์ทางเพศ 

TikTok ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยบนแพลตฟอร์ม ด้วยการรักษาสภาพแวดล้อมบนแพลตฟอร์มและชุมชนออนไลน์ของผู้ใช้ให้เป็นพื้นที่ที่เป็นมิตรและปลอดภัยควบคู่ไปกับการกำหนดหลักจรรยาบรรณบนแพลตฟอร์มอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมและกฎระเบียบในแต่ละประเทศ ซึ่งแนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของ TikTok ได้ทำอย่างเคร่งครัดผ่าน 4Ps ได้แก่ Policy (นโยบาย), Product (ผลิตภัณฑ์), People (บุคลากร) และ Partners (พันธมิตร) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำให้ผู้ใช้ทุกคนรู้สึกไว้วางใจและมั่นใจในทุกการแสดงออกทางความคิด 

ล่าสุด TikTok ได้มีการเปิดตัวแคมเปญ #CreateKindness ที่ได้เชิญชวนให้ผู้คนทั่วโลกมาร่วมสร้างสรรค์คอนเทนท์วิดีโอสั้นในการแบ่งปันบอกเล่าเรื่องราวการถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์และวิธีการรับมือกับปัญหาต่างๆ พร้อมใส่แฮชแท็ก  #CreateKindness โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดพลังบวกแก่ผู้คนทั่วโลก ผ่านการส่งต่อแรงบันดาลใจ ขับเคลื่อนพลังแห่งความดี และยกย่องชื่นชมความมีน้ำใจต่อกัน เพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์และภัยออนไลน์ต่างๆ รวมถึงการสร้างชุมชนออนไลน์และสภาพแวดล้อมบนแพลตฟอร์มที่เป็นมิตรและปลอดภัยสำหรับทุกคน 


สำหรับในประเทศไทย TikTok ได้ร่วมมือกับ กรมสุขภาพจิต และ สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ในการสร้างสรรค์วิดีโอสั้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวการดูแลสุขภาพจิต การจัดการความเครียด และการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการปัญหา Cyberbullying อีกทั้งการป้องกันตนเองจากปัญหาภัยออนไลน์ต่างๆ เพื่อการรณรงค์สร้างชุมชนออนไลน์ที่เป็นมิตร อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากเหล่าครีเอเตอร์ชั้นนำของวงการในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ อาทิ อาตี๋รีวิว @arteereview, ดร.ต้อง สอนภาษาอังกฤษ @auzenglish, นักพากย์ตั่วเฮีย @firstvoice, โค้ชเบ็น @thehunter_b, Guru Living @guruliving และ ครูพี่แอน @krupann.english ในการร่วมเป็นตัวแทนบอกเล่าเรื่องราวการถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์และวิธีการรับมืออย่างสร้างสรรค์ เพื่อแบ่งปันให้ผู้คนได้รู้ว่า ทุกปัญหามีทางออกอยู่เสมอ 


แคมเปญ #CreateKindness มุ่งเน้นในการส่งเสริมการยอมรับ ชื่นชม และยกย่องความคิดเห็นที่สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อสร้างพลังบวกให้กับผู้คนทั่วโลก ผ่านการสร้างสรรค์คอนเทนท์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นในโลกออนไลน์ภายใต้แฮชแท็ก  #CreateKindness ที่ได้เชิญชวนให้ผู้คนมาร่วมแบ่งปันความคิดเห็นที่แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งการสนับสนุนพฤติกรรมเชิงบวก พร้อมการรวบรวมแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์​ (Cyberbullying) อันเป็นการสร้างประสบการณ์ออนไลน์เชิงบวกอันเกิดจากพลังของชุมชน TikTok ที่มาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อผลักดันให้ TikTok เป็นพื้นที่ที่เอื้อเฟื้อและเป็นมิตร พร้อมมอบแรงบันดาลใจและความสุขให้กับทุกคน