Av: Elaine Fox, integritetschef EMEA, TikTok

Från och med idag ändrar vi standardinställningen för integritet till privat för alla registrerade konton i åldrarna 13–15. Med ett privat TikTok-konto är det enbart personer som användaren accepterat som följare som kan kolla på deras videos.

Vi vet att kreativitet och uttryck är personliga. Och så även integritet. Därför ger vi nu våra användare ett antal verktyg för att hantera sin närvaro online. Vi anser att det är viktigt att ge unga ålderanpassade sekretessinställningar och verktyg när de börjar sin digitala resa. Idag genomför vi därför ändringar för användare under 18 år med syftet att öka standardnivån för användarnas integritet och säkerhet.

Det finns inget viktigare än våra användares säkerhet och integritet. Vi vill att våra yngre användare ska kunna fatta välgrundade beslut om vad och med vilka de väljer att dela, vilket inkluderar om de vill göra sitt konto offentligt. Genom att engagera dem tidigt i deras integritetsresa kan vi göra det möjligt för dem att fatta mer medvetna beslut om deras integritet online.

Ytterligare ändringar som vi lanserar för att främja en säker upplevelse för sina yngre användare inkluderar:

  • Alternativen för att kommentera på videos som skapats av användare i åldrarna 13–15 skärps. Dessa användare kan nu välja mellan ’Vänner’ eller ’Ingen’ för deras konto, inställningen som inkluderar ’Alla’ kommer att tas bort.
  • Duett- och Stitch-inställningar ändras för att nu enbart göra dessa funktioner tillgängliga för innehåll som skapats av användare som är 16 år eller äldre. För användare i åldrarna 16–17 år är standardinställningen för Duett och Stitch nu inställd på ’Vänner’.
  • Endast nedladdningar av videos som skapats av användare över 16 år tillåts. Andra användare kan bestämma om de vill tillåta nedladdningar av sina videos, men för användare i åldrarna 16–17 ändras nu standardinställningen till av, om de inte väljer att aktivera den.
  • Standardinställningen för ”Föreslå ditt konto till andra” stängs av för användare i åldrarna 13–15.

Att justera standardinställningarna för konton för att stärka användarintegritet är ett viktigt steg i vårt pågående åtagande att skydda våra yngre användare. Dessa förändringar bygger på tidigare uppdateringar som TikTok har inrättat för att främja unga användares säkerhet, inklusive:

  • Att begränsa direktmeddelanden och möjligheten att vara värd för en livestream till konton 16 år och över.
  •  Att begränsa köpandet, skickandet och mottagandet av virtuella presenter till användare 18 år och över.
  • Att göra det möjligt för föräldrar och vårdnadshavare att kontrollera sin tonårings TikTok upplevelse genom Family Pairing-funktionerna.

Under 2020 etablerade vi våra Europeiska datasekretess- och dataskyddsteam i Dublin för att säkerställa att vi uppfyller våra användarnas behov och förväntningar inom dessa områden. Vi har även fastställt en plan för att inrätta ett lokalt datacenter på Irland som kommer vara hem för europeiska användardata när det är operativt 2022.

Vi vet att det inte finns någon mållinje när det handlar om att skydda användare och deras integritet, och vår innovation och investering kommer inte att stanna här. Vi kommer att fortsätta utveckla våra riktlinjer, arbeta tillsammans med tillsynsmyndigheter och experter på ungdomssäkerhet och investera i vår teknologi och våra team så att TikTok förblir en säker plats att uttrycka sin kreativitet på.