Av: Cormac Keenan, Head of Trust and Safety på TikTok.

TikTok kan idag berätta att vi inrättar ett europeiskt center för transparens och ansvar. Det nya centret gör det möjligt för experter, akademiker och politiska beslutsfattare att se det arbete TikTok lägger på att göra plattformen till en positiv och säker upplevelse för användare.


För att erbjuda mer öppenhet kring våra säkerhets- och integritetsarbete inrättar TikTok ett europeiskt center för transparens och ansvar. Medan centret initialt arbetar virtuellt på grund av pandemins restriktioner, förväntas det fysiska centret öppna på Irland 2022.

Med mer än 100 miljoner användare över hela Europa erkänner vi vårt ansvar att få våra användares och den bredare allmänhetens förtroende. Vårt transparens- och ansvarscenter är nästa steg i vår resa för att hjälpa människor att bättre förstå organisationen, processerna och teknologin vi har för att upprätthålla TikTok som en plats för glädje, kreativitet och underhållning. Vi vet att det finns mycket mer arbete att göra och vi är glada över att proaktivt ta itu med de utmaningar som väntar. Jag ser fram emot att välkomna experter från hela Europa och höra deras uppriktiga feedback om hur vi kan förbättra våra system ytterligare.

På centret kommer besökande experter att få en inblick i:

  • Hur teknologi används för att skydda TikTok-communityt
  • Hur utbildade innehållsgranskare fattar beslut om innehåll baserat på TikToks riktlinjer
  • Hur mänskliga granskare kompletterar moderationsinsatser med hjälp av teknik för att fånga potentiella överträdelser mot TikToks policyer.

Förutom innehållsmoderering kommer centret också att erbjuda en detaljerad inblick i TikToks rekommendationsteknik och arbetet för att säkerställa dataskydd och säkerhet.

Det europeiska centret följer öppningen av TikToks amerikanska transparens och ansvarscenter i juli 2020. Hittills har över 24 experter och beslutsfattare deltagit i den virtuella USA-rundturen för att lära sig och ställa frågor om TikToks säkerhets- och trygghetsarbete.