TikTok är en underhållningsplattform dit folk kommer för att dela sina berättelser och ta del av andra människors erfarenheter. Dessa berättelser berör alla aspekter av användarnas liv, inklusive aktuella händelser såsom val och politiska frågor. Som vi nämnt tidigare vill vi utveckla policyer som uppmuntrar och främjar en positiv miljö som för samman människor, inte splittrar dem.

Ett led i det är att arbeta för att hålla skadlig desinformation borta från plattformen, förbjuda politisk reklam och genom att länka samman vårt community med faktabaserad information om val och politiska frågor. I dag tar vi detta ett steg längre med en rad förändringar för konton kopplat till regeringar, politiker och politiska partier. Målet med detta är att vi vill att TikTok förblir en rolig och positiv upplevelse.

Förbud mot intäktsgenerering och kampanjinsamling

TikTok har under en längre tid förbjudit politisk reklam, både betalda annonser på plattformen och samarbeten med kreatörer som betalas för att göra reklam för politiska aktörer. För närvarande görs detta genom att förbjuda politiskt innehåll i annonser. Nu kommer detta även att tillämpas på kontonivå. Det innebär att konton som tillhör politiker och politiska partier automatiskt kommer att ha annonseringsfunktioner avstängda vilket bidrar till en mer konsekvent tillämpning av vår befintliga policy.

Vi inser att det kommer att finnas tillfällen då myndigheter och andra statliga aktörer kan behöva tillgång till våra annonstjänster, exempelvis för folkhälsofrämjande insatser kopplade till Covid-19. Under dessa omständigheter kommer vi fortsatt att tillåta statliga organisationer att annonsera i samarbete med representanter från TikTok.

Utöver detta kommer dessa konton inte att få access till funktioner för intäktsgenerering. Mer specifikt kommer de inte att ha tillgång till möjligheten att få gåvor, dricks eller använda e-handel. De kommer inte heller vara berättigade till vårt Creator Fund-program. Förändringarna innebär, tillsammans med det befintliga förbudet mot politisk reklam, att dessa konton inte kommer att kunna ge eller ta emot några pengar genom TikToks intäktsgenereringsfunktioner. De kommer inte heller, med några få undantag, kunna spendera pengar på att marknadsföra sitt innehåll på plattformen.

Politisk reklam passar inte in i vårt mål med att göra TikTok till en plats som för människor samman. Det gör inte politisk kampanjinsamling heller. Under kommande veckor kommer vi att ändra vår policy så att kampanjinsamlingar från dessa konton inte längre tillåts. Detta inkluderar exempelvis videos från politiker som ber om donationer eller politiska partier som leder människor till donationswebbsidor.

TikTok är först och främst en underhållningsplattform och vi är stolta över att vara en plats som för samman människor genom kreativt och underhållande innehåll. Med en kombination av begränsningar i intäktsgenereringsfunktioner för regeringar, politiska partier och politiska konton och att förbjuda politisk insamling, tror vi att vi hittat den rätta balansen mellan att göra det möjligt för människor att diskutera de frågor som är relevanta för dem samtidigt som vi skyddar den kreativa, underhållande plattform som vårt community vill ha. Läs mer om ändringarna på vårt hjälpcenter.