Vi på TikTok vill att våra digitala upplevelser ska ge glädje, underhållning, kontakt och vara berikande. Att ha en positiv relation till digitala enheter och appar handlar inte bara om att mäta skärmtid, det handlar även om att känna kontroll över hur vi använder tekniken och att se till att tiden vi spenderar online bidrar positivt till vårt välbefinnande. Därför tar vi ytterligare ett par kliv framåt idag för att hjälpa till att stödja vår communitys digitala välmående när de skapar videor och upptäcker nytt innehåll TikTok.

Vi uppmuntrar våra användare till att tänka mer medvetet när det gäller att utveckla mer positiva digitala vanor och lanserar nu två nya praktiska verktyg för att göra det lättare att själv ta kontroll över sin TikTok-upplevelse. Vi erbjuder redan idag en inställning för skärmtid, som hjälper användare att bestämma hur mycket tid de vill lägga på vår app varje dag. Inom de närmaste veckorna kommer vi att introducera ett nytt verktyg som låter användarna själva styra hur mycket tid de spenderar på TikTok genom att det efter ett visst antal minuter av oavbruten skärmtid aktiveras regelbundna skärmtidspauser. Dessa notiser, som kan ställas in efter valfri tid, kommer att påminna användarna om att ta en paus efter en viss oavbruten skärmtid.

 


Vår nya skärmtidspanel kommer också ge information om hur mycket tid man som spenderar på TikTok; där visas sammanfattningar av den dagliga tid som man spenderat på plattformen, antalet gånger appen öppnades och en uppdelning på när TikTok använts, natt- eller dagtid. Användarna kan även välja att få en notis varje vecka för att bli påmind om att granska sin aktivitet.

För att stödja vårt community i att reflektera kring sina digitala vanor har vi också publicerat en ny guide - Tips för att reflektera över skärmtid - på vårt säkerhetscenter. Guiden uppmuntrar vårt community att reflektera mer övergripande över hur de spenderar sin tid online – oavsett om det är på TikTok eller någon annanstans – och känslan av att kunna sätta de gränser som passar dem bäst.

Vi kommer också att lansera veckonotiser om digitalt välbefinnande för de yngre användarna. När de mellan 13 och 17 år har använt appen i mer än 100 minuter under en enda dag, kommer vi att påminna dem om vårt verktyg för skärmtidsbegränsning nästa gång de öppnar appen.

Skärmtidsstudie hos europeiska ungdomar och deras föräldrar

För att bättre förstå hur familjer brottas med frågan om skärmtid, har vi i samarbete med Internet Matters, frågat tonåringar och föräldrar i Storbritannien, Irland, Frankrike, Tyskland och Italien om deras syn på skärmtid, hur de hanterar den för närvarande och vilken hjälp de önskar.

Insikterna från studien visar på vikten av en överblick över sin skärmtid– när tonåringarna känner att de själva har kontroll över sina onlinebeteenden och vanor känner de även ett större positivt välbefinnande. För att hjälpa dem att få kontroll bad de om mer information om sin användning av plattformen och aktiva notiser som popup-fönster och varningstider. De ville också ha flexibla verktyg som kan anpassas efter olika omständigheter, till exempel ville de kunna ge sig själva mer skärmtid under en regnig lördagseftermiddag än de kanske skulle kvällen före ett prov.

Att stödja ungdomars välbefinnande är en branschomfattande utmaning, och vi hoppas att andra också kommer att dra nytta av publiceringen av denna studie.

Vi är stolta över att de förändringar vi lanserar idag. Tillsammans med vår nya guide, kommer de att bidra till att hjälpa tonåringar, föräldrar och resten av vårt community att få en bättre överblick över hur de spenderar sin tid på TikTok.

Vi hoppas att dessa nya verktyg runt det digitala välbefinnandet kan fortsätta vara ett stöd för vårt community i att främja en positiv relation med TikTok. Vi kommer fortsätta att investera i att ta ansvar för människors välbefinnande så att vårt community kan känna att de har kontroll över sin TikTok-upplevelse och känna att de har frihet att uttrycka sin kreativitet, skapa meningsfulla kontakter och roas av underhållningen som plattformen kan ge.