Av: Liv Sandberg, Managing Director TikTok for Business Nordics

Idag kan vi berätta att TikTok går med i Technology Coalition, ett initiativ för att skydda barn från sexuellt utnyttjande och missbruk online. Genom medlemskapet hoppas vi fördjupa vårt evidensbaserade tillvägagångssätt för intervention och bidra med sin unika kunskap kring säkerhet online för barn och unga.

Koalitionsmedlemskapet speglar TikToks arbete och nolltolerans mot sexuellt utnyttjande av barn och att denna globala utmaning kräver ett kollektivt svar. TikTok går med i styrelsen för Technology Coalition och i flera av organisationens kommittéer som arbetar för att främja skydd för barn både online och offline och att skapa större transparens när det gäller hot mot barns säkerhet.

Medlemskapet bygger vidare på TikToks tidigare partnerskap med ledande säkerhetsorganisationer online, inklusive Family Online Safety Institute, ConnectSafely, National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), WePROTECT Global Alliance och Internet Watch Foundation för att säkerställa att TikToks riktlinjer och funktioner fortsätter att främja en säker och välkomnande miljö på plattformen. TikTok har också stöttat genomförandet av Voluntary Principles to Counter Online Child Sexual Exploitation and Abuse.

Vi arbetar ständigt för att anpassa och stärka våra säkerhetspolicys och vår praxis och vi ser fram emot att fortsätta bygga vidare på dessa ansträngningar genom partnerskapet med Technology Coalition. Det finns inget viktigare än barns säkerhet och tillsammans kan vi bekämpa övergrepp mer effektivt än ensamma.

Skapar verktyg för ökad ungdomssäkerhet

TikTok arbetar ständigt för att utforma åldersanpassade upplevelser för användare i åldrarna 13–17, exempelvis genom flera skyddsåtgärder för att stödja tonåringar när de börjar sin digitala resa. Konton för användare i åldrarna 13–15 är inställda på ”privat” som standard och endast personer äldre än 16 år kan använda direktmeddelanden och livestream-funktioner. TikTok erbjuder även verktyg som Family Pairing, som låter föräldrar koppla sitt TikTok-konto till sitt barns, för att möjliggöra en mängd olika innehålls- och sekretessinställningar, som hantering av skrämtid. På TikToks Safety Center For Parents finns information om resurser och funktioner för familjer.

TikTok tolererar inte innehåll eller beteende som innehåller missbruk, skada, fara eller utnyttjande av minderåriga, vilket beskrivs i Community Guidelines. Om TikTok får kännedom om sådant innehåll vidtar de omedelbara åtgärder för att ta bort innehåll, avsluta konton och i vissa fall rapportera ärendet till polis.