Av: Liv Sandberg, Managing Director, Global Business Solutions på TikTok Nordics.

Idag kan vi på TikTok meddela att vi lanserar nya stödresurser för personer som kämpar med en ätstörning. Bland annat kommer TikTok att fästa permanent samhällsinformation på vissa hashtags, som syftar till att öka medvetenheten och att främja hjälp med tillfrisknande för de som är drabbade av en ätstörning.

Enligt Socialstyrelsen drabbas fler unga svenskar än någonsin av ätstörningar och cirka 190 000 svenskar i åldern 15-60 år beräknas bli drabbade. Därför lanserar TikTok nu nya stödresurser för att öka medvetenheten om kroppsideal och ätstörningar.

På TikTok vill vi att alla användare ska känna sig bekväma och fullt ut kunna vara sig själva. Att vara sig själv uppmuntras inte bara, utan firas på vår plattform. Vi lanserar nu nya funktioner för att uppmuntra kroppsinklusivitet och för att stötta användare som kämpar med ätstörningar genom att upplysa om experthjälp direkt i vår app.


Under de kommande veckorna kommer TikTok att fästa permanent samhällsinformation på vissa hashtags. Informationen syftar till att öka medvetenheten och för att främja den hjälp som finns att tillgå kring tillfrisknande, för att ge stöd åt de som drabbats av en ätstörning. När användare söker efter fraser relaterade till ätstörningar kommer vi att hänvisa till stödresurserna som har utvecklats tillsammans med experter. Dessa stödresurser ger bland annat hjälp med hur man identifierar negativa tankar, hur man tänker positivt kring sina egna egenskaper och styrkor samt hur man kan gå tillväga för att stötta en vän som har det svårt. I vissa länder har användarna även tillgång till sin lokala hjälptelefon för ätstörningar.

Människor kommer till TikTok för att uttrycka sig och hitta en gemenskap. Vi inspireras ständigt av våra TikTok-användare och av deras berättelser om hur de lyfter upp varandra, och vi stöttar alla som påverkas av kroppsideal eller kämpar med ätstörningar. För att ge detta samtal plats introducerar vi nya resurser för att främja expertorganisationer stöd direkt i vår app.

Vi kommer framöver fortsätta att utveckla nya sätt att stötta användarna och fortsätta att arbeta med att förfina sin policy mot innehåll som främjar eller glorifierar ätstörningar. Vi kommer även att fortsätta arbetet med att förbättra vår förmåga att identifiera skadligt innehåll så att det snabbt kan tas bort från plattformen.