Av: Theo Bertram, Director of Government Relations and Public Policy Europe på TikTok.

Idag lanserades vår globala transparensrapport för andra halvåret 2020. Där presenterar vi bland annat statistik kring antal inlägg som tagits bort från TikTok på grund av brott mot appens regler eller allmänna villkor. Rapporten visar också hur vi arbetat för att motverka desinformation kopplat till Covid-19 och det amerikanska presidentvalet.

Den globala transparensrapporten för andra halvåret 2020, visar bland annat att:

  • Fler än 89 miljoner videos, vilket är mindre än 1 procent av samtliga uppladdade videos, togs bort globalt under andra halvan av 2020 eftersom de bröt mot TikToks regler eller allmänna villkor.
  • Drygt 92 procent av dessa videos togs bort innan en användare rapporterade dem, 83 procent togs bort innan någon såg dem och 93 procent togs bort inom 24 timmar från det att de laddades upp.
  • Fler än sex miljoner konton stängdes ner eftersom de bröt mot TikToks regler.
  • Fler än 3,5 miljoner annonser nekades eftersom de bröt mot TikToks annonsregler.

TikTok är en diversifierad och global gemenskap som drivs av kreativt skapande. Vi arbetar hårt för att upprätthålla en miljö där alla känner sig trygga och välkomna att skapa, hitta gemenskap och underhållas. Vi publicerar rapporten eftersom det är viktigt för oss att vara transparenta kring hur våra regler upprätthålls, då det hjälper oss att bygga tillit hos våra användare och säkerställer att vi hålls ansvariga inför dem.

TikTok tar striden mot desinformation kring Covid-19

Vi fortsätter arbetet med folkhälsoexperter för att informera våra användare om Covid-19 och har gjort folkhälsoinformation tillgänglig i appen för att motverka desinformation. Under andra halvan av 2020:

  • Utvecklade TikTok en informationshub kring Covid-19 som besöktes fler än 2,6 miljoner gånger.
  • Placerade TikTok informationsbanners kring Covid-19 på fler än tre miljoner videos.
  • Publicerade TikTok folkhälsoinformation på hashtaggar som länkade användarna vidare till WHO och lokala hälsomyndigheter. Denna information sågs fler än 38 miljarder gånger.
  • Stängde TikTok ner fler än 50 000 konton eftersom de spred felaktig information kring Covid-19.

TikTok och amerikanska presidentvalet


Trots att politiska videos utgör en liten del av allt innehåll på TikTok och det faktum att politiska annonser inte är tillåtna på vår plattform, utökade vi under andra halvan av 2020 integritetsarbetet kring val runt om i världen.

Bland annat arbetade vi intensivt inför, under och efter det amerikanska presidentvalet 2020 för att motverka felaktig information kring valet och för att sprida information från amerikanska myndigheter. Som ett resultat av arbetet togs närmare 350 000 videos bort i USA eftersom de spred felaktiga uppgifter eller desinformation kring valet. Dessutom arbetade vi med faktagranskare för att kunna verifiera riktigheten i innehåll kopplat till valet och minska spridningen av felaktiga påståenden. Innan valet förberedde vi oss för 65 möjliga scenarios kopplat till valet, som felaktigt utropande av valseger eller påståenden om valfusk, för att vara beredda på och kunna hantera alla typer av innehållet på appen.

Åtgärder för att skapa ett säkrare TikTok

Under den andra halvan av 2020 genomfördes flera förbättringar för att fortsatt kunna erbjuda användarna en säker upplevelse på plattformen, inklusive uppdaterade riktlinjer kring självskadebeteende, självmord och ätstörningar. Dessutom beslutade vi att inte tillåta annonser kring fasta eller viktnedgångsprodukter.

”Family Pairing”-funktionen utökades med fler funktioner för att ge föräldrar kontroll över sina tonåringars innehåll och inställningar i appen. ”Family pairing” gör att föräldrar kan koppla ihop sitt TikTok-konto med sin tonårings konto och på så sätt styra vilken typ av innehåll tonåringen får ta del av, hur mycket skärmtid de får ha och vilka begränsningar de ska ha kring meddelandemöjligheter.

Hela transparensrapporten går att läsa här: https://www.tiktok.com/safety/...