Av: Liv Sandberg, Managing Director för Global Business Solutions på TikTok Norden.

På måndag den 8 mars uppmärksammas Internationella kvinnodagen. I samband med detta och fyra dagar framåt kommer TikTok Sverige ge plattformen till de organisationer som arbetar för kvinnors rättigheter. På upptäcksidan på TikTok kommer kvinnorättsorganisationer och deras innehåll lyftas fram för enklare kunna sprida de viktiga budskapen.


Internationella kvinnodagen syftar till att uppmärksamma samhällets ojämlikheter och kvinnors situation. I Sverige verkar flera viktiga organisationer som på olika sätt värnar om kvinnors rättigheter, något som TikTok vill ge plats för.

Som en av världens största sociala medier-plattformar har vi en möjlighet att hjälpa kvinnorättsorganisationer sprida deras viktiga budskap. Under internationella kvinnodagen vill vi ge dem plattformen de förtjänar, och förutsättningarna för att nå en bredare publik.

TikTok är den sociala medieplattformen som under det senaste året varit den mest nerladdade appen och en majoritet av Sveriges ungdomar uppskattas använda plattformen. Under internationella kvinnodagen och fyra dagar framåt kommer TikTok i Sverige att lyfta fram organisationer och ge dem en plattform att nå ut brett med sina viktiga budskap. Genom att använda hashtagen #internationellakvinnodagen kommer organisationernas innehåll lyftas på upptäcksidan, som också ges en banner för att användare enklare ska kunna ta del av innehållet och budskapen.

Internationella kvinnodagen är en viktig dag för att uppmärksamma kvinnors rättigheter!