Av: Roland Cloutier, Global Chief Security Officer & Theo Bertram, Vice President Public Policy Europe

Förra året utvecklade vi vår strategi för datastyrning i Europa, baserad på principerna för lokal lagring av europeiska TikTok-användares data. Det handlar bland annat om att minimera dataflöden utanför regionen samt strikt begränsa antalet anställda med tillgång till data till enbart omfatta de som behöver den för att utföra sitt jobb.

Nu tar vi ytterligare steg när det gäller datalagring i Europa genom att underteckna ett kontrakt för ett datacenter i Dublin på Irland, där vi kommer att hantera TikTok-användardata från Storbritannien & EES. Vi arbetar med en etablerad tredjepartstjänsteleverantör på en plats som är under konstruktion. Vår datacenterverksamhet kommer att starta i början av 2023, med vidareutveckling under resten av året.

TikTok har länge lagrat globala användardata i Singapore och i USA. Men som ett framåtblickande företag med avsikt att fortsätta erbjuda en plattform där kreatörer och företag kan underhållas och förverkliga sina möjligheter på, anser vi att det är viktigt att tillhandahålla en lokal lösning som stödjer sig på expertis och medarbetare från regionen. Detta kommer att innebära att vi även fortsatt kan följa europeiska datariktlinjer. Samtidigt möjliggör minimala dataflöden utanför regionen att vi kan upprätthålla den globala interoperabilitet som krävs för att säkerställa att våra användare i Europa kan förbli anslutna till vårt community, som består av 1 miljard människor runt om i världen.

I de fall dataöverföring krävs, förlitar vi oss på godkända metoder så som standardavtalsklausuler för att överföra data från Europa. Vi implementerar även en rad kompletterande tekniska, kontraktuella och organisatoriska åtgärder så att dataöverföringar upprätthåller en nivå av datasäkerhet som är ekvivalent med den i EES och Storbrittanien. I praktiken innebär det att personuppgifter skyddas enligt en robust samansättning av fysiska och logiska säkerhetskontroller, tillsammans med diverse policys samt enskilda kontroller för dataåtkomst för anställda.

Vår datacenterverksamhet visar på vår fortsatta investering i Europa:

  • Vi har nu tusentals anställda i regionen som arbetar med bland annat varumärkes- och kreatörsengagemang, e-handel, intäktsgenerering, musik, integritet, produkt, allmän policy, forskning och utveckling samt säkerhet.
  • Vi etablerar kontor i två av våra viktigaste globala centrum, Dublin och London.
  • Vi stärker våra lokala ledarteam ytterligare i Frankrike, Italien och Spanien och skalar upp vår verksamhet på nya marknader som Belgien och Nederländerna.

Vår senaste investering befäster ytterligare Irlands betydelse för vår globala verksamhet. Vi har sedan 2020 etablerat och utökat ett flertal strategiskt viktiga funktioner där, inklusive vår EMEA Trust & Safety och Europeiska SMB Hub. Vi har även etablerat vårt Europeiska transparens- och ansvarsskyldighetscenter, där vi varit virtuella värdar för hundratals branschexperter som gett oss detaljerade insikter kring hur vi säkerställer vår communitys säkerhet, data och integritet. Dessutom är både det europeiska integritetsjuridiska teamet och dataskyddsombudets kontor baserade i Irland och vi expanderar vår globala säkerhetsorganisation med etableringen av specialistverksamheten Fusion Centre.

TikTok har ett långvarigt åtagande för våra användare i Europa, för att tillhandahålla en rolig och underhållande plattform samt säkerställa att alla verkligen upplever att vi skyddar deras integritet och data. Denna omfattande satsning på verksamheten och de anställda är konkreta steg som visar hur vårt åtagande för Europa ser ut i praktiken. Vårt arbete att förbättra datastyrningen i Europa är en kontinuerlig process. Utöver vår lokala datalagringsstrategi, kommer vi att fortsätta implementera fler funktioner och kontroller för att skydda europeiska användardata och ytterligare minimera dataflödet utanför regionen.

Vårt tillvägagångssätt återspeglar vårt engagemang och ansvar inför vårt blomstrande community, samtidigt som vi förbättrar deras personliga dataskydd ytterligare.