Författare: Justin Erlich, Global Head of Issue Policy & Partnerships, Trust & Safety

På TikTok vill vi förse våra användare med både verktyg och kontext för att bedöma innehåll på plattformen. Till exempel märks videor med falskt innehåll, medan blå bockar på konton hjälper användarna att förstå att en kontoinnehavare är den de uppger sig vara. Förra året började vi testa att lägga till etiketter på innehåll från statligt kontrollerade medier, med start i Ryssland, Ukraina och Vitryssland. I dag utvidgar vi vår globala policy för statsknutna medier och etiketteringen för att hjälpa användare att bättre förstå källorna bakom innehåll.

Vårt förhållningssätt till statsknuten media

Vår policy för statsknutna medier är att märka konton som drivs av entiteter vars redaktionella resultat eller beslutsprocess är föremål för kontroll eller påverkan av en regering. Målet med märkningen av statsknutna medier är att säkra att användarna har korrekta och transparenta sammanhang som de kan agera utefter när de engagerar med innehåll från mediekonton som kan representera en regerings synvinkel. Vi påbörjade vår pilot för statsanknutna medier förra året och har träffat mer än 60 medieexperter, statsvetare, akademiker och representanter från internationella organisationer och civilsamhället i Nord- och Sydamerika, Afrika, Europa, Mellanöstern, Asien och Australien. Vi rådfrågade även våra innehålls- och säkerhetsråd och har arbetat i nära samarbete med ett ledande globalt mediebevakningsverktyg för att utveckla en oberoende validerad metod som väglett våra beslut gällande märkning av statsknuta medier.

Inputen vi fick från dessa intressenter belyste vikten av att överväga olika politiska, juridiska och kulturella kontexter i relationen till nyhetsmedier. Dessutom fick vi feedback om att det inte finns någon ”one-size-fits-all”- metod för att hantera statsknuten media samt den allt större vikten av att utbilda användarna om olika sätt som stater försöker påverka nyheter och rapportering. Baserat på denna input avser vår policy statligt kontrollerade medier, som vi definierar som en entitet där det finns bevis på tydlig redaktionell kontroll och beslutsfattande av medlemmar från staten. Vi kommer att fortsätta att överväga ytterligare sätt vi kan bidra med kontext till användarna på TikTok.

Hur vi bedömer redaktionellt oberoende från stater

När vi utvärderar redaktionellt oberoende tar vi hänsyn till organisationens uppdragsbeskrivning, redaktionella metoder och skyddsåtgärder, ledarskap och redaktionell styrning samt dess faktiska redaktionella beslut. Vi tillämpar också ytterligare granskning av enheter som kan vara starkt beroende av statlig finansiering, antingen direkt eller genom annonser, lån och subventioner. Några av frågorna som vi ställer i kategoriseringen inkluderar:

  • Är redaktionellt oberoende en del av organisationens uppdragsbeskrivning?
  • Har organisationen riktlinjer och normer för journalistiskt uppförande?
  • Finns det några statliga kopplingar inom ledningen eller redaktionella ledarpositioner?
  • Är organisationen öppen och transparent i relation till staten?
  • Finns det bevis för att mediaorganisationen inte upprätthåller sina redaktionella riktlinjer?
  • Hur har organisationen hanterat frågor av väsentligt allmänintresse avseende regeringen?

Baserat på utvärderingen kategoriseras en entitet och vi applicerar en etikett på kontots profil och dess innehåll.

Vi utökar vår märkning av statligt kontrollerade medier

Vi utökar märkningen av statligt kontrollerade medier bortom vår pilot etappvis, med start på över 40 marknader i flera regioner. Vi kommer även att fortsätta att lansera märkningen i fler marknader över tid.

Möjlighet att överklaga

Vi har ägnat månader åt att utveckla en objektiv metod som konsekvent kan tillämpas av vårt Trust and safety-team som har i uppdrag att överse märkningen av statsknuten media. Samtidigt vet vi att enstaka fel kan förekomma, därför introducerar vi även en överklagandeprocess för entiteter som upplever att de felaktigt har märkts som statligt kontrollerade medier. För att överklaga kan dessa inkomma med ytterligare information som tydliggör skyddsåtgärder i syfte att säkerställa redaktionellt oberoende. Vi kommer då att utvärdera de inkomna bevisen, söka input från oberoende auktoritativa experter och ta bort etiketten om vi bedömer att entiteten inte uppfyller våra kriterier för statligt kontrollerade medier.

Vi kommer löpande att se över ytterligare metoder som bidrar med kontekt till TikToks användare.