Idag presenterar vi uppdateringar av våra communityregler för att ytterligare stödja communityts välmående och plattformens integritet. Uppdateringarna innefattar flera åtgärder, så som en förstärkning av våra policys kring farliga handlingar och utmaningar samt ett utvidgat förhållningsätt gentemot ätstörningar. Vi släpper även vår kvartalsvisa Community Guidelines Enforcement Rapport, som bland annat visar att 91 miljoner videor som har brutit mot våra regler har tagits bort under Q3 2021.

På TikTok stärker vi rutinmässigt våra skyddsåtgärder för att plattformen ska fortsätta att vara en plats som sammanför människor för att skapa, mötas och njuta av underhållning på lång sikt. Genom att lyssna på vårt community, vårt Safety Advisory Council, och experter inom områden som digital trygghet, innehållsmoderation, hälsa och välmående samt tonåringar arbetar vi kontinuerligt med att utveckla platformen och våra communityregler för att behålla plattformen som en trygg plats.

Därför uppdaterar vi idag våra communityregler för att ytterligare stödja vårt samhälles välmående, säkerhet och trygghet. Att vara transparent gentemot vårt community är viktigt för oss på TikTok, och dessa uppdateringar förtydligar eller utökar de typer av beteenden och innehåll som vi tar bort från plattformen eller från rekommendationssytemet i För dig-flödet.

På TikTok ska alla männniskor ha möjlighet att uttrycka sig kreativt och underhållas i en säker, trygg och välkomnande miljö. Communityreglerna främjar detta genom att fungera som guidande principer för vilken typ av innehåll som får skapas på plattformen samt vad de ska rapportera. Riktlinjerna tar även hänsyn till nya trender eller hot som observerats på internet och på plattformen.

Några av de viktigaste uppdateringarna som vi presenterar idag och som kommer implementeras under de närmaste veckorna inkluderar:

  • Vidareutveckling av vår policy mot farliga handlingar och utmaningar. Vi fortsätter att anta strategin som vi tidigare presenterade för att förhindra att sådant innehåll, inklusive självmordsbluffar - sprids på plattformen. Detta kommer nu att markeras mer detaljerat i en separat kategori i riktlinjerna. Som en del av vårt pågående arbete att hjälpa vårt community att förstå onlineutmaningar och att vidta försiktighet när man har roligt har vi arbetat med experter för att lansera fyra hjälpande steg för att bedöma innehåll - stanna upp, tänker efter, fatta beslutet och agera. Medlemmarna i vårt community kan se dessa steg på #SaferTogether hubben på upptäcksidan under det kommande veckorna.
  • Utökande av vårt förhållningsätt gentemot ätstörningar. Vår plattform tar redan bort innehåll som förespråkar ätstörningar och kommer nu att utökas till att ta bort innehåll som förespråkar ohälsosamt ätbeteende. Denna förändring gör vi i konsultation av ätstörningsexperter, forskare och läkare eftersom vi förstår att människor kan kämpa med ohälsosamma matvanor och beteenden utan att ha en diagnos. Vårt mål är att erkänna fler symptom, som övertränande eller kortvarig fasta, som kan vara tecken på ett potentiellt problem.
  • Förtydligande av hatfulla ideologier som är förbjudna på vår plattform. Detta inkluderar "deadnaming", felkönande och kvinnohat samt innehåll som stödjer eller främjar omvändelseterapi. Även om dessa ideologier länge har varit förbjudna på vår plattform, har vi tagit till oss från kreatörer och civilsamhällesorganisationer att det är viktigt att vara tydlig i riktlinjerna.
  • Utvidgande av policyn för att skydda plattformens säkerhet, integritet, tillgänglighet och tillförlitlighet. Detta inbegriper att förbjuda obehörig åtkomst till TikTok, såväl som innehåll, konton, system, eller data, och förbud mot användning av TikTok för att utföra kriminella handlingar. Förutom att utbilda communityt i sätt att upptäcka, undvika och rapportera misstänkt aktivitet, öppnar TikTok i år moderna övervaknings- och utredningscenter för cyberincidenter i Washington DC, Dublin och Singapore.

Vårt ansvar inför communityn

Idag lanserar vi även vår Community Guidelines Enforcement Rapport, som vi presenterar varje kvartal. Rapporten visar att 91 miljoner videor som bryter mot communityreglerna har tagits bort under Q3 2021, vilket utgör ungefär 1% av alla publicerade videor. Av dessa videor, togs 95% bort innan användare rapporterade dem, 88% innan videon fick visningar samt 93% togs bort inom 24 timmar efter att den publicerats. Vi kommer att fortsätta att vidareutveckla systemet som både upptäcker och tar bort vissa kategorier vid publicering - inklusive vuxen nakenhet och sexuella aktiviteter, minderårigas säkerhet, illegal aktivitet och reglerade varor. Detta pågående arbete har resulterat i att volymen av automatiska borttagningar har ökat.


Dessutom kan vårt community hitta mer information om innehållskategorier som inte kvalificeras för rekommendationer i För dig-flödet. Möjligheten att upptäcka nya ideér, kreatörer och intressen är en del av vad som gör vår plattform unik. Innehållet i För dig-flödet kommer ibland från kreatörer som man själv inte valt att följa eller är innehåll som inte relaterar till tidigare intressen som man har integrerat med, men när TikTok upptäcker innehåll som inte anses vara lämpligt för en generell publik, gör vi vårt bästa för att ta bort det från rekommendationssystemet.