Av: Luc Adenot, Global Policy Lead, Illegal Activities & Regulated Goods på TikTok.

Idak kan TikTok meddelade att vi inleder ett nytt samarbete med den internationella djurrättsorganisationen ”Coalition to End Wildlife Trafficking Online” för att motverka handel av vilda djur online.


Den senaste tiden har TikTok lanserat en rad funktioner, initiativ och samarbeten för att öka tryggheten på plattformen och i samhället i stort. Som ett led i detta arbete kan vi idag presentera att vi inleder ett samarbete med ”Coalition to End Wildlife Trafficking Online”, som grundades 2018 av Världsnaturfonden WWF, TRAFFIC och IFAW. Organisationen samlar e-handelsföretag, sökmotorföretag och sociala medier-plattformar för att minska handeln med vilda djur online.

Vi är mycket glada över att inleda detta samarbete. TikTok är ett forum för kreativa uttryck och innehåll som marknadsför handel av vilda djur är strikt förbjudet. Vi ser fram emot partnerskapet med koalitionen och dess övriga medlemmar för att tillsammans verka för att skydda hotade arter.

TikToks regler slår sedan tidigare fast att innehåll som utgörs av eller marknadsför tjuvjakt eller illegal djurhandel inte är tillåtet på plattformen och kommer att tas bort. Sedan november 2020 har vi tagit bort 85,3% av allt sådant innehåll innan det fått någon visning. Våra marknadsföringsregler förbjuder även reklam för produkter tillverkade av skyddade djur eller försäljning av djur.

De kriminella som handlar med vilda djur ändrar ständigt sina taktiker för att undvika att bli upptäckta. Genom samarbetet kommer TikTok att få tillgång till experter på området som kan dela med sig av sin erfarenhet och stödja TikToks arbete med att utveckla plattformen för att motverka handel med vilda djur.

Eftersom det är en ljusskygg verksamhet är det väldigt svårt att uppskatta volymen av onlinehandeln med vilda djur, men plattformar som TikTok är en avgörande del av lösningen på problemet. Sedan starten har de 39 deltagande företagen i initiativet stängt ned eller tagit bort fyra miljoner annonser för förbjuden handel med vilda djur.