Av: Julie de Bailliencourt, Head of Product Policy EMEA på TikTok

Som en del i det ständigt pågående arbetet att göra TikTok säkert för alla användare presenterar vi idag ”European Safety Advisory Council”, ett europeiskt expertråd kring säkerhet. Rådet består av nio experter, varav en nordisk, med olika bakgrund som framöver kommer att stötta TikTok i säkerhetsrelaterade frågor.


Miljontals européer, inklusive en stor del av alla svenskar, använder TikTok. Idag lanserar vi ett nytt säkerhetsinitiativ i form av ”European Safety Advisory Council”, ett europeiskt expertråd kring säkerhet. Expertrådet kommer att hjälpa TikTok att utveckla befintliga och nya riktlinjer samt hantera framväxande samhällsutmaningar och problem som kan komma att påverka TikToks användare i framtiden.

Rådet består av nio experter från olika delar av akademin och civilsamhället runt om i Europa som kommer att bidra med sina specifika expertkunskaper för att ytterligare stärka TikToks riktlinjer och innehållshantering. Framöver kommer vi även att bjuda in användare till dessa diskussioner.

Vi arbetar ständigt för att säkerställa att TikTok är en säker plats som möjliggör att kreativa uttryck blomstrar. Utmaningarna vi möter är komplexa och utvecklas ständigt, vilket gör det avgörande att arbeta tillsammans med experter inom olika områden. Jag är väldigt glad att vi idag lanserar European Safety Advisory Council och jag ser fram emot att arbeta med rådets medlemmar!

De nio medlemmarna i TikToks ”European Safety Advisory Council” är:

  • Alex Holmes, vice VD för den brittiska ideella organisationen ”The Diana Award” och grundare av stödprogrammet ”Anti-Bullying Ambassadors”.
  • Satu Raappana, Executive Director Mental Collective på MIELI Mental Health Finland.
  • Ethel Quayle, professor i forensisk klinisk psykologi vid universitet i Edinburgh, Skottland.
  • Judy Korn, VD på tyska ”Violence Prevention Network” som består av fler än 100 experter inom deradikalisering och rehabilitering av människor inom våldsamma extremistideologier.
  • Kristine Evertz, ansvarig för den holländska ideella organisationen ”Bjijf Groep” som arbetar med offer för våld i hemmet och övergrepp mot barn.
  • Justin Atlan, VD för den franska ideella organisationen ”Association e-Enfance” som arbetar med ungas säkerhet online.
  • Seyi Akiwowo, grundare och VD för den nyskapade välgörenhetsorganisationen ”Glich” som arbetar för att ge den digitala generationen verktyg att skapa och kräva säkra platser online.
  • Robin Sclafani,direktör på ”A Jewish Contribution to an Inclusive Europe”, CEJI, som arbetar mot alla sorters diskriminering.
  • Ian Power, VD för den irländska ideella organisationen ”Community Creations”, som arbetar med unga människors välmående och mentala hälsa.