TikTok är en underhållningsplattform där man kan uttrycka sig kreativt på sitt sätt och precis som man är, och vi välkomnar allt innehållsskapande som följer våra communityregler. Dessa regler är framtagna för att vår plattform ska vara en trygg och positiv plats för alla. Samtidigt som vi sedan länge har en policy där vi inte tillåter betalda politiska annonser, förstår vi att TikTok är en miljö där våra användare uttrycker sig inom flera olika ämnen som påverkar deras liv, vilket omfattar även val och politik.

Med bakgrund av detta, är vi måna om att förse våra användare med pålitlig samhällsinformation från officiella källor, och har i somras lanserat en informationsruta som vägleder användare till officiell information om det svenska valet. Denna ruta dyker upp när man söker på valrelaterade hashtags inför riksdagsvalet 2022 och länkar till myndighetsinformation på Valmyndigheten.

Vi vill också påpeka att TikTok verifierar konton för att säkerställa kontoinnehavarens äkthet, men vi vill understryka att en verifierad märkning utgör inget officiellt stöd från TikTok. Alla som är en del av vårt community, oavsett om de är verifierierade eller inte, behöver följa våra communityregler.

Bekämpande av desinformation på TikTok

Vårt community värdesätter autentiskt innehåll, och det gör vi också. Därför arbetar våra team hårt för att upprätthålla våra communityregler och förhindra att vilseledande, skadligt eller falskt innehåll sprids på TikTok. Vi strävar efter att proaktivt ta bort desinformation från vår plattform och förebygga att vilseledande information rekommenderas i For You-flödet. Vårt trygghets- och säkerhetsteam arbetar med pålitliga faktagranskande organisationer över hela världen som hjälper till att bedöma innehållets riktighet så att vi snabbt kan ta bort desinformation.

Slutligen, som en del av vårt engagemang för vårt communitys säkerhet och trygghet, vill vi belysa vikten av att tänka kritiskt både när man tar del av innehåll och när man skapar innehåll själv. I informationsrutan uppmuntrar vi därför till att ta del av vägledningen som Myndigheten för Psykologiskt försvar har tagit fram om både källkritik på nätet och hur man känner igen vilseledande information. 

Vårt mål är att TikTok fortsatt ska vara en trygg plats där autentiskt innehåll kan delas, och denna satsning speglar vårt kontinuerliga engagemang i att skydda integriteten på vår plattform och det svenska riksdagsvalet.

Besök gärna vårt säkerhetscenter för att läsa mer om hur vi arbetar med trygghet i samband med val.