ในปี 2565 นี้ ประชากรไทยมากกว่า 78% เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ดิจิทัลแพลตฟอร์มได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นการตัดสินใจของผู้บริโภค[1] จากข้อมูลของ กสทช.ระบุว่า 60% ของคนไทยได้รับอิทธิพลจากสื่อออนไลน์ โดยคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ 69% มักจะใช้สำหรับค้นหาข้อมูล, อัปเดตข่าวสารและเหตุการณ์ปัจจุบัน 63%, ดูวิดีโอ 60%, มองหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ 59% และที่น่าสนใจ คือ 46% ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นคว้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และแบรนด์ [2] นอกจากนี้การล็อคดาวน์ประเทศในช่วงปีที่ผ่านมา ทำให้ออนไลน์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คน เพราะนอกจากนักเรียนนักศึกษาจะเรียนออนไลน์กันเกือบ 100% แล้ว คนทำงานส่วนใหญ่ยังจะต้อง Work From Home ซึ่งสิ่งที่ตามมา คือ พฤติกรรมการย้ายถิ่นฐานและการกลับมาใช้ชีวิตในถิ่นกำเนิด เมื่อผู้คนสามารถเรียนหรือทำงานออนไลน์ได้ ชีวิตในเมืองหลวงอาจจะไม่ใช่เรื่องจำเป็นอีกต่อไป ดังจะเห็นได้จากสถิติของประชากรนอกภาคกลางที่มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้น โดยขณะนี้คนไทยมากกว่า 69% อาศัยอยู่ในภูมิภาคต่างๆ [3] ซึ่งนับเป็นผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ที่แบรนด์สามารถขยายโอกาสในการเข้าถึงได้

ทุกสิ่งอยู่ในโลกออนไลน์ ผู้คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เช่นกัน

จากการสำรวจของ TikTok [4] พบว่า ผู้คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 84% มีส่วนร่วมกับสื่อออนไลน์อย่างน้อย 1 สื่อต่อวัน และ TikTok อยู่ใน 3 อันดับแรกของแพลตฟอร์มที่พวกเขาส่วนใหญ่ใช้เวลาในแต่ละวัน ที่น่าสนใจคือ ผู้ใช้ TikTok ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกรุงเทพฯ ต่างมีทัศนคติและความคล้ายคลึงกันในแง่พฤติกรรมที่สามารถเข้าใจและเข้าถึงโลกดิจิทัลได้อย่างลึกซึ้ง พวกเขามักจะใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันหรือท่องโลกออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับตัวเองมากขึ้น (ผู้ใช้ TikTok ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 82% เทียบกับผู้ใช้ TikTok ในกรุงเทพฯ 89%) นอกจากนี้ผู้ใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ และถือเป็นกลุ่ม Early Adopter ที่ชอบเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับผู้ใช้ในกรุงเทพฯ (ผู้ใช้ TikTok ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 63% เทียบกับผู้ใช้ TikTok ในกรุงเทพฯ 64%) ตามผลสำรวจของกสทช. ยังพบข้อมูลอินไซต์ของพฤติกรรมผู้คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกว่า พวกเขาอยู่ในอันดับหนึ่งที่โลกออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และซื้อของผ่านสื่อออนไลน์เป็นหลัก โดยที่แม้แต่กรุงเทพฯ ยังตามมาเป็นอันดับ 3 ซึ่งนั่นหมายความว่า โฆษณาออนไลน์ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่หลักที่แบรนด์สามารถสื่อสารและโน้มน้าวให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้มีการตอบสนองกับแบรนด์ได้อย่างแน่นอน และจากบริบทนี้เท่ากับว่าผู้บริโภคที่มีภูมิลำเนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้กลายเป็นประตูสู่โอกาสใหม่ๆ ที่แบรนด์ควรจะพิจารณาเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงต่อไป เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกรุงเทพฯ นั้น มีความใกล้เคียงกันเป็นอย่างยิ่ง

เผยข้อมูลอินไซต์ TikTok ครองใจผู้คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จากผลสำรวจพบว่า ผู้คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสพสื่อแบบเดิมน้อยลง โดย 96% ใช้เวลาบนโลกออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนมากกว่า 5.21 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งมากกว่า 3.5 เท่าของสื่อโทรทัศน์ และยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้ถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่า การออนไลน์บนสมาร์ทโฟนซึ่งเป็นหน้าจอส่วนตัวที่ตอบสนองความสนใจของปัจเจกบุคคล ในขณะที่โทรทัศน์อาจหมายถึงการแบ่งปันหน้าจอระหว่างคนในครอบครัว การที่ผู้คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้เวลาออนไลน์เกือบ 6 ชั่วโมงต่อวันนั้น ทำให้แพลตฟอร์มและโซเชียลมีเดียที่สร้างความบันเทิงในรูปแบบกิจกรรมออนไลน์ได้รับความนิยม เมื่อเปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยต่อวันในกิจกรรมออนไลน์ และเพื่อเจาะลึกผู้ใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ TikTok จึงได้ทำการสำรวจเชิงลึกร่วมกับ Toluna พบว่า ผู้ใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้เวลาเกือบ 2.3 ชั่วโมง (138 นาที) บน TikTok ซึ่งมากกว่าเวลาเฉลี่ยของผู้ใช้ในกรุงเทพฯ ซึ่งนับเป็นข้อมูลใหม่ที่น่าสนใจ ทั้งนี้กลุ่มผู้ใช้ในกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการบริโภคคอนเทนต์เป็นอันดับหนึ่งร่วมกัน

ข้อมูลที่น่าสนใจอีกแง่มุมหนึ่งชี้ให้เห็นว่า ผู้ใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีส่วนร่วมบน TikTok สูงมาก พวกเขาไม่เพียงแค่เข้ามากดดูหรือไถฟีดไปเรื่อยๆ แต่ยังมีส่วนร่วมบนแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น Like Share หรือ Comment สิ่งที่โดดเด่นมาก คือ ผู้ใช้ TikTok ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มที่จะสร้างคอนเทนต์บน TikTok มากกว่า 1.7 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ใช้ในกรุงเทพฯ และมีแนวโน้มที่จะคลิกโฆษณามากขึ้น 2 เท่า เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อเทียบกับผู้ใช้ในกรุงเทพฯ ซึ่งหมวดหมู่ยอดนิยมที่ผู้ใช้ TikTok ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือชื่นชอบ ได้แก่ ความบันเทิง อาหาร การแสดงความสามารถ แฟชั่นและความสวยความงาม ซึ่งมีแนวโน้มการรับชมและมีส่วนร่วมกับเนื้อหาแฟชั่นมากกว่า 1.2 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ใช้บนแพลตฟอร์มดิจิทัลอื่นๆ

คอนเทนต์ที่สามารถจุดประกายความคิดให้กับแบรนด์ในการสร้างการเข้าถึงและมีส่วนร่วมกับผู้ใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบน TikTok ได้แก่ ความบันเทิง (เช่น วิดีโอตลก มีม มิวสิควิดีโอ ฯลฯ) อาหาร (เช่น การเตรียมอาหาร ฯลฯ) ความสามารถพิเศษ (เช่น ร้องเพลง เต้น ฯลฯ) โดยมีแนวโน้มที่จะให้ความสนใจมากกว่าผู้ใช้ในภูมิภาคอื่น 1.14 เท่า ความงาม (เช่น การสอนแต่งหน้า กิจวัตรการดูแลผิว ฯลฯ) ที่มีแนวโน้มที่จะให้ความสนใจมากกว่าผู้ใช้ในภูมิภาคอื่น 1.20 เท่า แฟชั่น (เช่น OOTD ไอเดียการแต่งตัว ฯลฯ) มีแนวโน้มที่จะให้ความสนใจมากกว่าผู้ใช้ในภูมิภาคอื่น 1.28 เท่า รวมถึงคอนเทนต์ประเภท แฟชั่น บ้านและสวน แม่และเด็ก ที่ได้รับความนิยมสูงมากในช่วงที่ผ่านมา จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับแบรนด์ในการสร้างการเข้าถึงผู้บริโภค

ช้อปปิ้งออนไลน์ กลายเป็น Now Normal ของผู้คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การช้อปปิ้งออนไลน์ได้กลายเป็นพฤติกรรมปกติทั่วไปของผู้คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการสำรวจพบว่า ผู้ใช้ TikTok ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 ในทุกๆ 10 คน ซื้อสินค้าออนไลน์ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา และ 37% ของผู้ใช้ TikTok ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซื้อของออนไลน์อย่างน้อยทุกๆ 2 ถึง 3 สัปดาห์ โดยประโยชน์ที่มาจากการช็อปปิ้งออนไลน์นั้น ผู้ใช้ TikTok ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเปิดใจมากขึ้นและเต็มใจที่จะซื้อสินค้าออนไลน์โดยไม่ต้องลองสินค้าก่อน 55% ของผู้ใช้ TikTok ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยอมรับว่า มั่นใจในการซื้อสินค้าออนไลน์โดยไม่จำเป็นต้องลองก่อนซื้อ นอกจากนี้ 34% ของผู้ใช้ TikTok ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซื้อผลิตภัณฑ์จากการดูไลฟ์ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งตัวเลขนี้มีแนวโน้มมากกว่าผู้ใช้ TikTok ในกรุงเทพฯ 1.2 เท่า แสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่แถวหน้าของการช้อปปิ้งออนไลน์ที่สำรวจช่องทางความบันเทิงอื่นๆ เมื่อช้อปปิ้งออนไลน์ โดยหมวดหมู่ยอดนิยมของผู้ใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่

  • ความงามและการดูแลส่วนบุคคล (เช่น ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว เครื่องสำอาง อุปกรณ์อาบน้ำ ฯลฯ)
  • แฟชั่นและเครื่องประดับ (เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ)
  • เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า (เช่น โทรศัพท์มือถือ สายชาร์จ ทีวี ฯลฯ)
  • อาหารและเครื่องดื่ม (เช่น อาหารสด อาหารและเครื่องดื่มบรรจุกล่อง อาหารกลับบ้าน เป็นต้น)
  • ของใช้ในครัวเรือน (เช่น ผงซักฟอก การจัดเก็บและการจัดระเบียบ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ)
  • ผลิตภัณฑ์ดิจิทัล (เช่น การซื้อแอป เครดิตเกม บัตรกำนัลดิจิทัล ฯลฯ)

และเมื่อถามถึงการซื้อสินค้าออนไลน์ครั้งล่าสุดในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ผู้ใช้ TikTok ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ทุกหมวด) ใช้จ่ายเฉลี่ย 2,800 บาทต่อคน ซึ่งมากกว่าผู้ใช้ TikTok ในกรุงเทพฯ ถึง 1.3 เท่า โดย 98% ของผู้ใช้ TikTok ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มที่จะช้อปปิ้งออนไลน์ต่อเนื่องจากเป็นช่องทางที่ชื่นชอบ ดังนั้นแบรนด์ที่มีเป้าหมายในการเข้าถึงผู้ใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือควรมีหน้าร้านออนไลน์ที่มีความหลากหลายและสะดวกสบาย โดย 6 ใน 10 ของผู้ใช้ TikTok ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังวางแผนที่จะซื้อจากแบรนด์เดียวกันหรือลองผลิตภัณฑ์ใหม่จากแบรนด์ปัจจุบันของพวกเขาต่อไป

ปัจจุบันผู้คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความกระตือรือร้นและต้องการมีส่วนร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัล โดย TikTok เป็นหนึ่งใน 3 แพลตฟอร์มชั้นนำที่พวกเขาใช้ ซึ่งมากกว่า 72% ของผู้คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้ TikTok ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา นอกจากนี้ 67% ของผู้คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยอมรับว่า พวกเขาได้รับอิทธิพลจากโฆษณาที่พวกเขาเห็นบนแพลตฟอร์มดิจิทัล จึงเป็นโอกาสอันดีที่แบรนด์ต่างๆ จะใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อโน้มน้าวผู้คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสอดคล้องกับคอนเทนต์ "บันเทิง" ที่พวกเขาต้องการมากที่สุดที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ โดย 43% ของผู้คนเห็นว่า โฆษณาออนไลน์ที่น่าดึงดูดที่สุด คือ โฆษณาที่สร้างความบันเทิง และเมื่อเทียบกับโฆษณาแพลตฟอร์มดิจิทัลอื่นๆโฆษณา TikTok มีความน่าสนใจมากกว่า เพราะผู้ใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมองว่า โฆษณาบน TikTok ให้ความบันเทิงและสร้างสรรค์มากกว่า และความพิเศษที่สร้างความแตกต่างที่พบจากการสำรวจ คือ ผู้ใช้ TikTok ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครึ่งหนึ่งยอมรับว่า ติดตามบัญชีตามภูมิภาค เนื่องจากพวกเขาพบว่า คอนเทนต์ส่วนใหญ่จากบัญชีเหล่านั้น นอกจากจะเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์แล้ว ยังเกี่ยวข้องกับความสนใจ ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ มีความเป็นเนื้อแท้ที่เข้าถึงตัวตนของพวกเขาอย่างแท้จริง

TikTok สร้างโอกาสให้ธุรกิจในทุกภูมิภาค

สำหรับแบรนด์ที่ต้องการเข้าถึงผู้ใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบน TikTok นอกจากโซลูชั่นอันหลากหลายสำหรับแบรนด์ที่จะช่วยสร้างการค้นพบแล้ว การมีส่วนร่วมตลอดจนการตอบรับจากผู้บริโภคนั้น แบรนด์เองยังสามารถเชื่อมโยงกับบรรดาครีเอเตอร์ในพื้นที่ที่จะช่วยสร้างคอนเทนต์ให้เข้ากับบริบทและชนะใจคนในท้องถิ่นได้ที่ TikTok Creator Market Place ซึ่งจะมีความหลากหลายสำหรับในทุกอุตสาหกรรม ทุกธุรกิจ การพลิกวงการเพื่อเข้าถึงตลาดภูมิภาคด้วยข้อมูลอินไซต์เหล่านี้จะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับแบรนด์ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไป"

Source:

(1) GlobalWebIndex, TH internet users, Q1-Q4 2021, n=15,340, important reasons of internet usage

(2) The National Broadcasting and Telecommunications Commission, TH, 2019, n=10,000, on Media’s Influence decision making

(3) National Statistical Office, Numbers of population from Registration TH, 2021

(4) TikTok commissioned study on consumer lifestyles and behaviors among n=1,669 Thais in Thailand, Dec 2021